images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ UNFC ၏ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္မည္
အင္းသားႀကီး Thursday, 25 August 2016

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံသုိ႔ အားလုံးႏွင့္အတူတကြ ပါဝင္တက္ေရာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
UNFC ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚ(တုိးခ်ဲ႕) အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၂၄ ရက္ မွ ၂၅ရက္ အထိ က်င္းပ၍ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ အေပၚ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလ ၂ဝ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန (NRPC) ၌ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN) ႏွင့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ရလဒ္အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယခုလ ၂၁ ရက္ ႏွင့္ ၂၂ ရက္တို႔တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္အစည္း အေဝးႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံက်င္းပ ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးရလဒ္တုိ႔အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြး သုံးသပ္ျခင္းတို႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း သုံးသပ္ခ်ပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ လာ မည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ သုိ႔ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အားလုံးႏွင့္အတူတကြ ပါဝင္တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။