images
UN
UN
အေမရိကန္ပညာေရးဟာ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသလိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါတယ္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ Rector Scholarship ကို ထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ခံရသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ေမာင္လင္းေဝၿဖိဳး႑ @ Kevin Lim ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
ေမလြင္ Tuesday, 25 August 2015
အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University:Thailand Campus တြင္ ေမာင္လင္းေဝၿဖိဳး႑ @ Kevin Lim သည္ ပညာသင္ဆု ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခံစားခြင့္ျဖင့္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါထပ္မံ၍ Rector Scholarship ပညာသင္ဆု ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
- အမည္၊ အသက္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးသင္ယူခဲ့တဲ့ အတန္းပညာေလး ေျပာျပပါ။
လင္းေဝၿဖိဳး႑ @Kevin Lim (၁၉)ႏွစ္ IGCSE ေအာင္ျမင္ၿပီးပါၿပီ။
- အခုလက္ရွိ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းအမည္နဲ႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ္က ဘာဘာသာရပ္လဲ။
အေမရိကန္တကၠသိုလ္ St. Louis ရဲ႕ေက်ာင္းခဲြကိုးခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Webster University မွာ Human Resources Management နဲ႔ Psychology ကို Double Major နဲ႔သင္ေနပါတယ္။
- ဒီဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့ပံုေလးကိုလဲ ေျပာျပေပးပါ။
ဒီဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ Human Resource က ဘယ္ေနရာ၊ ဌာနမဆုိ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တယ္။ အသံုးဝင္တယ္။ Psychology ဘာသာရပ္ကလည္း လူသားတစ္ဦးစီအတြက္ မရွိမျဖစ္အက်ိဳးျပဳမယ့္ဘာသာ ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ဒီဘာသာရပ္မ်ားကို Double Major အေနနဲ႔ယူလုိက္တာပါ။ ေက်ာင္း လခရဲ႕ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပညာသင္ဆုအေနနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ MSI ကေနေလွ်ာက္ခဲ့တာပါ။ MSI က Webster University ရဲ႕ Exclusive Agent ျဖစ္ တဲ့အတြက္ MSI ကိုပဲအစအဆံုးအပ္လုိက္တယ္။ MSI က ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ေပးေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း အသိေတြဆီက တစ္ဆင့္ သိရတာပါ။
- စီးပြားေရးဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ Area ကို Specialization အေနနဲ႔ ေရြးရမွန္းမသိေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံေပးခ်င္လဲ။
WUTC၊ MSI Career Test အဓိက က ကိုယ့္ရဲ႕ဝါသနာကပဲ အေျခခံပါတယ္လုိ႔ တကယ္အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ MSI ရဲ႕ Career Test ကို ေျဖၾကပါ။ ေျဖၿပီးမွ MSI နဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး ဘာဆက္လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာကိုဆံုးျဖတ္ပါ။ အမ်ားႀကီးအေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ပါတယ္။

WUTC ရဲ႕ Double Major က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးရွိလဲ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေရာ ဘာေတြရွိလဲ။
Double Major က Job အတြက္ အမ်ားႀကီး ေရြးခ်ယ္အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္တယ္။ ကိုယ့္အတြက္အလုပ္ရွာတဲ့ ေနရာပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တယ္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးသြားလုိ႔ အေမရိကန္ဘဲြ႕ ဒီဂရီကိုရတဲ့အတြက္ အဲဒီလက္မွတ္နဲ႔ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆို အလုပ္ရွာဖုိ႔လြယ္ပါတယ္။
ည ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုကို အေမရိကန္ဘြဲ႕ဒီဂရီတစ္ခုလံုးအတြက္ ပညာသင္ဆုေလးႏွစ္စာရၿပီးတဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြအေနနဲ႔ WUTC မွာ Scholarship ထပ္မံေလွ်ာက္ခြင့္ရွိလား။ ထပ္ေလွ်ာက္ႏုိင္မယ့္ ပညာသင္ဆုအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရမယ့္အခ်ိန္ကာလ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္ေလး တစ္ခ်က္ခ်င္းစီေျပာျပေပးပါ။
၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း Scholoarship အျပင္ Rector Scholarship ထပ္ေလွ်ာက္လုိ႔ရ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က Rector Scholarship ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထပ္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းလခရဲ႕ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ထပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဓိကက ႀကိဳးစားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ GPA (3.65 and above) ရရပါမယ္။ Rector Scholarship က ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ပဲခံစားခြင့္ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးနဲ႔ ကိုရီးယားက တစ္ဦးပါ။
- WUTC မွာလက္ရွိပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပေပးပါ။
Culture မကြာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အားလုံးေကာင္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈပိုင္းနဲ႔ မိဘနဲ႔ကြဲကြာၿပီးကိုယ္ကိုယ္တုိင္ရပ္တည္ရတဲ့အခါ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အေတြ႕အႀကံဳသစ္ေတြရပါ တယ္။ အေမရိကန္ University ျဖစ္တဲ့ အတြက္ University Student Life အေတြ႕အႀကံဳရပါတယ္။
Webster University Thailand Campus (WUTC) က တျခားေက်ာင္းေတြနဲ႔ မတူတဲ့ ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ကြာျခားခ်က္ က ဘာေတြလဲ။
Room Size ႏွင့္ Multicultural Community ေရြးခ်ယ္မႈမွန္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာေတြ က Close-up ျဖစ္ေတာ့ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ Profile ကိုသိႏိုင္တယ္။ တျခားတခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားတဲ့အတြက္ ဆရာေတြက ေက်ာင္း သားေတြကို Take Care မလုပ္ႏုိင္ဘူး။
- အေမရိကန္ပညာေရးကိုသင္ၾကားရတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရႏိုင္ မလဲ။
အေမရိကန္ပညာေရးဟာ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသလိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ ႀကိဳးစားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ပညာသင္ဆုေတြကိုေက်ာင္းမတက္ခင္မွာေရာ၊ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲကာလ မွာပါ ခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိတယ္။ အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္ဟာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို Active ျဖစ္ေစတယ္။ လူငယ္ေတြကို Positive Thinker ေတြျဖစ္ေစတယ္။ Community အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔လႈပ္ရွားတဲ့ အတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရးေတြကိုပါ နားလည္လာေစတဲ့အတြက္ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ပိုျမင့္လာေစတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။
- ႏိုင္ငံျခားမွာေက်ာင္းတက္ဖို႔ေရြးခ်ယ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ မိဘေတြအတြက္ အၾကံျပဳစကားေလး။
ေရြးခ်ယ္တဲ့ တကၠသိုလ္ကကိုယ့္အတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိေစရမယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုကေပါ့။ ပညာေရးအရည္ အေသြး၊ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္း၊ ကုန္က်စရိတ္၊ ဘဲြ႕ရၿပီးအခြင့္အေရးကအဆံုး အဲဒါ ေတြအားလံုးကို ေသခ်ာစဥ္းစားရမယ္။ ည အေမရိကန္ဘြဲ႕ဒီဂရီရၿပီးသြားရင္ ေရွ႕ ဆက္ေလွ်ာက္မယ့္ ေမာင္ေလးရဲ႕ Future Plan ကိုေျပာပါ။
ရရွိမယ့္ဘဲြ႕နဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ေရာ၊ တျခားသူအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးခ်ပါ မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။