images
UN
UN
ေမာင္ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ေသဆံုးမႈ မိုင္းေယာ္ေဒသျဖစ္စဥ္မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတပ္မေတာ္၏သေဘာထားႏွင့္ရခိုင္ေရနစ္ျမဳပ္မႈ၌ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကုိတပ္မေတာ္ရွင္းလင္း
ေက်ာ္ဇင္ Wednesday, 20 July 2016
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ဗလမင္းထင္တံတားအနီးတြင္ ေမာင္ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ေသဆံုးမႈ၊ မိုင္းေယာ္ေဒသျဖစ္စဥ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏သေဘာထားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္စဥ္၌ တပ္မေတာ္၏အကူအညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ေဇယ်ာသီရိ ဗိမာန္ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္
ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ေသဆံုးမႈ
ဇြန္ ၂ဝရက္ ည ၉နာရီတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေမာင္ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရိွ သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေမာင္ ဂြမ္ဆုိင္းေအာင္ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ သည့္အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု မွက်ပ္သိန္း ၅ဝအား PCG မွတစ္ ဆင့္ ေမာင္ဂြမ္ဆုိင္းေအာင္မိသားစု ႏွင့္ KBC သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး ဦးစီး၍ ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ တပ္မ ေတာ္ဘက္က သက္ေသ ၁ဝဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဘက္က သက္ေသ ငါးဦး၊ ေမာင္ဂြမ္ဆုိင္းေအာင္၏အေလာင္း ကို ရင္ခြဲစစ္ေဆးသူ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု မွ မႈခင္းဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ အရပ္ ဘက္သက္ေသ ၁ဝဦး စုစုေပါင္း ၂၆ဦးကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ေသ ကိုးဦးေရွ႕ တြင္ ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အရ က်ည္ သြားလမ္းေၾကာင္းမွအပ အတြင္း ဒဏ္ရာမ်ားမရိွေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ စဥ္သည္ မေတာ္တဆက်ည္ထြက္ သြားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မ ေတာ္မွ တပ္သားေမာင္ေမာင္ ကိုင္ ေဆာင္ထားသည့္ေသနတ္ကို ဝင္ လုရာမွ ကာကြယ္ရင္း က်ည္သံုး ခ်က္ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊တတိယ ေျမာက္က်ည္သည္ ေသဆံုးသူ ေမာင္ဂြမ္ဆုိင္းေအာင္ကို ထိမွန္ေသ ဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေသဆံုး မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ စစ္ဘက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

မိုင္းေယာ္ေဒသျဖစ္စဥ္
မိုင္းေယာ္ေက်းရြာအုပ္စု၏ ပိုင္ႀကိမ္လံုေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူအင္အား ၁ဝဝခန္႔ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း၊ တပ္သား သစ္စုေနျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းကို တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကသတင္းရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ ေရွ႕တန္းအမွတ္ (၃၆၂)ေျချမန္ တပ္ရင္းကို ေစလႊတ္ၿပီး သြား ေရာက္ရွင္းလင္းရန္ တာဝန္ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၃၆၂)ေျခ ျမန္တပ္ရင္းအေနျဖင့္ ရွင္းလင္း ရာ၌ ဇြန္ ၂၅ရက္ တြင္ ရန္သူ႔ အင္အား ၃ဝခန္႔သည္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ခြဲ၍ အေဝးမွလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၃၆၂)ေျချမန္တပ္ရင္းကလည္း ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့၍ ရန္သူမ်ား ဆုတ္ခြာသြားေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ၍ လိုက္လံရွင္းလင္းရာတြင္ မိုင္း ေယာ္ရြာအနီးအေရာက္တြင္ ရန္သူ႔ အဖြဲ႕မွ ထပ္မံပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ရာတြင္ လူႏွစ္ဦးသည္ မုိင္းေယာ္ကားလမ္း အတုိင္း ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ထြက္လာ ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ယင္းဆုိင္ကယ္ ႏွင့္ ပါလာသူႏွစ္ဦးသည္ က်ည္ ဆန္ထိမွန္၍လဲက်သြားေၾကာင္း၊ မည္သည့္ဘက္ကပစ္၍ ထိမွန္ လဲက်သြားသည္ကိုမသိေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ၿပီးသြားသည့္အခါ တပ္မေတာ္က ျပန္ရွာသည့္အခါ အဆိုပါလူႏွစ္ဦးသည္ ေသဆံုးေန ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို လည္း ေတြ႕ရိွရၿပီး အေလာင္းမ်ား သည္ မည္သူ မည္ဝါ မသိရိွ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေလာင္းမ်ားကို ရြာအထြက္တြင္ သၿဂႋဳဟ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ထို႔ေနာက္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆက္လက္ရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာင္း ခင္းထဲ၌ လူႏွစ္ဦးကိုထပ္မံဖမ္းမိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ဆုိင္ ကယ္ျဖင့္ လူသံုးဦးထပ္မံေတြ႕ရိွ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိ သည့္လူငါးဦးမွလူတစ္ဦးတြင္ ဖုန္း တစ္လံုးေတြ႕ရိွေၾကာင္း၊ TNLA တပ္ဖြဲ႕ဝင္လက္စြဲစာအုပ္လည္းေတြ႕ ရိွေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာင္း က်န္းသူႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွ၍ စစ္ ေဆးေမးျမန္းေနေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္ ၂ရက္တြင္ စုံခံုဖြဲ႕၍ျဖစ္စဥ္ကိုစစ္ ေဆးေနေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးသြား သည့္မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း လို အပ္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးအပ္ ၿပီး အားေပးကူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ စံုခံု ၏စစ္ေဆးခ်က္အရ စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မ်ားကိုေတြ႕ရိွရ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စည္းကမ္း ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္အတြက္ လူေသ မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ရိွ သူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးတပ္မေတာ္၏သေဘာထား
၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃ဝရက္တြင္ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ က ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ PNLO မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ယခင္က လိုင္ဇာ(၁)၊ လိုင္ဇာ(၂) ကဲ့သုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္ တြင္ (၂၁)ရာစုညီလာခံမတုိင္ခင္ တုိင္းရင္းသားညီလာခံတစ္ရပ္ျပဳ လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အကယ္၍အစိုးရခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးမွအစ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အခါ လက္ မွတ္ေရးမထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ လာေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ထိုစဥ္က တင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲထိေတြ႕မႈမရိွ ခဲ့ေၾကာင္း၊လက္ရိွတြင္ ေအာက္ေျခ ျပႆနာမ်ားသာရိွေၾကာင္း၊ ယင္း ျပႆနာမ်ား၌ အဓိကအေၾကာင္း အရာမ်ားမွာ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ အင္အားတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈ ရိွမည္ဆိုလွ်င္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ စရာမလိုေၾကာင္းႏွင့္အင္အားတည္ ေဆာက္စရာမလိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနည္းလမ္းျဖင့္ သြားျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝးကို မလုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ႐ိုး႐ိုး သားသားပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြး ေႏြးေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အၾကံေပး ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။
ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္က ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တပ္မေတာ္၏အကူအညီေဆာင္ ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာ ဆရာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ ျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၊ ျမန္မာ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ၊ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားမွ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၊ ႐ုပ္သံသတင္း ဌာနမ်ားမွ သတင္းမီဒီယာသမား မ်ား၊ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားတက္ ေရာက္သတင္းရယူခဲ့သည္။