images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္သည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း
ေနထက္ေဝ Tuesday, 23 August 2016
ဦးနန္ဇမုန္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒

• ဆရာ့အမည္နဲ႔ လက္ရွိပါတီ မွာ တာဝန္ယူထားတဲ့က႑ကို သိလိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ခ်င္း ျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္က ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒တာဝန္အသစ္ေရြး ခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဦးနန္ဇမုန္ျဖစ္ပါတယ္။အရင္တုန္း ကေတာ႔ အသင္းဝင္ေပါ့။ ေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ထမ္း ေဆာင္တယ္။ ေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ အေရြးခံခဲ့ပါတယ္။ အေရြးခံေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အခါမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ျပန္ လည္အသစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။

• ညီလာခံတက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ ပံုနဲ႔ညီလာခံဦးတည္ခ်က္ေတြက ဘယ္လိုရွိသလဲခင္ဗ်။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ တယ္ေပါ့ေနာ္။ဒီေန႕ ဒီညီလာခံမွာ ထူးျခားတာက ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေအာက္ေျခပါတီကေန ဗဟိုေကာ္ မတီအထိ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳတဲ့ ညီလာခံႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီညီလာခံကထူးျခား တယ္လို႔ဆိုရမွာေပါ့။ ေနာက္တစ္ ခါကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔လည္း အခုညီလာခံကေန လာမယ့္ ေရြး ေကာက္ပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂ဝ၂ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီညီလာခံက ေနခ်မွတ္တဲ့မူဝါဒနဲ႔တစ္နည္းအား ျဖင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္အားေမြးတဲ့အေနနဲ႔ေတာ္ ေတာ္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ခံယူ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဖြဲ႕စည္း က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရးနဲ႔ ေနာက္လာမယ့္ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ဒီညီလာခံ ကေနခ်မွတ္တဲ့မူဝါဒေတြအတိုင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတိုင္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီညီလာခံကိုအားရစြာနဲ႔ တက္လာ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

• အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ရက္မွာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္နဲ႕ အရန္ေကာ္ မတီဝင္ေတြေရြးခ်ယ္ခဲ့ပံုေလး သိ ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္အစုအဖြဲ႕ အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တာကိုလည္း သိလိုပါတယ္။
မနက္ျဖန္ညီလာခံမွာ ဆက္ လက္တင္ျပမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အစုအဖြဲ႕အလိုက္၊ စာတမ္းေတြ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအလိုက္ဖတ္တယ္ ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ပါဝင္တာက အစု အဖြဲ႕(၄)မွာပါ။စာတမ္းထဲမွာအေရး ႀကီးတဲ့ေခါင္းစဥ္လို႔လည္းထင္တာ ေပါ့ေနာ္။ ဒါက အခုေခတ္စားေန တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပတ္သက္တဲ့အစုအဖြဲ႕ေပါ့ေနာ္။အဲဒီ မွာလည္း ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအလိုက္ စာတမ္းဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား စံုလင္တာကိုလည္းေတြ႕ ရပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအလိုက္ ခံစားခ်က္ေတြေဖာ္ ထုတ္ၿပီးေတာ့စာတမ္းမွာထည့္သြင္း ထားတာကိုလည္း သိရပါတယ္။ မနက္ျဖန္မွာ အဲဒီစာတမ္းေတြကို ျပန္လည္စုစည္းၿပီးေတာ့ ညီလာခံ အစည္းအေဝးႀကီးမွာျပန္လည္တင္ သြင္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီႀကီးရဲ႕ မူဝါဒအတိုင္း တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚထြန္းေရး အတြက္ နံပါတ္တစ္အေနနဲ႔ ဘယ္ လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာကို တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ အေပၚမွာ စုစည္းၿပီးေတာ့တင္ျပ ဖို႔ရွိပါတယ္။

