images
UN
UN
ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆႏၵစြဲ အစြန္းေရာက္ေဘးအႏၲရာယ္
ခင္ဝင္းစံ Friday, 28 October 2016

အရာရာတြင္ အရွိတရား အမွန္တရား ကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း၊ မသိျခင္းတို႔ဟာ အမွားရဲ႕ဆိုးက်ဳိးကိုသာ ရရွိမွာျဖစ္ပါ တယ္။ သစၥာတရားဆိုတာဟာ ျဖစ္ရပ္ မွန္ကို အမွန္တိုင္းသိတဲ့ Óဏ္ျဖင့္ဟုတ္ တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ျဖစ္ရပ္မွန္အတိုင္းမသိဘဲ အရွိအတိုင္းမသိဘဲ လြဲမွားစြာ သိျမင္ျခင္း ဟာ မွန္ကန္ေသာအသိမဟုတ္ လြဲမွား ေသာ အသိသာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြမွာ မွန္တဲ့အသိနဲ႔လြဲမွားတဲ့ အသိ ရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားျခားနားလ်က္ရွိ ပါတယ္။ လြဲမွားတဲ့အသိဟာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ကို အမွန္အတိုင္းမသိဘဲ၊ အရွိကို အရွိ အတိုင္းမသိဘဲ မိမိရဲ႕အတၱေနာမတိစိတ္ အလိုရမၼက္အတိုင္း သိခ်င္သလို သိလိုက္ ေသာေၾကာင့္ လြဲမွားျခင္းျဖစ္တယ္။ အစြန္းေရာက္အမွားက်ဴးလြန္မႈသုိ႔ က် ေရာက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ လူမႈသိပံၸပညာ ရွင္တုိ႔က ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္ တရားကို ရွာေဖြရင္ အဘိဓမၼာခန္းတြင္ မရွာေဖြရ ပကတိဘဝတြင္ ရွာေဖြရမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို ျပည္ပက ပံုတူမကူး ႏိုင္ ျပည္တြင္းမ်ဳိးေစ့ကသာ ဖူးပြင့္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸပညာရွင္တို႔က ဆိုပါတယ္။ စစ္ေအးတုိက္ပြဲၿပီးဆံုးခါနီး ႏိုင္ငံတကာမွာ လက္ဝဲစြန္း စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအႏၲရာယ္နဲဲ႔ လက္ယာစြန္း စိတ္ကူးယဥ္ဒီမိုကေရစီ အယူအဆ အႏၲရာယ္ကို ႏိုင္ငံတကာျပည္သူတို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ၾကံဳလာခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာမွာ စက္မႈအရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္က တစ္ဆင့္သာ ေခတ္သစ္ သိပံၸဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကူး ေျပာင္းတက္လွမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ လူမႈ သိပံၸတရားကိုေဖာ္က်ဴးၿပီး စက္မႈအရင္း ရွင္းစနစ္ကို မျဖတ္သန္းဘဲ ရဲမိုက္တဲ့ခုန္ ပ်ံေက်ာ္လႊားမႈနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ လက္ ငင္းခ်က္ခ်င္း ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕က်႐ႈံး သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ဝဲစြန္း စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအမွားျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီကေန႔ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ လို ကြန္ျမဴနစ္တစ္ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္း အရင္းရွင္တံခါးဖြင့္ ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးထူေထာင္ကူးေျပာင္း လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က အဲဒီလို တစ္ပါတီဆိုရွယ္လစ္စနစ္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ အေရွ႕ ဥေရာပဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားဟာ အေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစံကို အတုယူၿပီး လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ကူးေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံကို (လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမရင့္မာခင္) ႏိုင္ငံ ရဲ႕ စီးပြားေရးေျခလွမ္းမျမဲခင္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ဖြင့္ေပးထူေထာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေသြးေခ်ာင္းစီးၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာ ေရး၊ ဝါဒေရး၊ ဂိုဏ္းဂဏေရး ေသြး ေခ်ာင္းစီးၿပိဳကြဲမႈႀကီး ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ယာစြန္းစိတ္ကူးယဥ္ ဒီမို ကေရစီထူေထာင္ေရး အယူအဆျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ဝဲစြန္းစိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအမွားက လက္ယာစြန္း စိတ္ကူးယဥ္ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး အယူအဆအမွားသို႔ ခုန္ကူးေျပာင္းလဲခဲ့ တဲ့ သင္ခန္းစာႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႀကီးဟာ ဒီအေပၚ ေလးနက္စြာ သင္ခန္းစာယူၿပီး စီးပြားေရးေျခလွမ္း ခိုင္ျမဲေအာင္ ဦးစြာႀကိဳးပမ္းရင္း ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈေတြကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္လာခဲ့တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးအရေက်ာ္တက္လာႏိုင္ တယ္။ ၂ဝ၂၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ စီးပြား ေရးအင္အားအႀကီးဆံုး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ကိုေတာင္ စီးပြားေရးအရ ေက်ာ္တက္ ႏိုင္တယ္လို႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးပညာရွင္ မ်ားက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔တိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ အာဏာ ရွင္စနစ္ေအာက္က ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ ကူးေျပာင္းေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္လက္ယာ စြန္းစိတ္ကူးယဥ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး အယူအဆေအာက္သို႔ က်ေရာက္ၿပိဳကြဲ ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၂ရက္က ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ေအာ္လန္ဒိုၿမိဳ႕ေလးက လိင္တူခ်စ္သူ မ်ားစုေဝးရာ ညကလပ္တစ္ခုမွာ အစု လိုက္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး လူေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ သမိုင္းတြင္အဆိုးရြားဆံုးအစုလိုက္ပစ္ခတ္ ခံရမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံ လံုး တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့တယ္။ အထူး သျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲႏွစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးကို ပါ လႈပ္ခတ္သြားေစပါတယ္။ ရီပတ္ ဘလစ္ကန္တို႔က ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ အၾကမ္း ဖက္လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဦးစားေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္ႏိုင္ ဖြယ္ရွိသူတို႔လက္သို႔ ေသနတ္မေရာက္ ေရးဟာ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ ႐ႈျမင္ၾက တယ္။ ဒီမိုကရက္တို႔က အေမရိကန္တြင္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ေဖာင္းပြခ်င္တိုင္း ေဖာင္းပြေနတဲ့ ေသနတ္မ်ားေၾကာင့္ အခုလို ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း အျဖစ္ ဆိုးမ်ားျဖစ္ရတယ္ဆုိၿပီး ေသနတ္ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ရမယ္လို႔ဆို ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခု ကဲြလဲြတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလို ကြဲလြဲတဲ့အျမင္ႏွစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကၿပီး ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ရက္ က်င္းပတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္
ဒီမိုကရက္တုိ႔တင္သြင္းလိုက္တဲ့ ေသနတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ရီပတ္ဘလစ္ ကန္တို႔က လူအမ်ားစုမဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတင္မခံတဲ့အတြက္ အေျခအေနပိုမိုတင္း မာလာၾကၿပီး အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္သြားခဲ့ တယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရီပတ္ ဘလစ္ကန္အမတ္ ေပါလ္႐ုိင္ယန္က ဇြန္ ၂၃ရက္ နံနက္ ၃နာရီခန္႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကို ဇူလိုင္ ၄ရက္အထိ ရပ္နားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တို႔က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမထဲမွ ထြက္မသြားဘဲ ထိုင္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾက တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ အေမရိကန္လႊတ္ ေတာ္သမိုင္းတြင္ မၾကံဳစဖူး ပထမဆံုး ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဥပေဒအရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူတိုင္း ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္ ဝယ္ယူခြင့္ရွိၿပီး အသက္ ၂၁ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း ေျပာင္း တုိေသနတ္ ဝယ္ယူကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိ တယ္။ အမွန္တကယ္အေမရိကန္အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကိုေဖာ္ျပခဲ့စဥ္က တစ္ဦး ခ်င္းကိုယ္ႀကိဳက္သလို ကိုင္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္စာသား အတိ အက်ဆိုရင္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္သာလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပုဂၢလိကလြတ္ လပ္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ လာတဲ့အခါက်မွ ကိုယ္စီလက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ကို ဦးစားေပးခြင့္ျပဳလာျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံတြင္ အဲဒီလိုေသနတ္ကို လြတ္ လပ္စြာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိလာတဲ့အတြက္ လက္လြတ္စပယ္အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာမယ္ျဖစ္သလို အခ်ဳိ႕အေျခ အေနမ်ားတြင္ အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ သက္ ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ၾကံဳရမယ္သာျဖစ္ ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မဆင္ မျခင္ ေသနတ္ပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္း ၁၃၂၈၆ ဦးေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ၂၆၈၁၉ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္။ ေသနတ္ကုိအသံုးျပဳၿပီး လူသတ္ခဲ့မႈ အေရအတြက္ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္စာရင္း ဇယားအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူတစ္ သိန္းတြင္ ၂ ဒသမ ၉မႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၁၉၆၈ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ အၾကား အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေသနတ္ ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တုိက္ခဲ့ သမွ်ေသာစစ္ပြဲမ်ားတြင္ က်႐ႈံးခဲ့တဲ့ အေမ ရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ထက္ ပုိမ်ား ေနၿပီး စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၄သန္း ခန္႔ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အစုလုိက္ပစ္ခတ္ မႈကုိေလ့လာပါက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစုလုိက္ပစ္ခတ္မႈ ၃၇၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၄၇၅ ဦးေသဆံုးတယ္။ ၁၈၇ဝ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အစုလုိက္ ပစ္ခတ္မႈအႀကိမ္ ၁၅ဝရွိၿပီး ေသနတ္ ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့မႈ ဇြန္လမတုိင္မီအထိ ၆၃၈၁ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားက ေကာက္ ႏုတ္တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ကုိ တင္ျပရတာဟာ အေမရိကန္လုိကမၻာ့ ထိပ္တန္းဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးမွာေတာင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈဘဝနဲ႔ကုိက္ညီမွန္ကန္ စြာ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ အျငင္းပြားလာေနရ မႈ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဟာ အေမရိကန္ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈေတြ ပုိမုိတုိးတက္လာေနေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံအသီးသီးတု႔ိဟာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ မ်ားရဲ႕ ပင္ကုိဓေလ့စ႐ုိက္ေတြ၊ ပင္ကုိ လြတ္လပ္မႈေတြ၊ လူမႈဘဝေတြနဲ႕ သဟ ဇာတျဖစ္မယ့္ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းလမ္း မ်ားကုိ က်င့္သံုးလာၾကပါတယ္။ လူမႈ စနစ္ခ်င္း တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ကုိသာ က်င့္သံုးလာၾကပါတယ္။