images
UN
UN
ဖ်ံ
ျပည့္ၿဖိဳးႏိုင္ Monday, 14 March 2016
ဖ်ံသည္ အသားစား ႏို႕တိုက္ သတၱဝါမ်ဳိးျဖစ္၍ ၾသစေၾတးလ် တိုက္မွတစ္ပါး ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဖ်ံသည္ ေၾကာင္၊ က်ားတို႕ကဲ့သို႔ ကုန္းေနသတၱဝါျဖစ္ ေသာ္လည္း ေရထဲတြင္လည္း ငါး ကဲ့သို႔ပင္ က်င္လည္လွသျဖင့္ အံ့ ဖြယ္ေကာင္းေသာတိရစၧာန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ကုန္းေပၚတြင္ ေခြးမ်ား လိုက္၍မမီေအာင္ ေျပးႏုိင္သကဲ့သို႔ ေရထဲတြင္လည္း ငါးမ်ားကိုမိေအာင္ လိုက္လံဖမ္းဆီး စားေသာက္ႏိုင္ သည္။ေၾကာင္ကဲ့သို႔ပင္ ထူထဲေသာ အေမြးမ်ားႏွင့္ အၿမီးရွည္ရွိေသာ္ လည္း ေၾကာင္ထက္ကိုယ္သည္ ရွည္လ်ား၍ ႏႈတ္သီးခြၽန္သည္။ အၿမီးသည္ အရင္းမွ အဖ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းသြယ္သြား၍ ေရကူး ရာတြင္ တက္မသဖြယ္ လိုရာသို႔ ခတ္၍သြားႏိုင္သည္။ ငါးကဲ့သို႔ ေရကူးျခင္း၊ ေရငုပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုတ္ျဖင့္ အသက္႐ွဴရသျဖင့္ မိနစ္အနည္း ငယ္ငုပ္ၿပီးတိုင္း ေလကို႐ွဴရန္ ေရ ေပၚသို႔ေပၚလာရသည္။ ဖ်ံမ်ား သည္အမ်ားအားျဖင့္ ေခါင္းမွအၿမီး ဖ်ားထိ အနည္းဆံုး သံုးေပခြဲရွည္ ၏။ အၿမီးမွာ ၁၅လက္မခန္႕ရွည္ သည္။ ေျခေထာက္သည္တို၍ ေျခ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ဝမ္းဘဲ၊ငန္းတို႕ ကဲ့သုိ႔ အေရျပားျဖင့္ဆက္ဖံုးလ်က္ ရွိသျဖင့္ ေရေကာင္းစြာကူးႏုိင္သည္။ လက္သည္းမ်ားကား ခြၽန္ထက္လွ သျဖင့္ ငါးကိုပါးစပ္ျဖင့္ လိုက္ဖမ္း ၿပီးလွ်င္ လက္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ျမစ္ကမ္း ပါးတြင္ တြင္းမ်ားတူး၍ ေနထိုင္ ၾက၏။
ယင္းတို႔သည္ ငါးမ်ား၊ ေရ ၾကက္မ်ား၊ ဝမ္းဘဲမ်ား၊ ဖားမ်ား စသည္တို႕ကို ဖမ္းယူစားေသာက္ ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကား သိုးမ်ားကို ပင္စားၾကေသး၏။ ငါးမ်ားကို ဖမ္းၿပီးေနာက္ ကုန္ေအာင္မစားဘဲ တစ္ကိုက္သာကိုက္စားလ်က္ ငါး အသစ္တစ္ေကာင္ကို ဖမ္းတတ္သ ျဖင့္ ငါးမ်ားကုန္လြယ္ေသာေၾကာင့္ တံငါရွိရာအရပ္မ်ားတြင္ ဖ်ံမ်ား ကိုလိုက္လံသတ္ျဖတ္ေလ့ရွိသျဖင့္ အထူးရွားပါးေလသည္။
ဖ်ံသည္ ကုန္းသတၱဝါပင္ ျဖစ္ သျဖင့္ ေခ်ာင္းတစ္ခုသည္ေရနည္း ၍ ငါးမ်ားရွားပါးခဲ့လွ်င္ ကုန္း ေၾကာင္းေလွ်ာက္၍ အျခားေခ်ာင္း ေျမာင္းတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ေလ့ရွိသည္။ ေရခဲ၍ငါးမ်ားဖမ္းရန္ ခက္ခဲေသာအခါ တစ္ခါတစ္ရံ လူတို႕ ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကက္ျခံ မ်ားသို႕ဝင္ေရာက္၍ ခိုးယူဖမ္းဆီး ကာ စားေသာက္တတ္ၾကသည္။ ဖ်ံသည္ေန႔အခါတြင္ တစ္ေန႔လံုး အိပ္လ်က္ ညအခ်ိန္တြင္သာ အစာ ရွာၾကသည္။ ဖ်ံငယ္ကေလးမ်ား သည္ ေမြးစ ၃၅ရက္ေလာက္တြင္ မ်က္စိမျမင္ေခ်။ ရက္သတၱရွစ္ပတ္ ခန္႔ရွိေသာ္ ေရကူးတတ္ၾကေလ သည္။ ေရကူးစတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေသာ္လည္း မၾကာမီေရကူးတတ္ ေသာအခါ ေရထဲမွပင္ ျပန္၍မတက္ လိုၾကေတာ့ေခ်။ ဖ်ံငယ္မ်ားသည္ မိဖမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္သား အထိ အတူမခြဲဘဲ ေနထိုင္ၾက၏။
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ တံငါသည္တို႕ သည္ ဖ်ံတို႕ကိုယဥ္ပါးေအာင္သင္ ေပး၍ ငါးဖမ္းခိုင္းၾကသည္။ ျမစ္ ထဲ၌ေနေသာ ဖ်ံ၊ပင္လယ္တြင္း၌ ေနေသာဖ်ံဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးရိွ၏။ျမစ္တြင္း ၌ ေနေသာဖ်ံကား သံုးေပခြဲမွ ေလး ေပခြဲ အထိရွည္၏။ သူတို႔၏ အေမြး မ်ားကား ပင္လယ္ထဲ၌ေနေသာ ဖ်ံမ်ားေလာက္ မေျပာင္လက္ေသာ္ လည္းႏူးညံ့၏။ ယင္းတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း အနည္းဆံုး သားႏွစ္ေကာင္မွ ငါး ေကာင္အထိ ေပါက္၏။ ပင္လယ္ ၌ေနေသာ ဖ်ံသည္ ငါးေပမွေလး ေပခန္႔အထိရွည္၍ အေမြးမ်ားသည္ အလြန္ေျပာင္လက္ထူထဲလွပေသာ ေၾကာင့္ အဖိုးတန္လွေပသည္။ ဖ်ံေရ တစ္ခုသည္ ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ နီးပါး ပင္ အဖိုးတန္လွေပသည္။ ယင္းတို႔ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သားေကာင္ တစ္ေကာင္သာေပါက္ၾက၏။ ေရွး ကမူ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္ ေပါမ်ား ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးသူမ်ားသျဖင့္ ရွားပါးသြားေလသည္။၁၉၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္မွစ၍ တရားဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အလူရွင္းကြၽန္းစု တြင္သာ ေပါမ်ားေပသည္။