images
UN
UN
စာေပတာဝန္
ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) Saturday, 22 October 2016

အတုိင္းအတာ
ဘဝတန္ဖိုးဟူသည္ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္၊ အသက္ မည္မွ်တာရွည္ေနရသည္ကို မဆိုလိုေပ။ အမ်ား အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ဘာမွလုပ္မေပးခဲ့သူသည္ အသက္ရွည္ေကာင္း ရွည္မည္၊ ဘဝတန္ဖိုး အေနႏွင့္ေတာ့တိုေပသည္။ စိတ္ဆႏၵျပည့္ဝစြာျဖင့္ အမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္ ဘဝမွာေက်နပ္စရာပါပဲဟု မစ္ခ်ယ္ဒီ မြန္တိန္း (၁၅၃၃-၁၅၉၂)ဟူေသာ ျပင္သစ္စာေရး ဆရာတစ္ဦးက ေရးခဲ့ဖူးေပသည္။ ေလာက ေကာင္းက်ဳိးသာေရရွည္ခိုင္မာ။
ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု အျမင္တြင္လည္း အသက္ရွည္ျခင္း မရွည္ျခင္းထက္ ရသမွ်ေသာ ရွင္သန္ရသည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ မေကာင္းမႈေရွာင္ ရွား၊ နည္းပါးေစၿပီးေကာင္းမႈကုသိုလ္တရား မ်ားပြားတိုးေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးရေသာ ဘဝတစ္ခုဟု မွတ္ယူေလ့ ရိွၾကပါ၏။
ႏိုင္ငံတကာထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာစာေရး ဆရာမ်ားတြင္ တခ်ဳိ႕သည္ အသက္မရွည္လွေပ။ အသက္ ၃ဝ၊ ၄ဝ မွာပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကရွာ ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ေရးသားျပဳစု ခဲ့ေသာ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားကား ႏွစ္ကာလ ရွည္လ်ား စြာ အႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေသာ္လည္း မေဟာင္းႏုိင္၊ မ႐ိုးႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္လတ္ဆတ္ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္ၾကေလသည္။ လူပင္ေသေသာ္လည္း စာေပ နယ္မွာ နာမည္မေသသူမ်ားဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ နမူနာအျဖစ္ စာေရးဆရာတခ်ဳိ႕၏ကြယ္လြန္ေသာ အသက္ကို ေဖာ္ျပပါရေစ...
၁။ အယ္မီလီဘရြန္တီ (၃ဝႏွစ္)
၂။ ပါတီဘစ္ဆီရွယ္လီ (၃ဝႏွစ္)
၃။ ေဂ်ာ့ေဂၚဒြန္ဘိုင္ရြန္ (၃၆ႏွစ္)
၄။ ေရာဘတ္ဘန္းစ္ (၃၇ႏွစ္)
၅။ ခ်ားေလာ့ဘရြန္တီ (၃၉ႏွစ္)
၆။ အလက္ဇႏၵားပြတ္ရွာကင္ (၃၉ႏွစ္)
၇။ ဂ်ိမ္းေအာ္စတင္ (၄၂ႏွစ္)
၈။ အမ္တြမ္ခ်က္ေကာ့ဗ္ (၄၄ႏွစ္)
၉။ ဝီလွ်မ္ရိွတ္စပီးယား (၅၂ႏွစ္)
၁ဝ။ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္း (၅၈ႏွစ္)
စာေကာင္းေပေကာင္း
မည္သည့္ဘာသာစကား၊ စာေပအမ်ဳိးအစား ပင္ျဖစ္ေစ၊ စာဖတ္ပရိသတ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈအားေပးေသာ စာမ်ဳိးကို ဂႏၳဝင္ စာေပဟုေခၚဆိုၾကေလသည္။ စာေကာင္း ေပ ေကာင္း၏ လကၡဏာအဂၤါရပ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း ကြဲျပားမႈရိွ ေကာင္းရိွႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ကား ပါဝင္ေလ့ရိွၾကပါ၏။
၁။ ွSubject -အေၾကာင္းအရာ၏ေကာင္းျခင္း၊
၂။Effectiveness - ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔မႈရိွျခင္း၊ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ပံုႏွိပ္ရျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ဆိုထုတ္ေဝရျခင္း၊ ဖတ္႐ႈသူမ်ား ႏွစ္သက္အားေပးၾကျခင္း၊
၃။ Achievement - ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
၄။ Presentation - တင္ျပပုံေကာင္းမြန္ျခင္း အစီအစဥ္က်နျခင္း၊ အေရးအသား ဆြဲ ေဆာင္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္
စာေရးသူမ်ားတြင္ စာေရးၾကျခင္းအေၾကာင္း တရား အေၾကာင္းရင္းခ်င္း မတူညီၾကေပ။ ေလ့ လာမိသမွ် စာေရးဆရာမ်ား စာေပေရးသားၾက ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။
