images
UN
UN
ဥပေဒဆိုတာအပ္ႏွင္းထားတဲ့အာဏာရွိေတာ့မွသာလွ်င္ ေဆာင္ ရြက္လို႔ရတယ္ NNDP ဥကၠ႒ ဦးသိန္းၫြန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ေနထက္ေဝ Saturday, 06 February 2016
ေမး။ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚ
မွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္ မွတ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ မပါ ဘူး။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ဆိုတာမ်ဳိး သတ္မွတ္ထားတာရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္သင့္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲ
မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဆိုရင္ အသက္ ၂ဝေပါ့။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုရင္ ၂၅ စသည္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ထားတာရွိတယ္။ သူတို႔က အသက္ ကိုပဲသတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္။ က်န္တာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ ထားတာရွိတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္း ေတြ ဘာေတြေတာ့ သတ္မွတ္မထားဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အေတြ႕အၾကံဳရခဲ့ၿပီ။ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳ လည္းရလာရင္ ေနာင္အေျခခံဥပေဒျပင္ တဲ့အခါမွာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဖို႔အတြက္ အျခားႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္ေတြကိုပါ ေလ႔လာၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕လည္း ကိုက္ညီေအာင္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရ ေအာင္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္သင့္ရင္ ျပင္ ထိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပင္ဖို႔လိုအပ္တာေပါ့။

ေမး။ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေဆာင္ ရြက္သင့္တာေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီ။ ဒီအထဲမွာမွ က်န္ခဲ့တာေတြရွိမယ္။ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာေတြရွိမယ္။ အခု ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆာင္ရြက္ မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဘာမ်ားအၾကံျပဳေျပာၾကားခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြ
ထဲကမွကြၽန္ေတာ္တင္လို႔ မေအာင္ ျမင္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က ယူၿပီးသံုးခဲ့တာရွိပါတယ္။ အသင္း အဖြဲ႕ဆိုင္ရာဥပေဒအသစ္ျပန္လည္ျပ႒ာန္း ေပးဖို႔ေပါ့။ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တင္ထားတာေတြထဲမွာ က်န္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ-လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေျပာရင္ အေရးေပၚကာလမွာ က်င့္သံုးရမယ့္ဥပေဒတစ္ခုကို အေရး ေပၚကာလမဟုတ္ဘဲ က်င့္သံုးေနတဲ့အျဖစ္ မ်ဳိး။ ဒါေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ်င္လို႔ ၁၉၅ဝျပည့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ဥပေဒကို အရင္ ကြၽန္ ေတာ္႐ုပ္သိမ္းဖို႔အဆိုတင္တယ္။ မေအာင္ ျမင္ဘူး။ဒါ့ျပင္ သတင္းသမားေတြအေပၚ အႏၲရာယ္ေရာက္ေစတဲ့ ၅(သ)၊ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြကို ေထာင္ထဲပို႔တဲ့ ၅(ည) စတဲ့ဥပေဒေတြကို႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ဥပေဒၾကမ္း တင္ခဲ့တယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို လႊဲခဲ့တာေပါ့။ အဲ့ဒီလို ဥပေဒေတြကိုလည္း ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ ေတာ္ကျပန္ၿပီးသံုးသပ္ေပးေစခ်င္တာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ မွာေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် မုဒိမ္းမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီမုဒိမ္းမႈေတြမွာ ထက္ဝက္ေလာက္က ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚမွာ က်ဴးလြန္ တာ။ က်ဴးလြန္တာမွ ေသြးရင္းသားရင္း ေတြကို ဦးေလးကက်ဴးလြန္တာ၊ ဖခင္က က်ဴးလြန္တာ ဒါေတြပါေပၚလာၿပီ။ အဲ့ဒီ ေတာ့ တစ္ဖက္ကဒီလိုက်ဴးလြန္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အေျဖ ရွာႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သလို အခုအခ်ိန္ ကလည္း အေၾကာက္တရားနဲ႔ထိန္းမွ ရ ေတာ့မယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ တင္ခဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္မုဒိမ္းသမားေတြ ကို ေသဒဏ္ေပးေရးကိစၥကိုလည္း တိုင္း ျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကိုခ်စ္သူတိုင္း၊ ကေလး သူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကိုကာကြယ္ေပး တဲ့သူတိုင္း ေသဒဏ္ေပးေရးဆိုတဲ့ လူထု ၾကားထဲမွာလိုလားေနတဲ့အရာကို ျပည္သူ႕ အသံ လႊတ္ေတာ္အသံဆိုတဲ့အတိုင္း အခု တက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပည္သူ႔အသံကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ျပန္ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဥပေဒအပါအဝင္ ကြၽန္ေတာ္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြကိုပါျပန္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္၊ ဒီမို ကေရစီအေရးအတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ေကာင္းမြန္ တဲ့ဥပေဒျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ရလိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေမး။ အခုေပၚေပါက္လာမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ေၾကး ေပးတာေတြ၊ လ်ာထားခံရတဲ့သူေတြ ရွိေန ေသးေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကလည္း ၅၉ (စ)ကို တပ္မေတာ္က ဆိုင္းငံ့ေပးမယ္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒမွာ ၅၉ (စ) ကို ဆိုင္းငံ့သင့္ပါသလားဆိုတာကို ေျပာ ျပေပးပါဦး။
ေျဖ။ ဆိုင္းငံ႔သင့္လား၊ မသင့္လားဆိုတာ
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးက ေတာ့ဗ်ာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီ သည္ ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရေတာ့ သမၼတတို႔၊ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္တို႔ဆိုတာအႏိုင္ရပါတီက ျဖစ္တာပဲ ေပါ့။ ဒါႏိုင္ငံေရးအရ မွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒအရ ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာက်ေတာ့ ဤအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ေျပာင္းျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊႐ုပ္သိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္း အတိုင္းျပင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေပး ထားတယ္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ က်ေတာ့ အခန္း ၁၂ ကို ျပ႒ာန္းထား တယ္။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ အခန္း ၁၂ အတိုင္းပဲသြားရမယ္။ အဲ့ဒီ အခန္း ၁၂ မွာက်ေတာ့ ခုနက ၄၇ လို ဤအေျခခံဥပေဒတစ္ခုခုကို ေျပာင္းျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းေသာ္လည္း ေကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း အတိုင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္မပါဘူး။ ဥပေဒဆိုတာအပ္ႏွင္းထား တဲ့ အာဏာရွိေတာ့မွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ လို႔ရတယ္။ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆ အဲဒီ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာလုိ႔ရွိရင္ ဥပေဒအတုိင္းသိရင္ အေျဖထြက္ေနၿပီပဲ။ ႐ုပ္သိမ္းလုိ႔မရဘူး။ ၅၉(စ)ကုိ ျပင္မယ္ ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အရ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး အတြက္ ေျပာေနတာ။ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ကုိ ဖတ္လုိက္ရင္ ၅၉ (စ)ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိ႔မရဘူးဆုိတာ အေျဖေပၚ ေနၿပီ။

ေမး။ ကြၽန္ေတာ္ ေမးခဲ့တာေတြနဲ႕ ပတ္
သက္ၿပီး ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာစရာ ရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။
ေျဖ။ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႕မတူဘူးေပါ့။ ဥပေဒ အရ ေျပာရင္ေတာ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္ဖို႔ လို တယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ ေကာက္လြဲရင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတင္းမာ မႈေတြအထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါကို တာဝန္ရွိ သူအားလံုးက အေလးအနက္ထားစဥ္းစား ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကို တည္ ၿငိမ္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကတစ္ဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေစာင့္ေနပါတယ္။