images
UN
UN
မိမိကုိယ္သာမိမိ၏အားကိုးရာ
ျမန္ဂုဏ္ေဆာင္ Thursday, 31 March 2016
'အတၱဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ ေကာဟိနာေထာ၊ ပေရာသိယာ'
'မိမိကုိယ္သာ မိမိ၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္သည္။ အဘယ္သူတစ္စံုတစ္ဦးသည္ မိမိအတြက္ အားကိုးရာျဖစ္အံ့နည္း'
(ဓမၼပဒ)

လူသားတို႔သည္ မိမိဘဝ ရပ္တည္မႈ အတြက္ မိမိသည္သာ မိမိ၏ကိုးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာ ၾကားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအဆိုအမိန္႔ သည္ ယေန႔တိုင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ေထာက္ခံေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။

အသိုက္အျမံဳထဲက ဥခြံတစ္ခုတြင္ မွီ တြယ္၍ အသက္ရွင္ရေသာ ငွက္သတၱဝါ သည္ မိခင္ငွက္မႀကီး၏ ကိုယ္ေငြ႕ျဖင့္ အေကာင္ေပါက္သည္။ မိခင္၏ ေမတၱာ ရိပ္ဝယ္ေထြးသိပ္ခိုလံႈခဲ့ၾကရသည္။ အစာ ရွာေကြၽးသည္ကို ႏို႔သက္ခံ၍ စားသည္။ ေနာက္မိခင္၏အစာရွာမႈ၊အပ်ံသင္ေပးမႈ၊ အႏၲရာယ္ကိုခုခံကာကြယ္မႈတို႔ကိုေလ့လာ သင္ၾကားေဆာင္ရြက္ရာမွ မိမိကိုယ္သာ မိမိအားကိုးၿပီး ကိုယ္တိုင္အစာရွာသည္။ ဝမ္းေရးအတြက္ ဝမ္းတစ္ထြာျပႆနာကို မိမိဘာသာေျဖရွင္းရယူသည္။ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေလွ်ာက္၍ အာကာသဝယ္ပ်ံသန္း သည္။ ဘဝကို ရွာေဖြသင္ယူသည္။
အပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ မိခင္အပင္ အိုႀကီး၏ အရိပ္အာဝါသေအာက္ဝယ္ မိခင္ေရေသာက္ျမစ္ကို ခိုလံႈ၍ ရွင္သန္ ႀကီးထြားရသည္။ မိခင္အပင္ႀကီး၏ ကူညီေဖးမမႈျဖင့္ မိမိအပင္ငယ္ အႏြယ္ ဘဝမွသည္ အကိုင္းအခက္သို႔ ေျပာင္းလဲ ခံယူလာရသည္။
မိခင္ရင္ခြင္ထက္မွ ရင္ေသြးငယ္ သည္ မိခင္ႏို႔ရည္ကိုသာစို႔ၿပီး အရြယ္ ေရာက္လာေသာအခါ ေလးဖက္သြား သည္။ ေျခစံုေပၚရပ္တည္ႏိုင္ေသာအခါ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚ၌ မွီခိုေလွ်ာက္လွမ္း သည္။ျပင္ပသို႔ မိမိတစ္ဦးတည္းေလွ်ာက္ လွမ္းၾကည့္ရာမွ ျပင္ပေလာကကို စူးစမ္း ၾကည့္မိသည္။ မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိ ရပ္တည္ႏိုင္ရာမွ ဘဝကို ဝင္ဆံ့ၾကည့္ သည္။ ဝန္းက်င္ကလူသားမ်ားကို ေပါင္း ေဖာ္ၾကည့္မိသည္။ အရာရာတြင္ မိမိ ကုိယ္တိုင္က သင္ယူေလ့က်င့္မႈျဖင့္သာ ဘဝကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလးဖက္သြားအရြယ္က အညစ္အေၾကး ကို မိခင္ကက်ဳံးေပး၊ သန္႔စင္ေပးေသာ္ လည္း မိမိႀကီးျပင္းလာေသာအခါ မိမိ အညစ္အေၾကးကို မိမိဘာသာေျဖရွင္း ရသည္။ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ မိမိ အလုပ္၊ မိမိကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ မ်ားကို မိမိဘာသာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သာ ဂုဏ္ယူၾကရေပမည္။ စိတ္သေဘာ ထား ျမင့္ျမတ္သူက မိမိအတြက္ႏွင့္ တစ္ပါးသူ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ လူတစ္ဦး တစ္ ေယာက္ကို အလြယ္တကူျဖင့္ အကူအညီ မေတာင္းခံဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ဝံ့ရမည္သာျဖစ္သည္။
စၾကဝဠာတြင္ သူရိန္ေနမင္းက ကိုယ္ပုိင္အလင္းေရာင္ျဖင့္သာ ေလာက အက်ဳိးကိုထမ္းရြက္သယ္ပိုးသည္။ စႏၵာ လမင္းက သူရိန္ေနမင္း၏ တစ္ဆင့္ခံ အလင္းေရာင္ျဖင့္သာ လူသားတို႔ ညဥ့္ ကာလ တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္တြင္ အက်ဳိးျပဳ အလင္းေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့မွိန္မွိန္ကုိသာ ေပး စြမ္းႏိုင္သည္။ ေနမင္း၏အလင္းေရာင္ကို မရေသာအခါ စႏၵာလမင္းမွာ အလင္း ေရာင္ကိုမေပးစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ။