၁။ Popularity - ေက်ာ္ၾကားထင္ရွား လူသိမ်ားျခင္း၊
၂။ Power - အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယူရန္
၃။ Prestige - ၾသဇာတိကၠမ၊ သိကၡာ၊ ဂုဏ္ ရွိရန္
၄။ Pride - ဂုဏ္ယူျခင္း၊ ပီတိေသာမနႆ
၅။ Price - ေပးဆပ္ရျခင္းကိုေက်နပ္ျခင္း
၆။ Property - ပစၥည္းဥစၥာ၊ ဆုလာဘ္
၇။ Profit - ေငြေၾကး၊ အက်ဳိးရလဒ္၊ အျမတ္
၈။ Propaganda - ဝါဒျဖန္႔ရန္၊ စည္း႐ုံးဆြဲ ေဆာင္၍ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ကိုသိမ္းသြင္း ရန္
၉။ Public Service - ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
စာေရးသားၾကျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းတရားမ်ားသည္ ကြဲျပားမည္ျဖစ္ ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ကျမင့္မား၏။ တခ်ဳိ႕က ေလးနက္ ၏။ တခ်ဳိ႕က အေပ်ာ္တမ္း။
စာေရးဆရာမ်ားတြင္လည္း အတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈက ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္ၾကပါ သည္။ ဝတၴဳရွည္ေရးေသာ စာေရးဆရာ၊ ေဆာင္း ပါးေရးေသာ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာေရးေသာ စာ ေရးဆရာ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးသည့္စာေရးဆရာ စသည္တို႔ ကြဲျပားၾကပါမည္။ ဝတၴဳရွည္ေရးသူ၊ ဝတၴဳတိုေရးသူ၊ ဝတၴဳတိုေရာဝတၴဳရွည္ပါႏွစ္မ်ဳိး စလုံးေရးသူ စသည္ျဖင့္လည္း ျခားနားၾကပါဦး မည္။ စကားေျပေရးသူ၊ ကဗ်ာလကၤာေရးသူ စသည္ျဖင့္လည္း ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ၾကေလသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ကို ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ပထမ အႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ (ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္)ညီလာခံကို က်င္းပ ကာ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဒီမုိကေရစီနည္းက် မဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အသစ္ေကာ္မတီဝင္ ၃ဝ ဦးကို မၾကာမီက ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပၿပီ။
ညီလာခံ
ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၃ဝေယာက္တို႔ သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔၌ ေအာက္ပါသစၥာအဓိ႒ာန္ ကိုရြတ္ဆိုလ်က္ စတင္တာဝန္ယူလ်က္ရွိေနပါ သည္။
သစၥာအဓိ႒ာန္
၁။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စာေပေလာကသားမ်ား ႏွင့္ စာေရးဆရာအသင္းဝင္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အခါခပ္သိမ္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၂။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စာေပကိုအေျခခံေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တို႔၏ အက်ဳိးကိုလိုလားထက္သန္စြာ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၃။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ စာေရးဆရာအသင္းဝင္မ်ား အေနျဖင့္ က်ရာေနရာမွ စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၄။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ဳိး၏ဂုဏ္၊ ဇာတိ ဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိန္းဝပ္ရွင္သန္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးသား အားေပးျမႇင့္တင္လုပ္ ေဆာင္ပါမည္ဟု တည္ၾကည္ေလးနက္ စြာ အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တာဝန္ေပးခံရသူ ပုဂၢိဳလ္ ၃ဝ က ညီလာခံမွာသစၥာဆိုခဲ့ၾကေပသည္။
