images
UN
UN
ျပန္လည္အသက္သြင္းသင့္ေသာ အေမ့ေလ်ာ့ခံဆက္ေၾကာင္းတစ္ခု သုိ့မဟုတ္ စတီးဝဲလ္လမ္းမႀကီး
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 12 October 2016

ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယၾကားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိတ္ ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ လမ္းမႀကီးတစ္ခု သည္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္စဥ္ေတာင္ တန္းမ်ားေပၚတြင္ စြန္႔ပစ္ခံအေနအထား သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ကာလတစ္ခု ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလမ္းမ ႀကီးသည္ ေဒသတြင္းရွိ ပထဝီအေန အထားအရ အေရးပါသည့္ေဒသ သံုးခု ကိုခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ အေရွ႕ပိုင္း ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ အစ ျပဳကာ ပတ္ကြိဳင္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚသုိ႔ ဦးတည္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ ျမစ္တစ္စင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အဓိကအက်ဆံုး ေရေဝ ေရလဲျမစ္ျဖစ္ေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ ပိုင္းေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည္။
အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာၾကားတြင္ ရာစုႏွစ္ ႏွင့္ခ်ီ၍ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားထဲတြင္ ပန္ေဆာင္ ေတာင္ၾကားလမ္းလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယဘက္မွာ အဆုိပါေတာင္ၾကားလမ္း ကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့မည္ဆုိပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ပါဝင္ေသာ ပန္ေဆာင္ရြာသုိ႔ ေရာက္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရြာတြင္ ဗမာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ နာဂတုိင္းရင္းသား မ်ား အမ်ားဆံုးေနထုိင္ၾကသည္။ပန္ေဆာင္ ရြာႏွင့္အနီးဆံုးၿမိဳ႕မွာ ကီလိုမီတာ ၆ဝ ကြာေဝးသည္။သြားေရာက္ရသည့္လမ္းမွာ အေမ့ေလ်ာ့ခံအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ စတီးဝဲလ္လမ္းမႀကီးျဖစ္ကာ မိုးရာသီကာလ၌ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ေသာၾကာေန႔တုိင္းတြင္ ပန္ေဆာင္ရြာ ၌ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း သုိ႔ဝင္ေရာက္ကာ တစ္ပတ္စာအသံုးျပဳ မည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ မ်ားကို ဝယ္ယူၾကသည္။ ေသာၾကာေန႔ ကို ျမန္မာေန႔ဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚဆို ၾကကာ နန္႔ေပါင္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိေစ်းတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ေတာင္ၾကားလမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ ရာ၌ အခ်ဳိ႕က ေျခက်င္ျဖတ္ေက်ာ္ၾကကာ အမ်ားစုမွာမူ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း လစဥ္ ၁ဝ ရက္၊ ၂ဝ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ခြင့္ရရွိၾကၿပီး အဆုိပါေန႔မ်ားကို အိႏိၵယ ေန႔မ်ားဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚဆိုၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္ၾက သည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ အလည္အပတ္သေဘာျဖင့္ လာေရာက္ၾက ျခင္းျဖစ္ကာပန္ေဆာင္ရြာရွိေစ်းတြင္အမွတ္ တရပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေလ့ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယ ပိုင္နက္အတြင္းရွိ ေအ႐ူနာခ်ယ္ပရာဒက္ရွ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ အိႏိၵယစစ္တပ္လက္ေအာက္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္ေဆာင္ရြာရွိေစ်းတြင္ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာအရသာကဲ ေသာ ႐ိုးရာစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကကာ လာေရာက္လည္ပတ္ ေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္လည္း ႐ိုးရာ အစားအစာမ်ားကို ဦးစားေပးစားသံုးေလ့ ရွိသည္။ ထမင္းႏွင့္အသီးအရြက္မ်ားကို တြဲဖက္စားသံုးျခင္း၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲစားသံုး ျခင္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာၾကားရွိ ထိစပ္ေန ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾက ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဆန္ ေခါက္ဆြဲကို အထူးႏွစ္သက္ကာ
ဆန္ ေခါက္ဆြဲစားသံုးလိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက မဟာမိတ္ေလယာဥ္ မ်ား ပ်က္က်ခဲ့သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပန္လမ္းမဲ့ေရကန္သုိ႔လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိသည့္ လံုခ်ည္ႏွင့္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား မ်က္ႏွာတြင္ အလွဆင္သည့္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ သနပ္ခါးတုိ႔မွာ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ထူးဆန္းသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လံုခ်ည္ဝတ္ဆင္ ထားသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သနပ္ခါး လိမ္းထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႐ိုးသားပြင့္ လင္းစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။
စတီးဝဲလ္လမ္းမႀကီးကို အေမရိကန္ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်ဳိးဇက္စတီးဝဲလ္ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာက္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္ ရွိ လီဒိုၿမိဳ႕တြင္ အစျပဳကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ လမ္းမႀကီး၏ စုစုေပါင္းအရွည္ မွာ ၁၇၃၆ ကီလိုမီတာရွိသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ဂ်ပန္မ်ား အား တ႐ုတ္စစ္သားမ်ားက တိုက္ခုိက္ ရာ၌ စစ္လက္နက္အသံုးအေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ရန္အတြက္ အဆုိပါလမ္းမႀကီးကို ေဖာက္ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွစတင္ကာ စတီးဝဲလ္လမ္းမႀကီးကို အသံုးျပဳျခင္း မရွိခဲ့၍ အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာၾကားရွိလမ္းပိုင္း မ်ားမွာ အသံုးျပဳရန္မလြယ္ကူသည့္အေန အထားေရာက္သည္အထိ ပ်က္စီးသြားခဲ့ သည္။စတီးဝဲလ္လမ္းမႀကီးသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက မဟာမိတ္တပ္မ်ား အတြက္ စစ္ေရးအရအသားစီးရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ပို႔ေဆာင္ ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ကာ လက္ရွိ ေခတ္အေျခအေနအရလည္း ျပန္လည္ အသက္သြင္းမည္ဆုိပါက အိႏိၵယ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိေစမည့္ အလားအလာ မ်ားရွိေနသည္။
အိႏိၵယအစိုးရ၏ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္မွပညာရွင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ပိုင္းအမ်ားအတြင္း စတီးဝဲလ္ လမ္းမႀကီးကို ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သံုးႏိုင္ငံ လံုးအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ေၾကာင္း
သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္းအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးရွိေနသည္။
(Ref;Stiwell Road: The Abandoned Route Through India, My-anmar And China Should Be Restored By Mirza Zulfiqur Rahm-an)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)