images
UN
UN
ညီငယ္ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ ေမာ္ကြန္းသစ္ထူခဲ့ၿပီ
စာနယ္ဇင္းလင္းေမာင္ Thursday, 03 November 2016
''စစ္တကၠသုိလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့'' ကာခ်င္းကဗ်ာတြင္
''ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ဆယ့္တစ္... ေက်ာင္းဆင္း ႏွစ္... ေငြရတုျဖစ္လို႔
ထူးျခားတယ္...ထူးျခားတယ္
အမွန္ထူးျခား...ေနာင္ေတာ္အား... မွာၾကား အထူးဂုဏ္ျပဳတယ္...ဂုဏ္ျပဳတယ္ ျပည့္တာဝန္ ေက်ပြန္ေလာ့
စစ္တကၠသိုလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့...
စစ္တကၠသိုလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့...
စစ္တကၠသိုလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့...
၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ စစ္ တကၠသိုလ္သက္တမ္းသည္ (၅၆)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ခဲ့ေပၿပီ။ ဤႏွစ္တြင္ ေနာင္ေတာ္(၂၁)ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ ေသာ ညီငယ္(၂၂)ကို အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳဖြဲ႕ဆိုလို ေပသည္။
စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင္က ကြၽန္ေတာ့္အား ေဆာင္းပါးတစ္ ေစာင္ေတာင္းခံခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္က အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ဖြဲ႕ဆိုဂုဏ္ျပဳ လိုက္ပါသည္။
စစ္တကၠသိုလ္၏အမွတ္တရ စာေပေဟာေျပာပြဲ
စစ္တကၠသိုလ္အမွတ္စဥ္(၂၂)မွ ေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္သည္ စစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနပါသည္။ သူ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ႏိုင္ စာေရးဆရာခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)တို႔အား ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို႔ စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခု အမွတ္တရက်င္းပေပးခဲ့ ပါသည္။
သင္တန္းသား ၇ဝဝဝ ေက်ာ္၊ သေႏၶအရာရွိႏွင့္ ဆရာမ်ားက ၂ဝဝဝ ခန္႔၊ စုစုေပါင္း ပရိသတ္တစ္ ေသာင္းနီးပါးကို ေဟာၾကားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာရမည့္အစီအစဥ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထား ေသာ ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) စစ္တကၠသိုလ္သို႔ (ခရီးဒိုင္ယာရီ) ေဆာင္းပါးအရ ဤသို႔သိပါသည္။
အင္အားအေျခအေန(ပရိသတ္)
၁။ 3 rd year (final (အပတ္စဥ္(၅၂)) ၂၇ဝဝဦး
၂။ 2nd year (final ( အပတ္စဥ္(၅၃)) ၃ဝဝဝဦး
၃။ 1st year (final ( အပတ္စဥ္ (၅၄)) ၁၅ဝဝဦး ဗုိလ္ေလာင္းသုံးႏွစ္စုစုေပါင္း ၇၂ဝဝ ဦး
၄။ အရာရွိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေနေသာ သင္တန္းသားမ်ား ၁ဝဝဝ ဦး
၅။ သေႏၶ(စာေပဌာန-၁)အရာရွိမ်ား ၈ဝဝ ဦး
ပရိသတ္အားလုံးစုစုေပါင္းအင္အား ၉ဝဝဝ ဦး ရွိမည္။ ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္ကို ဤသုိ႔မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။
၁။ ၆-၅-၂ဝဝ၉ေန႔ ျပင္ဦးလြင္ေရာက္။
၂။ ၇-၅-၂ဝဝ၉ စတသ(၅၃)ဒုတိယႏွစ္သင္ တန္းသား ည ၇းဝဝ နာရီ
၃။ ၉-၅-၂ဝဝ၉ စတသ(၅၄)ပထမႏွစ္ နံနက္ ၇းဝဝနာရီ
၄။ ၉-၅-၂ဝဝ၉ စတသ(၅၂) ၤFinal ဗုိလ္ ေလာင္း ည ၇းဝဝ နာရီ
၅။ ၁ဝ-၅-၂ဝဝ၉ မဟာသင္တန္းသားမ်ား နံနက္ ၈းဝဝ နာရီ
၆။ ၁ဝ-၅-၂ဝဝ၉ သေႏၶအရာရွိ ည ၇းဝဝနာရီ
ဆရာခ်စ္ႏုိင္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္
