images
UN
UN
မ်က္စိေရတိမ္(GLAUCOMA) အေၾကာင္း
မ်ဳိးျမင့္ေဆြ(မ်က္မွန္) Monday, 13 June 2016
လူတို႔၏မ်က္စိတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ မ်က္စိေရာဂါမ်ားမွာ မ်က္ခမ္း စပ္ေရာဂါ (Trachoma)၊ အတြင္းတိမ္ေရာဂါ (Cataract)၊ အျပင္တိမ္ေရာဂါ၊ မ်က္သားတက္ျခင္း၊ မ်က္ေျမႇးအျပင္ ေရာင္၍ မ်က္စိနာျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္စိနီရဲၿပီး မ်က္ဝတ္ထြက္ျခင္း၊ မ်က္ၾကည္နာျဖစ္ျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္တတ္ပါသည္။
မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါသည္ ကူးစက္တတ္ၿပီး မ်က္လုံးကြယ္သည္အထိျဖစ္ သြားႏုိင္ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္သူ၏ မ်က္ လံုးမွထြက္ေသာ အရည္မ်ားကို ထိမိကိုင္ မိၿပီး လက္ကိုေသေသခ်ာခ်ာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္းမျပဳမိပါက ေရာဂါ ကူးစက္တတ္ပါသည္။ ယင္ေကာင္မွ လည္းေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။အတြင္း တိမ္ေရာဂါသည္ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္လွ်င္ ျဖစ္တတ္သူမ်ားပါသည္။ အတြင္းတိမ္ရွိ သူ၏ မ်က္စိျမင္ကြင္းသည္ ေန႔လယ္၊ ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ ႏွင္းမ်ားက်၍ ေဝေန သကဲ့သို႔ျမင္ေတြ႕ေနၿပီး အျမင္ဝိုးတဝါး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ၾကာေသာ္ရင့္လာ ၿပီး ေမွာင္ပိတ္၍မျမင္ရေတာ့ပါ။ အျပင္ တိမ္သည္ မ်က္ၾကည္လႊာကို ထိမိခိုက္မိ ရာမွ တိမ္ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
မ်က္စိနာေရာဂါတြင္ ေသးငယ္ေသာ (Virus) ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးမႊားမ်ားေပါက္ဖြား မႈႏႈန္းျမန္ၿပီး ေလထဲလြင့္ပ်႕ံ ကူးစက္တတ္ပါသည္။ စာေရးသူပညာသင္ေသာ ႏွစ္ ျဖစ္သည့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္စိေဆး ႐ံုျပင္ပလူနာဌာနသို႔ မ်က္စိနာေရာဂါ သည္ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ျပသပါသည္။ စာေရးသူတို႔ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားက လူနာမ်ားကိုၾကည့္႐ႈေသာ ဆရာဝန္ မ်ားကိုကူညီေပးရာတြင္ Virus ပိုးမ်ား မကူးစက္ရန္ လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာျခင္း၊ အိမ္ေရာက္ ေသာအခါ အဝတ္အစား မ်ားကို ေရေႏြး ျဖင့္ျပဳတ္၍ ေလွ်ာ္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ ေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားမကူးစက္ေတာ့ပါ။ မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ေၾကာက္ စရာေကာင္းေသာ မ်က္စိေရာဂါဆိုး တစ္ခုမွာ ေရတိမ္ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ မ်က္လံုးတြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေသြး ေၾကာမွတစ္ဆင့္ အာဟာရဓာတ္ရရွိၿပီး မ်က္လံုးမွထြက္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို မ်က္လံုးအိမ္အေရွ႕ဘက္မွန္ကဲ့သို႔ အစိတ္အပိုင္းျဖင့္ မ်က္လံုးအျဖဴသားနား တြင္ရွိေသာ ေသးငယ္သည့္ အေပါက္ ေလးမွတစ္ဆင့္ထုတ္ပစ္ပါသည္။ မ်က္စိ ေထာင့္ခ်ဳိးေနရာေလး ကို (Angle of Anterior) ဟုေခၚပါသည္။
မ်က္လံုးတြင္ အာဟာရဓာတ္အျပည့္ ရွိေသာ အရည္ၾကည္ႏွင့္ ဂ်ယ္လီကဲ့သို႔ ပ်စ္ခြၽဲခဲြၽအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤ အႏၲရာယ္မ်ားက အျပင္ဘက္သို႔ တြန္းကန္ေနပါသည္။ ဤတြန္းကန္အား တုိင္းေသာ စက္ကိရိယာကို (Tonometer) ဟုေခၚပါသည္။ ပံုမွန္တြန္းကန္အား သည္ ၁၈ မွ ၂၂ အတြင္းရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တြန္းကန္အားသိပ္မ်ားေနလွ်င္ မ်က္လံုးသူငယ္အိမ္မာေက်ာေနၿပီး မ်က္စိ အျမင္မရွင္းေတာ့ျခင္းကို ေရတိမ္ေရာဂါ ဟုေခၚပါသည္။

ေရတိမ္ေရာဂါျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က်မသိရေသာ္လည္း (ေထာင့္ခ်ဳိးေလးမွာ တစ္ခုခုပိတ္ဆို႔ဟန္႔ တားမႈရွိေနေသာအခ်က္ကို လူမ်ားလက္ ခံထားၿပီးျဖစ္သည္) ေရတိမ္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစားအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေရတိမ္က လုံးဝကုိက္ခဲမႈမရွိဘဲ တခ်ဳိ႕ေရတိမ္က မ်က္လံုး ကိုက္ခဲမႈရွိတတ္ ပါသည္။ ေရတိမ္ေရာဂါတခ်ဳိ႕မွာ ေရာဂါ ဝင္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးေသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ေနသူမွာ ေရာဂါ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဝင္ေရာက္လာေသာ ေၾကာင့္ သိရွိရန္ခဲယဥ္းပါသည္။ နာတာ ရွည္ သမား႐ိုးက် ေရတိမ္ (Chronic Simple Glaucoma) ဟု ေခၚပါသည္။ ဤေရတိမ္ေရာဂါကို သိရန္ Tonometer ႏွင့္ အျခားေနာက္ဆံုးေပၚကိရိယာမ်ား၊နည္းလမ္းမ်ားအရ အထပ္ထပ္စစ္ ေဆးၾကည့္မွသာ ေရာဂါလကၡဏာေပၚ လြင္မွာျဖစ္သည္။
စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ ေရတိမ္ျဖစ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာ၍ မ်က္စဥ္းခတ္ေပးျခင္း၊ ရက္ ခ်ိန္းမွန္မွန္ စစ္ေဆးေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ေရတိမ္ေရာဂါကို ဂ႐ုတစိုက္ကုသျခင္း မျပဳပါက မ်က္စိကြယ္သည္ အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဆရာဝန္က လိုအပ္၍ ခြဲစိတ္မႈျပဳမည္ဆုိလွ်င္ သေဘာတူရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေရး သားလိုက္ပါသည္။