images
UN
UN
စာေရးစာဖတ္သင္ေပးေသာမိခင္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား
ေအာင္ၾကည္ညြန့္(တကၠသိုလ္) Tuesday, 01 November 2016
ၿပီးခဲ့ေသာ ႐ုံးပိတ္ရက္ စေန၊ တနဂၤ ေႏြေန႔မ်ားတြင္ စာေရးသူ၏ စာအုပ္မ်ား ထားရွိရာအခန္းကို ရွင္းပါသည္။ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား ႏွစ္အလိုက္ ေတြ႕ရွိ ၍ ေကာက္ယူဖတ္မိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္မိေသာ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။
စာေရးသူ၏ ေမြးရပ္ေျမ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ ကနိေက်းရြာဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသ ႏွင့္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီအိမ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္း ျပန္ဖတ္မိသည္။ ၁၅-၁-၁၉၇၅ ရက္ကပါ။ ကနိပရဟိတ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(၁၅)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္ ထုတ္ေဝရန္ ဆရာ့ ထံမွ စာမူေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာ က ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ဆရာမႀကီးေဒၚေစာရင္(ဆရာ့ဇနီး)က ေငြ ၅ဝဝ က်ပ္လွဴဒါန္းပါသည္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီထံ ေရာက္တုန္းေရာက္ ခိုက္ ျမန္မာစာသင္ျပေရးႏွင့္ စာစီစာကုံး သင္ၾကားေရးကို သိလိုသျဖင့္ ဆရာ့ကို ေျပာျပေပးရန္ ခြင့္ပန္ပါသည္။ ဆရာက သူ႕ထုံးစံ ေလႏုေအးကေလးႏွင့္ျပံဳး၍ ေလးေလးေအးေအးျဖည္းျဖည္း ေျပာျပပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္လိုက္မွတ္ခ်ိန္ ရပါသည္။ ဆရာက-
စာစီစာကုံးမွာ သဒၵါဝါက် ပါရမည္။ ဝါက်တစ္ခုတြင္ ကတၱား၊ ကံ၊ ဝါစက ပါမည္။ စာစီစာကုံးကို ငါးတန္းေအာင္ ၿပီး ေျခာက္တန္းေလာက္ေရာက္မွ စသင္ သင့္သည္။
စာစီစာကုံးသင္ၾကားျပသရာမွာဆရာ မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္၊ ေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္လည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္ လိုသည္ဟု ဆရာက အမိန္႔ရွိပါသည္။ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေရးရမည္ ကို စဥ္းစားမိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
ခင္ဗ်ားတို႔တပည့္ေက်ာင္းသားေလး ေတြ၊ ေက်ာင္းသူေလးေတြ၊ဘာျမင္သလဲ၊ ဘာၾကားသလဲ၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဘာ ျဖစ္သလဲဆိုတဲ့ အေတြးရရွိေစဖို႔ မ်က္စိနဲ႔ နားကို ေလ့က်င့္ေပးရမည္။
မိမိတို႔ေန႔တိုင္း ေျပာသည့္အတိုင္း တပည့္ကို ေရးခိုင္းပါ။ ၾကားသည့္ အတိုင္း ေရးခိုင္းပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မိလွ်င္ စာေရးတတ္ပါသည္။ ေျပာစရာမရွိလွ်င္ မေရးတတ္ပါ။ ဆရာ ဆရာမမ်ားက တပည့္ေတြေျပာစရာရွိလာေအာင္ လုပ္ ေပးသင့္ပါသည္။ သဒၵါျပင္ေပးပါ။ ဝါက်ျပင္ေပးပါ၊ တျဖည္းျဖည္းမွန္လာ ပါမည္။ စကားေျပသင္ရင္းလည္း စာစီ စာကုံးသေဘာကို သင္သြားႏိုင္ပါသည္ ဟု ဆရာက အမိန္႔ရွိပါသည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မိမိတို႔ ၏ ျမန္မာစာျပ႒ာန္းခ်က္စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္သင့္ေၾကာင္း၊ စကားေျပလက္ေရြး စင္စာအုပ္အမွာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း စာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အာေဘာ္ ကို ရွာေဖြေစခ်င္ေၾကာင္း၊စာသည္ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ ထားသည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေျမာက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေရးသားသည္ကို ေလ့လာေစ ခ်င္ေၾကာင္းလည္း ဆရာက မိန္႔ပါသည္။
