images
UN
UN
ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ယေန႔ၿပီးဆံုးၿပီ္ လႊတ္ေတာ္မွ တကယ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ သည္ကို မည္သူမွမျငင္းႏုိင္ဟု နာယကသံုးသပ္
တင္တင္ေအး Friday, 29 January 2016
ယေန႔သည္ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏၄၁ရက္ေျမာက္ေန႔အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္က်င္းပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္စား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ရွစ္ဦးတို႔၏ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


သူရဦးေရႊမန္း(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက)

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ မိမိတို႔အားလံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ရာ တြင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း မ်ား စြာရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလ အတြင္းအမွန္အမွားသင္ခန္းစာမ်ားရရွိႏိုင္သလို တျခား သင္ခန္းစာမ်ားလည္းရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာင္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္သင္ခန္းစာယူ စရာမ်ားကေနၿပီးေတာ့ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္း ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ား၊မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုပိုင္ဆိုင္တဲ့ သူေတြဟာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သူက မည္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ရယူ ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမွာျဖစ္တယ္ ဆို တဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကသက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီရိွခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္သင့္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္ တာေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ေနပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ စတင္ခ်ိန္ကစၿပီး လႊတ္ေတာ္ က်င္းပတဲ့ရက္ေတြ မ်ားျပားလွပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အိပ္ ငိုက္တဲ့သူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမတက္တဲ့သူေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က တကယ္အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေမးျမန္းၾကလို႔၊ ေမးခြန္းေတြေမးၾကလို႔ ႏိုင္ငံ့အေရး ေတြ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးၾကလို႔ လႊတ္ ေတာ္က်င္းပတဲ့ရက္ေတြ မ်ားလြန္း တယ္၊ ၾကာလြန္းတယ္၊ ရွည္လြန္း တယ္လို႔ေတာင္ တခ်ဳိ႕ကေျပာၾက တာ ရွိပါတယ္။
ဒီကာလအတြင္းမွာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စုစု ေပါင္း၂၂၉ ခု၊႐ုပ္သိမ္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ၁၇ ခု၊ ျပင္ဆင္ဥပေဒ ၁ဝ၃ ခု၊ အသစ္ျပ႒ာန္း ၁ဝ၉ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံကို လည္း ဥပေဒႏွစ္ခုေပးပို႔ထားတာ ရွိပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမး ခြန္းေပါင္း ၁၁ဝ၂၆ ခု ၊ အဲဒီထဲမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေပါင္း ၄၄၂၆ ခုနဲ႔ အဲဒီထဲကမွ ႏႈတ္ေျဖ ၂၃၉၁ ခု၊ အခ်ိန္မရတဲ့အတြက္ စာနဲ႔ျပန္ ေျဖတာက ၂ဝ၃၅ ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း၆၆ဝဝေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္(အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒)

အားနည္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အမ်ားသေဘာတူတိုင္း မွန္တယ္လို႔ တထစ္ခ်ယူလို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြေတာ့ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ မွားမိရင္လည္း အမ်ားေရွ႕မွာမွားေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး မမွားေအာင္ခ်က္ခ်င္း ျပင္ႏိုင္တဲ့သတၱိ မတတ္ေသးရင္လည္းမတတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး တတ္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္တဲ့ ဇြဲလံု႔လ ဝီရိယရွိခဲ့ၾကတာအမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားသာခ်က္ ေတြကေတာ့လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ပါတီ စြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ မထားဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ေရွး႐ႈေဆာင္ ရြက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့အခါမွာ အထူးစည္းလံုးညီၫြတ္ သြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္ ေတြမွာမေတြ႕ရွိရတဲ့အခ်က္ပဲ။


ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တိုး တက္ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ကို ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးအက်ဳိးရွိမယ္ဆိုတာကို အၾကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္။
ေကာ္မတီေတြ၊ ေကာ္မရွင္ေတြ ကိုလည္းပဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔လည္းအရည္ အခ်င္းကိုက္ညီတဲ့ ႐ံုးအဖြဲ႕ေတြကို ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းဖို႔လို မယ္လို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။


ဦးျမညိမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒

အဆိုးဆံုးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ သည္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ကို ပိုင္စိုးေစ သည္ဆိုတဲ့ စကားပံုလည္းရွိတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္အေကြၽးျပဳ ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးမွေကာင္းပါတယ္။ ဥပမာ အၾကံေပးခ်င္တာက ရပ္/ေက်း ဥပေဒတစ္ခုရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရး ကတင္လာတာကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဝိုင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ တစ္ခုပါသြားတယ္။ အဲဒါကိုလႊတ္ ေတာ္ကိုဆက္ခံမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပန္ျပင္လို႔ရပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပင္ေစ ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အာဏာတစ္ခု ေပးထားတယ္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္တဲ့ ေနရာမွာဝရမ္းမပါဘဲဖမ္းႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကေနရာမွာ မဖမ္း ႏိုင္ဘူး။ ဒါကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္မွာမဲခြဲေတာ့ ျပည္သူဆိုင္တဲ့ ေနရာမွာဝရမ္းမပါဘဲလြယ္လင့္တကူ ဖမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတာက အတည္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါဟာတစ္နည္း အားျဖင့္မေကာင္းပါဘူး။

သူရဦးေအးျမင္႕ဝက္လက္ၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားဟာက်ရာ အခန္းက႑ ကပါဝင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းလံုးဝ ျပည့္စံု ေအာင္ ျမင္တဲ့အေျခအေနသို႔ မေရာက္ ေသးဘဲ လမ္းခုလတ္အေျခအေန မွာပဲ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ လႊတ္ ေတာ္ပိုင္းကေအာင္ျမင္သည္အထိ အစြမ္းကုန္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္း အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။


ဦးေက်ာ္ဒင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း မွာေရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာပါ ငါးႏွစ္ၾကာအတူ လက္တြဲၿပီး ပါတီအေရာင္အေသြး မခြဲျခားဘဲလူမ်ဳိးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလိုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ႏိုင္ငံသား မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ ယူမႈကို သမိုင္းမွာ ပီျပင္ေတာက္ပ စြာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္ လို႔ယူဆပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြ ဟာ နာမည္ခံလႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ ဘဲ ျပည္သူ႔အသံ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မ်ားအျဖစ္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။