images
UN
UN
ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ေဖာ္ျပေသာ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ေတာင္းဆိုသတင္းသည္ မွန္ကန္မႈမရွိ
ယဥ္ယဥ္ေထြး Saturday, 28 May 2016
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႔အလြဲသံုးသည့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ေက်ာ္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုဟူ သည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမ ၂၈- ဇြန္ ၃၊ ၂ဝ၁၆ရက္ေန႔ထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ေက်ာ္ ယခင္သမၼတ ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတ ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းအပါ အဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရိွသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ ခဲ့မႈအေပၚ စံုစမ္းအေရးယူရန္ တိုင္တန္းသည့္ သတင္းျဖစ္ပါ သည္။ ဦးေဆာင္တိုင္ၾကားသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသင္းခ်ဳပ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္က သက္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္ကိုေျပာဆိုသည့္ အမည္နာမ မ်ားပါဝင္သည္။
ထိုအခ်ိန္ကျဖစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္သဘင္ႏွင့္ ဂီတ အစည္းအ႐ံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပန္းခ်ီ ပန္းပုအစည္းအ႐ံုးဗဟိုတို႔မွ တာဝန္ ရိွသူမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီးပြား ေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ အႏု ပညာမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား၏ အဆင့္အတန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုင္း တာသည့္စံတစ္ခုပင္ျဖစ္ရန္၊ အႏု ပညာအဆင့္အတန္းျမင့္မားေစေရး အတြက္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုအပါအဝင္ ပန္း ၁ဝ မ်ိဳးကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုျပပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုးတင္ဆက္ႏိုင္မည့္ အႏု ပညာဗဟိုဌာနတစ္ခုကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႔မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဗဟိုဌာန မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုမူ အႏုပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ သီးျခားလြတ္ လပ္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းက တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အႏုပညာ ဗဟိုဌာန (INTERNATIONAL ARTISTIC CENTER) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္ မတီဒုတိယဥကၠ႒ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္လိႈင္က ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္မီ ျမန္မာအႏုပညာ ဗဟိုဌာန (ရန္ကုန္)ႏွင့္ (မႏၲေလး) တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚ လာမႈ၊ စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ဗိသုကာပံုစံမ်ား အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾက ေသာအႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာ ရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျမန္မာအႏုပညာဗဟိုဌာန တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ ျပၾကသည္။
ထိုနည္းသူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ ၂၆.၇.၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္အစည္းအ႐ုံးနာယကဦး ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာပန္းဆယ္မ်ဳိး ပညာရွင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ယခုတည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ က႑ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ ထား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ယခုတည္ ေဆာက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အႏုပညာဗဟိုဌာန(INTERNATIONAL ARTISTIC CENTER) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္းစိန္ ၁ဝမိုင္ကုန္းအနီး အာလိန္ ငါးဆင့္ဘုရားႏွင့္ကပ္လ်က္ေျမကြက္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီအႏုပညာဗဟိုဌာန(INTERNATIONAL ARTISTIC CENTER) မႏၲေလးကို ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႔နယ္ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား ေျမဧက ၈ ဒသမ ၈၁ ဧကအက်ယ္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္ မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ရန္ပံုေငြထဲမွ ယခင္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ လႊဲ ေျပာင္းထည့္သြင္းထားသည္ဟု သိရသည္။
ထိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးတင့္က ဦးေဆာင္ၿပီးအဖြဲ႕စံုျဖင့္ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးရိွ ပန္းဆယ္ မ်ိဳးအဖြဲ႔အစည္းမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။