အသစ္အင္အား
၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေလးႏွစ္တာကာလ အတြင္းကြယ္လြန္သြားျခင္း (ဆရာခင္ေမာင္ထြန္း-လမ္းမေတာ္)၊ တာဝန္မွအနားယူခြင့္ပန္သြားျခင္း (ဆရာခ်စ္စံဝင္း)၊ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံ၌ အေရြး ခ်ယ္ခံရန္ အဆိုမျပဳေတာ့ျခင္း (ဆရာလယ္တြင္း သားေစာခ်စ္) စေသာအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေသာ အင္အားေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားက အင္အားျဖည့္ကာ ၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ သက္တမ္းကိုပါဝင္ကာ ထမ္း ေဆာင္တာဝန္ယူၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး (သန္လ်င္ေမာင္ေမာင္ ဦး)
၂။ ဦးျမင့္သန္း (ေဒါက္တာ ျမင့္သန္း- ေညာင္ေလးပင္)
၃။ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (သွ်ီ-အင္ၾကင္း)
၄။ ေဒါက္တာျမင့္သန္းထြန္း (ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး)
၅။ ဦးေအာင္သန္းဦး (ပုသိမ္ေအာင္သန္းဦး)
၆။ ဦးမင္းေရႊ (မင္းေရႊမင္း-ေတာင္ကုတ္)
၇။ ေဒါက္တာသက္ေဆြ (ေရွ႕ေဆာင္ တင္ေဆြ)
၈။ ဦးလွထြန္းေအာင္ (ေမာင္ေမာင္ထြန္း ေအာင္-က်န္းမာေရး)
၉။ ဦးစိုးျမင့္ (စိုးမွဴး) (စိုးျမတ္သူဇာ၏ ဖခင္)
ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ညီလာခံ(၂ဝဝ၆) မက်င္းပမီေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦးက သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္းႀကီးသည္လည္း ေခတ္၊ စနစ္၊ အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေရးသား သည္ကို ဖတ္လိုက္ရပါ၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ မူဝါဒ ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကိုျပဳျပင္ ရမည္။ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၾက ရမည္မွာအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ေျပာင္းလဲ
ေျပာင္းလဲရင္ၿပီးေရာဟု အက်ႌစကို လံုခ်ည္ ခ်ဳပ္ဝတ္ၿပီး လံုခ်ည္ကိုအက်ႌလုပ္၍ ဝတ္ဆင္ လွ်င္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာ။ လူရယ္စရာျဖစ္ပါ မည္။ ေျပာင္းကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္ဟု ေယာက္်ား သားမ်ားက ထဘီဝတ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုဆိုး ဝတ္လွ်င္လည္း အက်ဳိးရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ေျပာင္း လဲတာေတာ့ မွန္ပါ၏။
ေျပာင္းလဲ႐ံုမည္ကာမတၱမျဖစ္ရပါ။ အက်ဳိး မဲ့၏။ ညံ့ရာမွ ေကာင္းရာေတာ္ရာသို႔ အဆိုးမွ အေကာင္းသို႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းျခင္းဆီသို႔ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုျခင္းဆီသို႔ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ျမင္ျခင္းဆီသို႔ ေျပာင္းလဲၾကရပါမည္။ ေျပာင္းရ မည္။
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း၊ အသင္းဝင္ထားၿပီးေသာ စာေရးဆရာရွိၾကပါသည္။ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈ အက်ယ္အဝန္းဆံုးစာေပအသင္းႀကီးလည္း ျဖစ္ ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ရွိေနသည္။ စုစု ေပါင္းအင္အား ၄၈ဝဝ (ေလးေထာင္ရွစ္ရာ) ေက်ာ္ရွိေနပါသည္။ အင္အားေတာင့္တင္းႀကီးမား ၏။ လစဥ္လစဥ္အသင္းဝင္မ်ားတိုးပြားေနဆဲျဖစ္ ၏။
စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ သတင္းေထာက္၊ ကာတြန္းဆရာ၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာစသည္ျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအထူးျပဳအမ်ဳိးမ်ဳိးပင္ ပါဝင္ၾကပါ သည္။