images
UN
UN
ဇီကာ(Zika)ဗိုင္းရပ္စ္အေရး မေပါ့ဆေစလို
ေပါက္ေပါက္ Monday, 05 September 2016
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ဆိုသည္မွာ . . .
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ေအဒီးစ္ျခင္မ်ဳိး စိတ္ေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ေသာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ၄င္းျခင္မ်ား အကိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႔ ခ်ီကြန္ဂန္ညာ ဗိုင္းရပ္စ္တို႔ကိုလည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအဒီးစ္ျခင္ေတြဟာ ေန႔လယ္ဘက္မွာ ကိုက္ေလ့ရွိၿပီး၊ ေနအိမ္အေဆာက္အအံု၏ အတြင္း၊အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ယေန႔ကမၻာ
မူရင္းဗီဇဟာ ေတာင္အေမရိကတိုက္မွ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာ အႏွံ႔ ျဖစ္ပြားလာပါတယ္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ အီေကြေဒါ၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒိုး၊ ျပင္သစ္အပိုင္ ဂီြအာ နားေဒသ၊ ဂြါတီမာလာ၊ ဂူယာနာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ မကၠဆီကို၊ ပနားမား၊ ပါရာေဂြး၊ ဆူရီနမ္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတို႕ ျဖစ္ၾကၿပီး ကာေရဘီယံရွိ ဘာဘာဒို႔စ္၊ ဒိုမီနီကန္၊ ဂြါဒီလူပီယန္၊ ေဟတီ၊ မာပီနစ္၊ ပြာတိုရီကို၊ စိန္႔မာတင္ႏွင့္ အေမရိကန္ဗာဂ်င္ကြၽန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။
သို႕ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိ ဘီဘီစီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ အာရွႏွင့္ အာဖရိကေဒသမ်ားရွိ ကမၻာ့လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူဦးေရ သန္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္တို႔ တြင္ ဇီကာေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားတို႔ဟာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးရွိေၾကာင္း၊ ဇီကာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ကမၻာ့ေနရာေဒသအသစ္မ်ား အျဖစ္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အဆိုပါေဒသ အသစ္မ်ား၏ ရာသီဥတုႏွင့္ ျခင္ေပါမ်ား မႈေၾကာင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားပါတယ္။
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈမ်ား
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွ သေႏၶသားသို႔ ကူးစက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ ဝါရီလတြင္ WHO မွ အေရးေပၚ အေျခ အေနအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ အေမရိကတိုက္ ၁ဝ ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမ်ား ကလည္း ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ်ိန္အတြင္း ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ၾကဖို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စဦးပိုင္းတြင္ ၄င္းဗိုင္းရပ္စ္ဟာ အမ်ိဳးသားေတြဂ႐ုစိုက္စရာ မလိုေလာက္ဟု သိထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း အီတလီအမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ေဟတီ ႏိုင္ငံမွ အလည္အပတ္ျပန္ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ ဇီကာကူးစက္ခံရသည့္ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ေျခာက္လၾကာသည္အထိ ၄င္းအီတလီအမ်ဳိးသား၏ သုက္ရည္ထဲတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွင္သန္ေနေၾကာင္း၊ ယခုလို ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၏ ရွင္သန္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ဇီကာျပန္႔ပြားမႈဟာ ယခင္ခန္႔မွန္းမႈထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို WHO မွ အရာရွိတစ္ဦးက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လတြင္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇီကာကူးစက္ခံထားရေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္လအတြင္း လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္(သို႔) အကာအကြယ္ျဖင့္သာဆက္ဆံရန္ WHO မွ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားဟာ သီတင္း တစ္ပတ္အတြင္း ျပသေလ့မရွိပါဘူး။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ေလးဦး လွ်င္ တစ္ဦး(သို႔)ငါးဦးလွ်င္တစ္ဦးသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသေလ့ရွိပါတယ္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရပါက အပူရွိန္တက္၍ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ တက္ ျခင္း၊ ေခြၽးျပန္ျခင္း၊ တုပ္ေကြးဖ်ားျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ကဲ့သို႔ အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း၊ အဆစ္မ်ား နာ က်င္ျခင္း၊ မ်က္စိနီရဲနာက်င္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိေနာက္ဖက္နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ေအာ့ အန္ျခင္းစတဲ့ လကၡဏာမ်ား ျပသေလ့ရွိပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေန ေကာင္းသြားေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ မွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမွာ ဦး ေႏွာက္ပံုမွန္မဖြံ႕ၿဖိဳးဘဲ ေမြးလာေစပါ တယ္။
