images
UN
UN
၂၃-၁ဝ-၁၉၄၂ ေမာင္ဂိုမာရီတာဝန္ယူျခင္း
Wednesday, 12 August 2015
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ၿဗိတိန္အမွတ္ (၈)တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ဂိုမာ ရီလႊဲေျပာင္းတာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံထဲမွာ တုိက္ခိုက္ေနတဲ့ အယ္လ္အာလာ မိန္းတိုက္ပြဲကို ဦးစီးေနရာကေန လႊဲေျပာင္း တာဝန္ေပးခဲ့တာပါ။ ေမာင္ဂိုမာရီကတပ္သား ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အလမ္အယ္လ္ဟယ္ဖာ တိုက္ပြဲမွာ ဝင္႐ိုးတန္းတပ္ေတြကို အႏုိင္ရခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ သူဟာႀကီးမားတဲ့ ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။