images
UN
UN
ဝ၈-၁၁-၁၉၄၂ အာဖရိကမွအေမရိကန္တပ္မ်ား
Wednesday, 12 August 2015
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ မ်ားျပားလွတဲ့အေမရိကန္တပ္ေတြဟာ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ အယ္ လ္ဂ်ီးရီးယားနဲ႔ေမာ္႐ိုကိုကေန ကမ္း တက္လာပါတယ္။ အေမရိကန္တပ္ ေတြကို သူ႕တပ္သားေတြကေသြးဆိုး ေပမယ့္ သတိၱေကာင္းလြန္းတဲ့သူလို႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ့ အက္စ္ပက္တန္ကဦးေဆာင္လာခဲ့တာ ပါ။ ကမ္းတက္လာခဲ့တဲ့အေမရိကန္ တပ္ေတြဟာ ဂ်ာမန္၊ အီတလီတပ္ ေတြနဲ႕တိုက္ပြဲေတြ ဆက္တုိက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ပါတယ္။