စကားေျပလက္ေရြးစင္အမွာတြင္ စာေရးနည္းေလးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္၊ ျဖစ္စဥ္ျပ၊ က်ဳိးေၾကာင္းျပႏွင့္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပျဖစ္သည္။ ၾကားသည့္ ျမင္ သည့္အေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေရးရမည္ကို ဆရာ ဆရာမတို႔က ေလ့က်င့္ေပးရန္လို ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ မိမိေျပာလိုသည္ကို မိမိရရ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ တင္ျပႏိုင္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း အမိန္႔ရွိခဲ့သည္ မွတ္သားရပါ သည္။
''အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ၊
စာသင္ေက်ာင္းက''
''အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးအစ၊
စာသင္ေက်ာင္းက''
ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားက ပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ အေရးပါပုံကို ေဖာ္ျပ ေနပါသည္။
ကိုအံ့ႀကီး သီဆိုခဲ့ေသာ လူခြၽန္လူ ေကာင္းသီခ်င္း စာသားထဲတြင္-
''ကေလးေလးေတြ ပညာရွိဖို႔ေတာ့ အဖ အမိ ပုံသြင္ အာစရိဂုဏ္အင္''ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ဒုတိယမိဘ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမမိဘက သားသမီးကို ေမြးၿပီး ဘဝကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာ ဆရာမေပါင္းမ်ားစြာက ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ကာယ၊ Óဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံျပည့္ဝေစရန္ ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လုံး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ၾကရပါ သည္။
တစ္ဖက္ကလည္း စာေရးစာဖတ္ သင္ၾကားရသည္။ အေတြးအေခၚရင့္သန္ ေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ရသည္။ အမူ အက်င့္ေကာင္းရန္ သြန္သင္ရသည္။ အေျပာအဆိုတတ္ရန္ လမ္းညႊန္ရသည္။
ဘာသာစကားေလ့က်င့္သင္ၾကားရာ တြင္ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ နားျဖင့္ ၾကားနာျခင္း၊ စကားအရာျဖင့္ ေျပာၾကား ျခင္းဆိုေသာ စြမ္းရည္(၄)ရပ္ ရွိပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ား စနစ္တက် စာ ဖတ္တတ္ရန္၊ စနစ္တက်စာေရးတတ္
ရန္၊ အခ်က္က်က် ေျပာဆိုတတ္ရန္၊ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္ေစရန္ အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္သူမွာ စာသင္ ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမမ်ားပင္ျဖစ္ပါ သည္။
ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ျပမႈစြမ္း ရည္ထက္လွ်င္ ထက္သေလာက္ တပည့္ မ်ားေတာ္ႏိုင္၊ တတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္း သားတပည့္တို႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာ အသိအေတြး၊ စိတ္ကူးÓဏ္မ်ား ကြန္႔ျမဴး ႏိုင္ရန္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက နည္းေပး လမ္းျပ ရပါမည္။ အေတြးအေခၚ အယူ အဆတည့္မတ္မွန္ကန္ေစရန္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ အခ်ိန္ရတိုင္း ပညာေပးသင့္ပါ သည္။
အေတြးႏွင့္အေရးသည္ ဆက္စပ္ေန ပါသည္။ အေရးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ့က်င့္ေပးသင့္ပါသည္။ 'ေသးရာမွ ႀကီး''နည္းရာမွမ်ား''လြယ္ရာမွခက္' ဆိုသည့္စကားအတိုင္း အေရးစတင္သင္ ရာတြင္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဆရာ က ျခံဳငုံရွင္းျပၿပီး တစ္ပိုဒ္ခ်င္းအဓိပၸာယ္ ေပၚေအာင္ ေရးသားေစသင့္ပါသည္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ေျခာက္တန္းေရာက္မွ စာစီစာကုံးသင္သင့္သည္ဟု ဆိုထားရာ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ပါ စာစီစာကုံးမ်ားသာ ျဖစ္ သင့္ပါသည္။
ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္ အစစအရာရာ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ ရေသာ ဌာနမွာ'ေက်ာင္းေတာ္မဟာမ်ား' ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ က မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ဟုပင္ တင္စား ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာစာအေရးအသား တိုးတက္ေစ ရန္၊ အတန္းအလိုက္ အဆင့္အလိုက္၊ Óဏ္ရည္အလိုက္ စာစီစာကုံးေရးသားမႈ ကို ျမန္မာစာ ဆရာ ဆရာမမ်ားက စနစ္ တက်ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္ပါသည္။
ျမန္မာစာကို ဆရာ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အထင္ ေသးေနၾကသည္ဟု ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကား ရပါသည္။ ျမန္မာစာေျမာင္းထဲေရာက္ေန ၿပီ ဟူေသာ စကားသံမ်ားကိုလည္း ၾကားသိေနရပါသည္။ ဤအဆို ဤအယူ အဆမ်ားကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ျမန္မာ စာဆရာ ဆရာမမ်ားက စနစ္တက် တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာသင္ၾကားေသာ သူငယ္တန္းမွ ဆယ္တန္း တကၠသိုလ္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားက မိမိတို႔၏ ျမန္မာစာကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး တန္ဖိုးထား၍ တတ္ေအာင္သင္ၾကားေပး သင့္ပါသည္။
တပည့္တို႔ကို ကဗ်ာသင္ၾကားေပး ရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ စကားေျပ သင္ၾကားေပး ရာ၌ျဖစ္ေစ ဆရာသည္ အခါအခြင့္သင့္ တိုင္း ကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာတို႔၏ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားပုံတို႔ကို ရွင္းလင္းျပ သင့္ပါသည္။ 'ကဗ်ာဆရာသည္ စကား လုံးပန္းခ်ီဆရာ'ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ စကားလုံးတို႔ျဖင့္ မိမိေျပာလိုေသာအခ်က္ ကို ထင္လင္းစြာ သ႐ုပ္ေဖာ္လ်က္ နိမိတ္ ပုံျပဳကာ တင္ျပတတ္သူျဖစ္သည္။
ဥပမာ ဆရာမင္းသုဝဏ္၏ 'လယ္ ေစာင့္တဲ'ကဗ်ာေလးသည္လည္း စိတ္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ႐ႈခင္းသာ ပန္းခ်ီကား ခ်ပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ''ေရေဖြးေဖြး လယ္ ေစာင့္တဲ၊ ၾကာနီတစ္ပြင့္၊ ျဖဴတစ္ပြင့္၊ တဲႏွင့္ပနာတင့္''ကို စာလုံးနည္းနည္းျဖင့္ ေဆးျခယ္ျပထားေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္အားေကာင္းပုံကို ရွင္းျပရမည္ ျဖစ္သည္။
စကားေျပသင္ၾကားရာတြင္လည္း သ႐ုပ္ေဖာ္အဖြဲ႕ပါေသာ အပိုဒ္တို႔ကို ေထာက္ျပလ်က္ စာေရးဆရာတို႔၏ သ႐ုပ္ေဖာ္အေရးအသားကို တပည့္တို႔ နမူနာယူႏိုင္ေအာင္ ဆရာတို႔က လမ္းညႊန္ ရပါမည္။ နမူနာျပရပါလွ်င္ သိပၸံေမာင္ဝ ၏ လွည္းသမား၊ ရြာက်က္သေရ၊ အညာ ဘုရားပြဲ စသည့္ ဝတၴဳေဆာင္းပါးမ်ား တြင္လည္း လွည္းသမားအဖြဲ႕၊ ရြာက်က္ သေရတြင္ ဆရာေစာ၏ ပုံပန္းသဏၭာန္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ၊ အညာဘုရားပြဲတြင္ အညာ ဘုရားေစ်းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံတို႔ကို ေထာက္ ျပသင့္ပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး မွ ျမန္မာစာ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ျမန္မာစာ ေအာက္တန္း၊ ေနာက္တန္း ေရာက္ေနသည္ကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ျမႇင့္ တင္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ မိမိတို႔ တပည့္မ်ား ျမန္မာစာေပကို ခ်စ္ ျမတ္ႏိုးေစရန္၊ တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္၊ ေလးစားတတ္ေစရန္ျမန္မာစာကို ေကာင္း စြာတတ္ေျမာက္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရး တတ္ေစရန္ အားႀကိဳးမာန္တက္သင္ၾကား ပို႔ခ်ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
စကားေျပအေရးအသား၏ အေျခခံ ေလ့က်င့္မႈျဖစ္ေသာ စာပိုဒ္ေရးသားမႈ၊ စာစီစာကုံးေရးသားမႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ သင္ၾကားၾကမည္ဟု ယူဆပါသည္။ စာေရးတတ္ေသာ၊ စာေရးေကာင္းေသာ၊ သတ္ပုံမွန္ေသာ၊ လက္ေရးလက္သား ေကာင္းေသာ တပည့္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကို ေက်ာင္းေတာ္မဟာက ေမြးဖြားေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္