ပိုးစုန္းၾကဴးကေလးမ်ားက ေသးငယ္ ေသာ္လည္း စႏၵာလမင္းကဲ့သို႔မက်င့္သံုး။ မျပဳလုပ္။ မိမိကုိယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ ျဖင့္သာ စြမ္းအားရွိသမွ် ေလာကႀကီးကို အလင္းေပးသည္။ ပုိးစုန္းၾကဴးလည္း သူ႔ အလင္းႏွင့္ သူ႔အခ်င္းႏွင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ျဖင့္သာ လူသား အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္းကို တစ္ညလံုးညဥ့္လံုး ေပါက္ေအာင္ သူစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။
မိသားစုတစ္စု၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္စု တြင္ မိမိက အိမ္ေထာင္စုဝင္အျဖစ္ မိမိ၏ လုပ္အားစြမ္းရည္ျဖင့္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ မခိုမကပ္ဘဲ မိသားစုဝန္ကို ထမ္းရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာတာဝန္ကို ေက်ပြန္ဖို႔လိုသည္။ မိမိကုိယ္သာကိုးကြယ္ ရာအျဖစ္ မိသားစု၏နိစၥဓူဝ စားဝတ္ ေနေရးဝန္တာကို တစ္ေထာင့္တစ္နားက ထမ္းရြက္သင့္သည္။
မိမိပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိရပ္ကြက္၊ မိမိ ေက်းရြာ၊ မိမိလမ္းအလိုက္ တင္ရွိလာ ေသာ အလုပ္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ပါမွ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ထမ္းရြက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္မည္။
မိမိကိုယ္ကို အားကိုးလိုစိတ္သည္ လူသားတို႔တြင္ ေမြးကတည္းကပါမလာ။ ေမြးရာပါ အသိစိတ္မဟုတ္ပါ။ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ခံယူရေသာ အသိအျမင္သာ ျဖစ္သည္။ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ ေမြးျမဴရ သည္။ မိမိကုိယ္ကိုအားကိုးလိုစိတ္ကို ငယ္စဥ္ ႏုပ်ဳိစဥ္၊ အေတြကအၾကံဳ မရင့္ က်က္မီကပင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည္။
ငယ္စဥ္ကပင္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္မရပ္တည္ခ်င္ဘဲ၊ ကိုယ့္ဥာဏ္စြမ္း၊ ကိုယ့္ခြန္အားကိုအသံုးမျပဳခ်င္ဘဲ အလြယ္ တကူကူးယူမႈ၊ ပံုတူကူးခ်မႈ၊ ခိုးခ်မႈ၊ တစ္ဆင့္ခံအသိဥာဏ္ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ကိုယ္ ပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ဖန္တီးလိုမႈ၊ ဦးေႏွာက္ ေဖာက္စားမႈမ်ားက အတၱ၏ေစစားရာ၊ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္သူ၊ကိုယ္အားကိုယ္မကိုး လိုသူမ်ား၏ အမူအက်င့္စ႐ိုက္လကၡဏာ မ်ားသာျဖစ္သည္။ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ အလြယ္လိုက္ခ်င္သူမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းႏိုင္သည္။ သူ တစ္ပါး၏ပခံုးေပၚတက္၍ေက်ာ္လႊားလို မႈက ေအာက္တန္းက်ေသာအလုပ္ျဖစ္ သည္။
မိမိတာဝန္မိမိ ရယူပိုက္ေထြးၿပီး ေလာကဓံမ်ားၾကားမွ ဘဝကို႐ုန္းကန္ႏိုင္ ပါမွ လူ႔တာဝန္ ေက်ပြန္မည္သာျဖစ္ သည္။ မိမိအားကိုးမႈျဖင့္ မိမိ၏ဘဝ အခက္အခဲကို ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားရာတြင္ အႏိုင္အ႐ံႈးဒြန္တြဲေနစျမဲ ျဖစ္သည္။