• အဲဒီလို ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ပံုစံေဆြးေႏြးခဲ႔သလဲဗ်။ ဒီအေပၚ မွာ ျပန္သံုးသပ္ေပးပါဦး။
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့အေပၚမွာ သံုးသပ္ရရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါတိုင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘာသာေရးနဲ႕တိုင္းရင္းသားအေရး ေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒီကိစၥကို အေျခခံ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ ရပါတယ္။လက္ရွိမွာလည္း ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုး ေနၾကတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့။ ၂၅ႏိုင္ငံေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာလည္း သူတို႕ရဲ႕အားနည္း ခ်က္၊အားသာခ်က္ေတြရွိၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သံုးၿပီးသား ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမွာ သင္ခန္းစာ ယူစရာေတြရွိတာေပါ့ ေနာ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ တိုင္း ရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္တဲ့အခြင့္ အေရးလည္းရရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ဘယ္လိုမွထိခိုက္လို႔မရတဲ႔ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးလည္း မထိ ခိုက္ေအာင္၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အခြင့္အေရးေပး ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေရးႀကီးတယ္လို႕ သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းလည္း တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ အသံုးခ်ပံုခ်င္းတူတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြရွိတယ္ဆိုေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ဘယ္လို ျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာ ခ်ာသံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေန႕ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာသံုးသပ္ ခ်က္အရ ဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္။

• ဒီညီလာခံက်င္းပၿပီးတဲ့အခါမွာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ႔ ဆရာ့ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သြားမလဲခင္ဗ်။
အခုဒီညီလာခံၿပီးတာနဲ႕ ကြၽန္ ေတာ္တို႕ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ အထူး အားျဖင့္ေအာက္ေျခက ရပ္/ေက်း ပါတီေတြကေနၿပီးေတာ့ဒီညီလာခံ မတိုင္ခင္ထဲကိုက ဘာသတင္း ထူးေတြရွိလဲ။ ပါတီကေနၿပီးေတာ့ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ဖို႕ရွိလဲ၊ ဘယ္ လိုဆက္သြားရမလဲဆိုတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လာေမးေနၾကပါ တယ္။အဲဒီေတာ့ဒီညီလာခံမတိုင္မီ ေအာက္ေျခဖြဲ႕စည္းတာေတြပဲရွိေသး တယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးက်င္းပမယ္။ ၿပီးေတာ့မွေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ လုပ္ ငန္းစီမံခ်က္ေတြလာမယ္ဆိုတာ ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ျပန္ၿပီး ရွင္းျပ ေနရတယ္။ ဒီကေနျပန္သြားရင္ ေအာက္ေျခပါတီဝင္ေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ၿပီးေတာ့ပါတီညီလာခံကေန ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြအထူး ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိစၥ ေတြကို ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗဟု သုတလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရ တယ္။ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳရွိ တဲ့ လူႀကီးေတြကလည္း ေဆြးေႏြး ထားတာေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒါေတြ ကိုျပန္လည္ေျပာျပၿပီးေတာ႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ပါတီ ျပန္လည္အားယူႏိုင္ ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ ဘယ္ လိုရပ္တည္မယ္၊ဘယ္လိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာနဲ႕ ေနာက္ တစ္ခါလာမယ့္၂ဝ၂ဝေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ေရာ ျပန္လည္ေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရ မယ္ဆိုတာနဲ႕အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတီအေနနဲ႕ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုတဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုျပန္ လည္ရွင္းျပဖို႕ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စိတ္ဆႏၵေတြရွိပါတယ္။

• ဆရာ့အေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေျပာ စရာရွိရင္ေျပာေပးပါ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႕ေဒသမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္ ဆိုတာလည္း အားလံုး႐ႈံးနိမ့္တာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ခ်င္းျပည္နယ္ မွာဆိုရင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ နယ္ေျမ ႏွစ္ခုမွာတစ္ေနရာမွာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မွာလည္း ႏွစ္ေနရာမွာ တစ္ေနရာ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ႐ႈံးနိမ့္တယ္ဆိုတာက လည္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးပံုစံပဲေပါ့။ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စား လွယ္ေတြအေနနဲ႕လည္း ဒုတိယ ေနရာမွာပဲရွိေနပါတယ္။ တစ္ရြာစ ႏွစ္ရြာစ ကပ္႐ံႈးတဲ့သေဘာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရင္တစ္ခါတည္း နဲ႕ေကာင္းသြားမယ္ဆိုၿပီးအေျပာင္း အလဲလိုခ်င္တာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႕ ျပဳျပင္စရာေတြ ျပဳျပင္ရပါမယ္။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ လူေတြမွာ ၿပီးျပည့္စံုတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။အဲဒီအေပၚမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကိုလည္း ျပန္ လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ႕ အခုတက္ လာတဲ့ အစိုးရေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္လဲဆိုတာကို အခုလည္း သူတို႔တျဖည္းျဖည္း ျမင္လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြကလည္းအျမင္မွန္ရလာမယ္၊ ပါတီကိုလည္းျပန္ၿပီးအားကိုးလာ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္သံုးသပ္မိပါ တယ္။