images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးအြန္လိုင္းကုန္သြယ္မႈစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ သုံးစြဲျပည္သူႏွင္႕အစိုးရဌာနမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္႕
ျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္ Wednesday, 26 August 2015
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အြန္လိုင္းစနစ္သံုး သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ အျမန္ဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးဝင္းသန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕e-costoms စနစ္နဲ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတဲ့MACCS ကြာျခား ခ်က္ရယ္၊ National Singal Window နဲ႔ Asean Singel Window ကြာျခားခ်က္ ေလးေျပာျပေပးပါ။
အခုလက္ရွိမွာအသံုးျပဳေနတဲ့သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔အင္တာနက္ သံုး Myanmar e-costoms စနစ္ေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာအသံုးျပဳေနတဲ့ NACCS (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated Systems နဲ႔ CIS (Customs Intelligence Systems) မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ e-costoms MACCS(Myanmar Automated Cargo Clearance System) နဲ႔ MCIS (Myanmar Customs Intelligence System) တို႔ကို ေရးဆြဲေနတာပါ။
ဆိုလိုတာကေတာ့ လက္ရွိသံုးေနတဲ့ စနစ္ေတြကို အားလံုးကို႐ံုးမလာဘဲ အင္ တာနက္ေပၚမွာအသံုးျပဳၿပီးသြင္းကုန္/ထုတ္ ကုန္ေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္အလိုအေလ်ာက္ စနစ္ကို MACCS လို႔ေခၚပါတယ္။
အာဆီယံ Singel Window ဆိုတာက National Singal Window ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ ထပ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ရမယ့္စနစ္ပါ။ MACCS ကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ တျခားသက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြ၊ ဘဏ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပထမဆံုးအြန္လိုင္းစနစ္သံုး သြင္းကုန္/ ထုတ္ကုန္စနစ္ကို National Singal Window လို႔ ေခၚတာပါ။ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ ေလယာဥ္ကြင္းေတြနဲ႔ နယ္စပ္ေတြမွာ အြန္လိုင္းစနစ္သံုးၿပီး ကုန္ သြယ္ႏုိင္ၿပီဆိုမွ National Singal Window ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္က် မွအာဆီယံနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္တဲ့သေဘာပါ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အကူအညီေပးတယ္ဆိုတာ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးေတြကူညီပါသလဲ။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြသေဘာ မ်ဳိး(Grant Aid)နဲ႔ ေထာက္ပံ့တာပါ။ MACCS စနစ္ေရာ MCIS စနစ္ေရာ စက္ပစၥည္း၊ နည္းပညာ၊ သင္တန္းအျပင္ ပညာရွင္ေတြကိုပါ ေပးအပ္တဲ့သေဘာပါ။ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕တန္ဖိုးက ေဒၚလာ သန္း ၄ဝ နီးပါးရွိပါတယ္။ ဒါေတြ အား လံုးကို ျပန္ဆပ္စရာမလိုဘဲ ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဂ်ပန္ကကူညီ တာပါ။ ပိုက္ဆံေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ MACCS နဲ႔ MCIS စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ စက္ ပစၥည္း၊နည္းပညာနဲ႔ပညာရွင္အားလံုးရဲ႕တန္ ဖိုးကိုကူညီတာပါ။

ဂ်ပန္ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံရွိ လား၊ ျမန္မာျပည္မွာေအာင္ျမင္ဖို႔ဘာလို မလဲ။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဂ်ပန္ရဲ႕စနစ္နဲ႔ေအာင္ ျမင္တဲ့ အေကာက္အခြန္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ လုပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေအာင္ျမင္ ဖုိ႔ဆိုတာကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိပါ တယ္။

ဘာေတြမ်ားလိုအပ္ပါသလဲ။
အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးမွာရွိတဲ့ သံုးစြဲသူေရာ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြ အပါအဝင္ ပထမဆံုးအသံုးျပဳတာျဖစ္လို႔ အခက္အခဲေလးေတြ၊အေတြ႕အၾကံဳမၾကြယ္ဝ တဲ့ျပႆနာေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအကြက္ ကို ေသေသခ်ာခ်ာကိုင္တြယ္ႏုိင္ေအာင္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ သက္ ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းေတြေရာ၊ စီးပြား/ကူး သန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတို႔နဲ႔သံုးစြဲသူျပည္ သူေတြ အားလံုးပါဝင္ပါတယ္။

စတင္စမ္းသပ္မယ့္အခ်ိန္ရယ္၊ စမ္းသပ္ သံုးစြဲမယ့္ေဒသေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။
MACCS/ MCIS စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ Program စတင္ တပ္ဆင္မွာပါ။စက္ေရာ၊ပညာရွင္ေရာအား လံုးပါဝင္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၆ မတ္လ ေနာက္ ဆံုးထားၿပီး အၿပီးတပ္ဆင္သြားမွာပါ။
စနစ္စမ္းသပ္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္လမွာ စမ္းသပ္လည္ပတ္ပါမယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာပဲ စမ္းမွာပါ။ ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ ကမ္း၊ ကုန္းလမ္းအကုန္လံုးမွာ စမ္းသပ္မွာ ပါ။ အဆင္ေျပတယ္၊ စနစ္ႀကီးေခ်ာေမြ႕ တယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁၆ ႏိုဝင္ဘာလမွာ အျပည့္ အဝလည္ပတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
စနစ္အျပည့္အဝလည္ပတ္မႈတစ္ႏွစ္ ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔အျခား ကမ္း႐ိုးတန္း ဆိပ္ကမ္းေတြအတြက္ အသံုး ျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ စနစ္နဲ႔ MACCS မွာ အသံုးျပဳတဲ့စနစ္ ကြာျခားခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြရွိႏိုင္ပါ သလား။
လက္ရွိအသံုးျပဳတဲ့ အေကာက္ခြန္ရွင္း လင္းေရးစနစ္က Rich Management System လို႔ေခၚပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ ကေတာ လူနဲ႔အသံုးျပဳၿပီး မဲေဖာက္ၿပီးစစ္ တဲ့သေဘာပါ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာက သတ္မွတ္ေပးတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးစစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။စစ္ေဆး ရမယ့္ အဆင့္အတန္း၊ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆး မယ့္ပမာဏအားလံုးကိုစက္ကပဲသတ္မွတ္ သြားမွာပါ။