images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း
ေနထက္ေဝ Sunday, 21 August 2016
ေဒၚေအးမာခင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

• ညီလာခံပါတီ ညီလာခံတက္ ေရာက္ဖို႔ လာေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပံုနဲ႔ ပါတီမွာ တာဝန္ယူထားမႈအပိုင္း ေလး သိခ်င္ပါတယ္။
ကြၽန္မက ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီညီလာခံကို လာ ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ ဒီပါတီကို အသင္းဘဝကတည္း က ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ပါတီကူး ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္အျဖစ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာက်ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ေတြထမ္းရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၆ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမွာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၿပီးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရတာျဖစ္ပါတယ္။

• ညီလာခံကို ဘယ္လိုဦးတည္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မွာ လဲခင္ဗ်။ အစ္မအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္ အခန္းက႑က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာလဲ။
ကြၽန္မအေနနဲ႔ ပါတီညီလာခံ ဦးတည္ခ်က္ ငါးခ်က္ရွိပါတယ္။အဲ့ဒီအေပၚမွာ တိုင္းရင္းသားစည္း လံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး တန္း တူညီမွ်ၿပီး အေျခခံျပည္သူအား လံုး လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥေတြကေတာ့အဓိကပါ။ ပါတီ ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ထဲမွာလည္း ပါပါ တယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ညြတ္ေရးဆိုတာ ျပည္သူ႔ဘဝလူမႈ စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ကြၽန္မတို႔ျပည္သူအားလံုး၊ တိုင္းရင္း သားအားလံုးရဲ႕လူမႈစီးပြားဘဝကို သာ တန္းတူညီမွ်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးဟာ ေပၚလြင္ရရွိလာ မွာပါလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

• ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပါတီအေန နဲ႕ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့တယ္။ ပါတီညီလာခံၿပီးရင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မလဲ။
ကြၽန္မတို႔ပါတီအေနနဲ႔ ရခိုင္မွာ ႐ံႈးခဲ့ရတယ္ဆိုတာကလည္း ကြၽန္မ တို႔ပါတီရဲ႕ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ရြပ္ရြပ္ ခြၽန္ခြၽန္မႀကိဳးပမ္းခဲ့လို႔ မဟုတ္ပါ ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရင္ထဲ မွာ အစြဲေတြကိုမေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ ေသးတဲ့အယူအစြဲေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ ဒါဘာလဲဆိုေတာ့ လူမ်ဳိးထဲက ပါတီတစ္ရပ္ရွိေနၿပီဆိုရင္ ေဒသ ေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ယံုၾကည္ အားကိုးမႈကို ထိုပါတီကပဲ ဦးစား ေပးခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကို ကြၽန္မတို႔ေက်ာ္လႊားဖို႔ အခက္အခဲရွိေနခဲ့တဲ့အတြက္လို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြၽန္မတို႔ မိခင္ပါတီရဲ႕ျပည္သူ အေပၚမွာထားတဲ့ ေစတနာ အရင္းခံေတြကို မပ်က္မသုဥ္း ဆက္ၿပီး ေဝမွ်ေပးရင္း ျပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရယ္လို႔ အခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔တစ္ခုအထိ ေစာင့္ ၿပီး ဆက္ႀကိဳးစားသြားရင္ေတာ့ ေနာက္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဒီလိုအေျခအေနေတြမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ျပည္သူအေပၚ ထားတဲ့ ေစတနာမွန္ေတြကို တျဖည္းျဖည္းသိလာၾကတဲ့အခါ ပါတီႏိုင္လာမယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ဒီ့အျပင္ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ လည္း အစဥ္အျမဲအေလးထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္မတို႔ပါတီညီလာခံက ေနၿပီးေတာ့မွ ရလာမယ့္အေတြ႔ အၾကံဳေတြကို ကြၽန္မတို႔ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဦးတည္ခ်က္ေတြ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ညီလာခံ ကိုတက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။