images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း
ေနထက္ေဝ Monday, 22 August 2016
ဦးခင္ေမာင္သီ ပင္လံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ျပည္နယ္အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္

• ညီလာခံကို တက္ေရာက္ ျဖစ္ပံုနဲ႔လက္ရွိ ပါတီတာဝန္ယူ ထားတဲ့အပိုင္းကို သိခ်င္ပါတယ္။
ပါတီညီလာခံကို ဒုတိယ အႀကိမ္တက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ ပြဲလည္း ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က အခု ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပါတီရဲ႕ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ပါတီတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ ေနပါတယ္။ ညီလာခံကိုတက္ ေရာက္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရ ရင္ေတာ့ ပထမဆံုးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးေပါ့ေနာ္။ ၂ဝ၁၆ ဇြန္လမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္လတည္း မွာပဲ ခ႐ိုင္ပါတီညီလာခံကို တစ္ ဆက္တည္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္ညီလာခံကိုပါ က်င္းပခဲ့ ၿပီးေတာ့ ဒီၾသဂုတ္လမွာတစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပါတီညီလာခံ ႀကီးကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

• ပါတီညီလာခံကို ဦးတည္ ခ်က္ငါးခ်က္နဲ႔က်င္းပတယ္လို႕ သိ ရပါတယ္။ဘယ္လိုဦးတည္ခ်က္ ေတြလည္းဆိုတာရွင္းျပေပးပါဦး။
ပါတီညီလာခံဦးတည္ခ်က္ ငါးခ်က္ရွိတယ္။ ပထမဦးတည္ ခ်က္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈကိုအေျခ ျပဳေသာပါတီတြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ မႈခိုင္မာေရးႏွင့္ျပည္သူအတြင္းစည္း ႐ံုးမႈ ပိုမိုအထေျမာက္လာေစေရး ေပါ့ေနာ္။ၿမိဳ႕နယ္ကေန ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီကအားျပဳၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္ တယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႕ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္တင္ မကဘဲ ခ႐ိုင္ေရာ၊ ျပည္နယ္၊တိုင္း ေဒသႀကီးေရာ ဒါစြမ္းေဆာင္သြား ရမယ့္ကိစၥရပ္ကို ဦးတည္ခ်က္ အျဖစ္နဲ႔ထားရွိတာ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီဟာကို ျပည္ သူေတြ ယံုၾကည္မႈရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ဖို႕လိုမယ္။ လုပ္လည္းလုပ္ရ မယ္။လုပ္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႕လည္း ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ ေနာက္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္ မာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေရး၊ဒီကိစၥမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း ပါတီစံုအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကတယ္။ အခု၂ဝ၁၅ မွာ လည္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္။ လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝ မွာ က်င္းပမယ့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရေရြးေကာက္ပြဲမွာ လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဦးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပါတီ တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္မာ ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ က စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္အလုပ္တစ္ခုလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးဒါကိုေျပာ မယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ဒါကိုအစဥ္အဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္ေပါ့။ ေျပာခ်င္တာက ျပည္သူနဲ႔ ခိုင္ခိုင္ ျမဲျမဲလက္တြဲထားႏိုင္ပါမွကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားႏုိင္ မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရွိေစေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ား က ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥ၊ဒီမွာေျပာခ်င္တာကကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးကိုယ္တိုင္ က ၂ဝ၁၅ မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးကိစၥကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕ နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တယ္။ ဒီမွာ အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူညီမႈကို ရယူခဲ့ေသာ္ လည္းပဲ က်န္တဲ့ရွစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္ မွတ္လာမထိုးခဲ့ၾကဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိး ပဲ ဒီကိစၥကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီ ဝင္ေတြ၊ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ေတြ အားလံုးက ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လို တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဦး တည္ခ်က္ကိုေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိုအေျခ ျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက တက္ၾကြစြာပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုတဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာက ေတာ့တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ ဒီေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ဦး ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးကိစၥမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီဝင္ေတြ၊ပါတီအလုပ္မႈေဆာင္ ေတြက တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီဦးတည္ခ်က္ကလည္းကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတီရဲ႕ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ကိစၥ မွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈရမယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ခိုင္ခိုင္မာမာယံု ၾကည္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါ တယ္။