images
UN
UN
ေမာင္ဂိုမာရီ၏ေအာင္တံခြန္
Wednesday, 12 August 2015
သဲကႏၲာရၾကြက္ဟာ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ပြဲေတြ မွာ အဓိကက်တဲ့တိုက္ပြဲတိုင္းမွာ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္ရဲ႕သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။