images
UN
UN
အင္းေလးေဒသရွိ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကမၻာ့ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေရးေဆာင္ရြက္
ေရႊလင္းျပည့္စံု Monday, 18 January 2016
အင္းေလးေဒသရွိ ႐ိုးရာ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုး တမ္းအစဥ္အလာမ်ားကုိ ကမၻာ့ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာ ရင္းသို႔ စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက စာရင္း ေကာက္ယူျပဳစုလ်က္ရွိသည္။
အင္းေလးေဒသသည္ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထား ေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အင္းေလးေဒသရပ္ဝန္းရွိ ျခံစိုက္ ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အိုးလုပ္ငန္း၊ ေငြပန္းထိမ္လုပ္ငန္း၊ ေလွလုပ္ငန္းမ်ားေလ့လာၾကရန္ ေရွ႕ဝႀကီးေက်းရြာ၊ ေကလာေက်း ရြာ၊ ေက်ာက္တိုင္ေက်းရြာ၊ နမ့္ပန္ ေက်းရြာ၊ ဟဲယာမေက်းရြာမ်ား တြင္ စာရင္းေကာက္ယူျပဳစုျခင္းကို ယခုလအတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ယူနက္စကိုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍အင္းေလးေဒသရွိ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈစာရင္း ေကာက္ယူျပဳစု ၿပီး အင္းေလးေဒသရွိအင္းသူ အင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးစံ၊ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထုတ္ကုန္အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းထိန္းသိမ္းထားရန္အင္းသား ႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ လက္မႈအႏုပညာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အင္းေလး ငါး မ်ဳိးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျမန္မာ့ ေၾကာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကိုလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။
အင္းေလးေဒသရပ္ဝန္းတြင္ ရွင္သန္ေနေသာ လက္ဆင့္ကမ္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယူနက္စကိုက သတ္မွတ္ၿပီး ျဒပ္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈကဲ့သို႔ စစ္မွန္မႈကိုသာ တန္ဖုိးထား အကဲျဖတ္ရန္မလိုအပ္ ဘဲ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း၏ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြ ဆက္ခံမႈမ်ားကိုအေျခခံ၍ ႏႈတ္ေျပာပံုျပင္၊ အကၡရာတင္ျခင္း ႏွင့္ ႐ိုးရာကစားနည္း၊ သုခုမအႏု ပညာ၊ ႐ိုးရာဓေလ့၊ လူမႈက်င့္ဝတ္၊ ႐ိုးရာပြဲေတာ္၊ စၾကဝဠာ၊ သဘာဝမွ ေပးေသာ အသိဥာဏ္၊ လက္မႈအႏု ပညာမ်ားကို က႑အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။