images
UN
UN
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု
သူရထုိက္ Saturday, 24 September 2016
ငယ္ငယ္တုန္းက ဖတ္ခဲ့၊ က်က္ခဲ့ တယ္။
'ကစားမလား၊ နားမလား'တဲ့။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတာလည္း ရွိေသးရဲ႕။ 'အျပင္ သြားမလား၊ အိမ္မွာေနမလား'လုိ႔။ ဒီ့ျပင္ ဒီ့ျပင္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ နားထဲမွာစြဲေနတဲ့ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္ တဲ့ အဆိုေတာ္ႀကီး စိုင္းထီးဆုိင္ရဲ႕ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္လည္း ရွိေသးရဲ႕။ ဘာတဲ့...
'ရင္နာစရာရဲ႕ အေျခခံဟာ သူကိုယ္ တိုင္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ပါ ...'
သီခ်င္းေခါင္းစဥ္က 'အဆံုးအျဖတ္' ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ 'Yes' ၊ မဟုတ္ဘူး 'No' လို႔ေျပာဖို႔ ဆိုတာကေလးကိုေတာင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေျပာရတာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ လြယ္ လြယ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔ မရတာေတြ ရွိတယ္။ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနတာေတြရွိတယ္။ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးလည္းၾကံဳဖူးၾကမွာ ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ဘယ္လိုျဖစ္လာ သလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္မိတယ္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြ ဟာ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ေဖာ္ျပညႊန္းဆိုထား တာေတြလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေစ်းကြက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရ မွာမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြင္း ဆင္းေလ့လာတာမ်ဳိးလည္း လုပ္သင့္ရင္ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြအတြက္အဲဒီလို လိုအပ္ပါတယ္။
အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ ကို ေရွ႕ေနာက္ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားလိုက္ တဲ့အခါ သတင္းျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီ သတင္းဟာကိုယ့္အတြက္ အေၾကာင္း ၾကားခ်က္ပါပဲ။အဲဒီသတင္းကိုအေၾကာင္း ၾကားခ်က္အဆင့္မွာပဲ ထားရိွလို႔မျဖစ္ပါ ဘူး။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္ရမယ့္အပိုင္း ရိွလာတယ္။
သတင္းအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုၿပီး အသံုးခ်မႈျပဳလုပ္ရ ပါတယ္။ အဲဒီလိုအဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုၿပီး အသံုးခ်မႈျပဳလုပ္လုိက္တဲ့အခါေနာက္ထပ္ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္ရိွလာတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဗဟုသုတပဲျဖစ္တယ္။
ဗဟုသုတကိုလည္း ဒီအတိုင္းပစ္ ထားလို႔မရျပန္ဘူး။ ထိုးေဖာက္သိျမင္မႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ မႈျဖစ္လာေအာင္ အသံုးခ်မႈ ျပဳလုပ္ရပါ တယ္။ ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ အသုံးခ်မႈ ျပဳလုပ္မွပဲ ကိုယ့္မွာရရွိလာတဲ့ ဗဟုသုတ က တန္ဖိုးရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။
ကိုယ္ရရွိထားတဲ့ ဗဟုသုတကို ထိုး ထြင္းသိျမင္ေအာင္ အသုံးခ်လိုက္တဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာတာကေတာ့အသိဥာဏ္ပညာ ပါ။ အသိဥာဏ္ပညာအဆင့္ ေရာက္လာ ၿပီဆိုရင္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳ လာပါၿပီ။
အသိဥာဏ္ပညာကိုလည္း ဒီအတုိင္း ပစ္ထားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္ အသုံးခ်မႈျပဳလုပ္ရပါမယ္။ အသိဥာဏ္ပညာကို ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္အတြက္ အသုံးခ်ၿပီး ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေတြ ခ်ရပါမယ္။
လုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္တဲ့အခါ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္အတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ဖို႔အတြက္ အထက္က ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္။
ေအာင္ျမင္လိုတဲ့ သူတစ္ဦးအတြက္ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ဆႏၵရွိဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ အဲဒီဆႏၵကို လုံ႔လ ဝီရိယ ထပ္ ေဆာင္းရမယ္။လုံ႔လ ဝီရိယ ထပ္ေဆာင္း ထားတဲ့ဆႏၵအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာဖို႔ လည္းလိုအပ္ေသးတယ္။အဲဒါေတြ ျပည့္စံု ေပမယ့္ မၿပီးေျမာက္ေသးပါဘူး။
အသိ ဥာဏ္ပညာလိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအသိ ဥာဏ္ပညာဟာ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ပိုင္းျခားေဝဖန္ႏိုင္မႈစတာေတြ ျပည့္စံု ေနတဲ့အသိဥာဏ္ပညာျဖစ္ရပါမယ္။အဲဒါ မွပဲ ပိုင္ႏိုင္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
DECIDE While others are delaying. သူမ်ားေတြ တြန္႔ဆုတ္ေနစဥ္မွာ ဆံုးျဖတ္ပါတဲ့။ မွန္ပါတယ္။ သူမ်ား တကာထက္ မွန္ကန္တိက်ေသခ်ာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိ မွာျဖစ္တယ္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခုမွာ လကၡဏာ ငါးရပ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-
(၁) ပုဂၢိဳလ္စြဲ
(၂) ဘက္လိုက္မႈ
(၃) မွတ္ခ်က္ျပဳေစာျခင္း
(၄) ကန္႔သတ္ေတြးေတာျခင္း
(၅) ထံုးထမ္းစဥ္လာ၏ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း
စတဲ့ေခ်းေညႇာ္ငါးမ်ဳိးနဲ႔ကင္းစင္ရမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အုိင္းစတိုင္းက သူအလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ စည္းကမ္းသံုးခုထားၿပီး အလုပ္လုပ္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒါက ေအာက္ပါ အတုိင္းပါ။
Einstein's Three Rules of Work;
(1) Out of Clutter Find Simpli-cty.
(2) From discard find harmony.
(3) In the middle of difficulty Lies
Opportunite
-Albert Einstein
အိုင္းစတိုင္း၏ အလုပ္ခြင္စည္းကမ္း သံုးခု-
(၁) ျဗဳတ္စ ဗ်င္းေတာင္းထဲက ႐ိုးစင္း တာကိုရွာ။
(၂) ကြဲလြဲမႈကေန ညီညြတ္မႈကိုရွာ။
(၃) အခက္အခဲေတြရဲ႕ အလယ္မွာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွသတဲ့။
အဲလ္ဘတ္အုိင္းစတုိင္း
ဟုတ္ကဲ့၊ မွန္ကန္တဲ့အသိဥာဏ္နဲ႔ ေကာင္းဆိုး ႏွစ္တန္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား ၿပီး လမ္းမွားကိုေတြ႕ကာ လမ္းမွန္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေကာင္းမ်ားခ်ႏုိင္ၾကပါေစ။