ကုသျခင္း
ဇီကာေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးဘဲ ေရာဂါလကၡဏာသက္ သာေစရန္အတြက္သာ ကုသေပးႏိုင္ပါ တယ္။ အနားယူျခင္း၊ ေရလံုေလာက္စြာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေဆးၿမီးတိုမ်ားႏွင့္ အျခားအကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို မေသာက္ဘဲ၊ ပါရာစီတေမာ့(ဏေမေခနအောသူ) ကိုသာ အညႊန္းအတိုင္း ေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရိွရပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ျပသ၍ စစ္ေဆးကုသမႈ ခံယူရပါမယ္။
ယေန႕အခ်ိန္ထိ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေပ်ာက္ကင္းဖို႔အတြက္ ေဆးဝါးမရွိေသး ေပ။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္အတြက္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ေဆးဝါဒဌာနမွ သိပၸံပညာရွင္ မ်ား ဦးေဆာင္၍လုပ္ေနၾကျပီး ၄င္းတို ့ အေနျဖင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသို ့သြား၍ သုေတသနျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ဇီကာဗိုင္းရပ္ႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ နမူနာမ်ားကိုစုေဆာင္း၍ ဂယ္ဗီစတန္ၿမိဳ႕ရွိ လံုျခံဳေရးျမင့္မားသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရာ၊ ၄င္းဗိုင္းရပ္စ္အား ကုသႏိုင္မည့္ေဆးရည္ကို လာမည့္ ႏွစ္ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စမ္းသပ္ရန္ အသင့္အေနအထားျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း တရားဝင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းက အတည္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ အဆင့္ေရာက္ရန္ ၁ဝႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္း အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသူ ၁၅၁ ဦးထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ကူးစက္ခံရသည့္ အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ ပါက စင္ကာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ံုး၏ အေရး ေပၚဖုန္းနံပါတ္-၈၄၂၆၈၅၈၁သို ့ အေၾကာင္း ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလာ ေရာက္မည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား(သို႔) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည့္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသို ့ လာေရာက္မႈ ကိုေခတၱရပ္ ဆိုင္းထားသင့္ေၾကာင္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)တြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း (ျမန္မာျပည္ႏွင့္အနီးစပ္ ဆံုးႏိုင္ငံ)မွ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဖ်ားနာေနတာကို စစ္ေဆးရာမွ ကေလးေတြကို ဦးေႏွာက္ ပ်က္ေစ ႏိုင္တဲ့ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ၾကၿပီး၊ တ႐ုတ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့ပါတယ္။
ယခုဆိုရင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးနိင္ငံမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လည္း နည္းလမ္းေပါင္းစံုကေန ကူး စက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းေရာဂါအတြက္ ကုသေဆး(သို႕) ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးတာေၾကာင့္ ျခင္ကိုက္မခံရရန္ ေနထိုင္ ျခင္းသည္သာ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာ ကြယ္ရန္ အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျခင္ေပါက္ပြားမႈမရွိေအာင္ ေရေလွာင္ထားေသာ စည္ေတြ၊ ကန္ေတြ၊ ပံုးေတြကို ဖံုးအုပ္ထားျခင္း၊ သြန္ပစ္ျခင္း၊ လဲပစ္ျခင္း၊ ပိုးေလာက္လန္းမ်ားကို ေရစစ္ျဖင့္စစ္ယူျခင္း၊ ျခင္စားငါးေမြးျမဴ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလို၊ ျခင္ေဆး ဖ်န္းျခင္း၊ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္း၊ ေဆးရည္ စိမ္ထားေသာ ျခင္းေထာင္ျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ အမ်ိဳးသား (ဖခင္ေလာင္း ျဖစ္သူ)၏ သုက္ရည္အတြင္း ေျခာက္လ ၾကာသည္အထိ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ရွင္ သန္ႏိုင္သလို၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွ ေမြးဖြားလာမယ့္ ကေလးအေပၚ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူမမွန္ျဖစ္ေစကာ သေႏၶ သားဦးေႏွာက္ေသြးလွ်ံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနပါသျဖင့္ ဇီကာ(ဇငုေ) ဗိုင္း ရပ္စ္အေရး မေပါ့ဆေစလိုပါေၾကာင္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္သမႈ ျပဳလိုက္ရပါ တယ္။