images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပျခင္း ငါးရက္ကာလမွ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕တို႔၏သေဘာထားမ်ား
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား) Saturday, 16 January 2016
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ယခုလ ၁၂ ရက္မွ ယေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂)တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အစိုးရဘက္မွကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္မွကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မ်ား၌ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အေနအထားမ်ားအလိုက္ သေဘာထားမ်ားကိုေမးျမန္း၍ ယေန႔ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ထိုသို႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေပၚတြင္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႕မွ စစ္ေရးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေမာင္ဝင္း၊ အစိုးရဘက္မွကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ ဦးညိဳအုန္းျမင့္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ(PNLO)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ ဦးဦးလွေစာ(ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီ)တို႕ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းတို႕အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌မည္သို႔ေသာသေဘာထားမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၾကသည္ ဆိုျခင္းမ်ားကို ေမးျမန္းခ်က္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေရးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေမာင္ဝင္း(တပ္မေတာ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕)
လံုျခံဳေရးက႑ကို တပ္မေတာ္ဘက္ က ဦးစီးၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ေပါ့ေနာ္။ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မွာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္တည္းပဲရွိမယ္ဆို တဲ့ မူဝါဒနဲ႕ပဲသြားေနတယ္။ ဒါေလးပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ရဘူးဆိုတဲ့မူနဲ႔ သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ဦးညိဳအုန္းျမင့္(အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္)
ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး သေဘာတူညီ ထားတာ ဘာလည္းဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ေပါ့။ အဲ့ဒါကို အားလံုးကသေဘာ တူတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆန္ဆန္လုပ္တာ ေတြ ပဋိညာဥ္အာဏာခြဲေဝမႈအေပၚမွာ လူေတြကနည္းတာမ်ားတာရွိတာေပါ့ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာရွိေနတဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ေတြကလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ မွာ မွီခိုတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ပဲေတြ႕ရတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေနျပည္ေတာ္ကို လွမ္းေမးတဲ့ဟာလိုမ်ဳိး ေပါ့။ ေနျပည္ေတာ္က ခြင့္ျပဳမွဆိုတဲ့ဟာ မ်ဳိး ဒီဟာေတြက အာဏာခြဲေဝမႈအေပၚမွာ ကိုယ္တိုင္ကကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဒါကို ႀကိဳးစားၾကည့္မယ္ဆိုတာ မဟုတ္ေသးဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကစဥ္းစားရမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တိုင္းျပည္သည္ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ဒီမို ကေရစီနဲ႔ေဝးေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ ကို ျပန္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကိုတိုင္မသံုး တတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခုအခ်ိန္ အထိ ဇြန္းနဲ႔ ခြံ႕ေကြၽးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဘဝကို ႀကိဳက္ၾကတာေပါ့ေနာ္။

ဦးဦးလွေစာရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕)
ရခိုင္ေတြဆႏၵျပေနတယ္ဆိုတာ ဖက္ဒ ရယ္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ရခိုင္ေတြရဲ႕ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုရရွိဖို႔ ဆႏၵျပတာေပါ့ ေနာ္။ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပ တယ္။ သယံဇာတခြဲေဝမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ဆႏၵျပတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မထြန္းကားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ေတြဟာရသင့္ရထိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြ မရဘူး။ ဖက္ဒရယ္ေအာက္မွာဆိုရင္ေတာ့ကြၽန္ေတာ္ တို႔အာဏာခြဲေဝမႈ သယံဇာတခြဲေဝမႈေတြကို တိတိက်က် ခံစားရမွာေပါ့။ အဲ့ဒီေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မထြန္းကားတဲ့အတြက္ ရခိုင္ေတြမွာ အမ်ားႀကီးနစ္နာတာေတြရွိ တယ္။တိုင္းရင္းသားပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေတြဘက္က သူ႔ဟာနဲ႔သူ တင္ျပတာက အကုန္လံုးလမ္းေၾကာင္းေတြ တူၾကပါ တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြမွာ ညိႇႏိႈင္း ၿပီးသြားရမယ့္ကိစၥေတြပါ။ အဲ့ဒါကို ဆုတ္ ကိုင္ထားတဲ့အေနအထားေတြရွိလာတာက ေတာ့ ဒါဒီမိုကရက္တစ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ နည္းနည္းေဝးသြားၿပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ Conference ဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕သမိုင္းမွာ စမ္းသပ္ပ်ဳိးေထာင္တဲ့ ပ်ဳိးခင္းေလးတစ္ခု လို႔ေခၚရမွာပါ။
ေနာက္တက္လာတဲ့ အစိုးရကိုလည္း ဒီအေျခအေနဟာ ဒီလို အက်ဥ္းအက်ပ္ ေတြရွိပါတယ္။ ဒီဟာေတြကို ဘယ္လို ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ မလဲဆိုၿပီးေတာ့ လြဲရမွာပဲ ဒီ Process ကိုလက္မခံလို႔လည္းမရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဒီ Political Frame Work ဆိုတာက NLD ေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ၊ တိုင္းရင္း သားပါတီေတြေရာ၊ ေနာက္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရေရာ၊ အကုန္လံုးသေဘာတူညီထား တဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးၾကီးခြန္ဥကၠာ
(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔)
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ ေဆာင္တဲ့သေဘာမ်ဳိး လက္ေတြ႔ထုိင္ေဆြး ေႏြးလုိက္ေတာ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ေရာက္သြားတယ္။ ညီ လာခံအဆင့္ေလွ်ာက္ခ်ျပီးေတာ့ သုံးရက္ ေလးရက္အတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိး ေရာက္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင့္ေက်ာ္တယ္။ ဆႏၵေစာ တယ္ဆုိတာမဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မျပည့္ စုံဘူးလုိ႔ပဲေျပာခ်င္တယ္။ မျပည့္စုံဘူး က်န္တဲ့သူက်န္တယ္။ မွန္ပါတယ္ ရာခုိင္ ႏႈန္းျပည့္ေတာ့မ ျပည့္စုံဘူး ရာခုိင္ႏႈန္း၇ဝ၊ ၈ဝ ေတာ့ ျပည့္စုံတဲ့ညီလာခံလုိ႔ေျပာလုိ႔ရ တယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ တခါး မပိတ္ထားဖုိ႔လုိတယ္၊ လမ္းမပိတ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။က်န္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ စဥ္းစားစရာေတြ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႔ပါဝင္ ႏုိင္ေအာင္ဖြင့္ထားတာမ်ဳိးရွိရမယ္။ အဖြင့္ ပြဲမွာမပါလာရင္ေတာင္မွ ထုိင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာပါလာဖုိ႔လုိတယ္။ဒီႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ သုံးႏွစ္ငါးႏွစ္မွန္းတယ္။ မွန္း ထားေတာ့ နိဂုံးခ်ဳပ္မွာ အားလုံးမပါလာ ဘဲနဲ႔ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအေျဖကရမွာ မဟုတ္ ဘူး။ NCA အရဆုိရင္ ေလးလတစ္ႀကိမ္ ေခၚရမွာကုိ ေနာက္ေလးလထက္ေနာက္ မက်ဘဲ ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚႏုိင္ရမယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ ပါလာဖုိ႔လုိတယ္။ အခုဟာက ကြၽန္ေတာ့္တုိ႔တုိင္းရင္းသားဘက္က တခ်ဳိ႕ က်န္ေနေသးတယ္။