images
UN
UN
နယူးဧရာ(၁)စပ္မ်ဳိးစပါး ေတာင္သူပညာေပးသ႐ုပ္ျပ
ေက်ာ္စြာ(ဗန္းေမာက္) Wednesday, 02 November 2016
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းအမွတ္ OSS ဦးပိုင္အမွတ္ (၇)ဧရိယာတြင္ ဌာနႏွင့္အက်ဳိးတူ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားရွိ သည့္ နယူးဧရာ(၁)စပ္မ်ဳိးစပါး စိုက္ခင္းေတာင္သူပညာေပး ကြင္း သ႐ုပ္ျပပြဲကို ယခုလ ၁ ရက္က ေတာင္သူဦးထြန္းေဝ၏ ေလးဧက မိုးစပါးစိုက္ခင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ ခ့ဲသည္။
အဆိုပါကြင္းသ႐ုပ္ျပပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျပည့္ၿဖိဳးၿငိမ္းက အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး ဦးဟန္စိုးက နယူးဧရာ(၁)စပ္မ်ဳိးစပါးမ်ား၏ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ နယူး ဧရာ(၁) စပ္မ်ဳိးမိုးစပါးအထြက္ တိုးေရး၊ သိပၸံနည္းက်စိုက္ပ်ဳိးေရး စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း တက္ေရာက္ ေလ့လာၾကသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစာေရးမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တာင္သူ မ်ားကို မိုးစပါးစိုက္ခင္းအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးထားရွိမႈ အဆင့္ဆင့္ရွင္း လင္းေဟာေျပာခ့ဲေၾကာင္း သိရ သည္။