ဆရာခ်စ္ႏုိင္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ စာေပေရစက္ဆုံခဲ့ ဖူးပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႐ႈမဝ မဂၢဇင္းမွာ ခ်စ္ႏုိင္(စိတ္ပညာ)ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ခဲ့ ရသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္လည္း ႐ႈမဝမဂၢဇင္းတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားခဲ့ရာ လူခ်င္းမေတြ႕ဖူးေသာ္ လည္း စာေပခ်င္းရင္းႏွီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ႈမဝ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေဆြတင့္ မိတ္ဆက္ေျပာျပမွ သာ သူသည္ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ ေနာင္ ကြၽန္ေတာ္ ၁၉၉၅ ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဆရာခ်စ္ႏုိင္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ႏုိင္က ျမဝတီ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စာေပေရစက္ဆုံခဲ့ရျပန္သည္။ လူခ်င္းလည္း ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားေဖာ္ ျဖစ္ခဲ့သလုိ စာေပေရးေဖာ္ေရာင္းရင္းဘဝ ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ယခု ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ စစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးက ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲခရီး စဥ္တြင္ ပထမဆုံးစာေပေဟာေျပာပြဲမွာ အမွတ္တရ ဆုံေတြ႕ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
စစ္တကၠသိုလ္မွာ မေမ့ႏိုင္စရာ
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ေမ ၇ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ စစ္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမႀကီးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာခ်စ္ႏိုင္က ပထမပြဲဦးထြက္ ေဟာရပါသည္။ သူသည္ စာေပအေရးေကာင္းပံုအေၾကာင္းစံုကို သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ စစ္တကၠသိုလ္မွာ (၂၆)ႏွစ္တာ ေနခဲ့ရပါသည္။ အမွတ္စဥ္(၂၂) ဗိုလ္ေလာင္းဘဝက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္တို႔အား သင္ၾကားေပးခဲ့ရ
သည္။ အမွတ္စဥ္(၂၂) ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းသည္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ တစ္သက္တာ မေမ့ႏိုင္စရာျဖစ္ ေနပါသည္။ သူတို႔ကို ဗိုလ္ေလာင္းစတင္ေရြးခ်ယ္ ခ်ိန္မွ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အထိ ကိုယ္တုိင္သိရိွေလ့လာ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ရသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။
စစ္တကၠသိုလ္အစဥ္အလာႏွင့္စိတ္ဓာတ္ေရးရာ
လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရာရိွ ငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ဟူေသာ စစ္တကၠသိုလ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ထူးခြၽန္ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမွာ စစ္တကၠသိုလ္၏ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။
စစ္တကၠသိုလ္အစဥ္အလာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ ေရးရာကို ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ''ေနာက္တစ္ေခတ္၏ ေအာင္စစ္သည္''ေဆာင္ပုဒ္သည္ စစ္တကၠသိုလ္၏ လက္ေထာက္စာေပညႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာစာေပစာဆိုေတာ္မ်ားအတၴဳပၸတၱိႏွင့္ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း၊ ျမန္မာဘဝျမႇင့္ခ်င္လြန္း လို႔ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ေရးသားထားခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္းေခၚ စာေရးဆရာႀကီးေမာင္သုတ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ေနာက္တစ္ေခတ္၏ေအာင္စစ္သည္
ဤသီခ်င္း၏ထူးျခားျဖစ္ရပ္သမုိင္းမွတ္တမ္းကို ကို(စစ္တကၠသိုလ္)ေနာင္ကို(တကၠသိုလ္) ေရးသား ျပဳစုထားသည့္ ခ်ယ္ရီရိပ္ကတကၠသိုလ္စာအုပ္တြင္ အမွတ္ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈရပါသည္။
''အမွတ္စဥ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္စဥ္(၂) ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းတို႔တြင္ ျမန္မာစာသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ဆရာဦးျမင့္ၾကည္သည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့၏။ ဝါသနာ အေလ်ာက္ တကၠသိုလ္ျမတ္စိုးအမည္ခံယူကာ ေတး သီခ်င္းမ်ား ေရးသားသီဆိုအသံလႊင့္ခဲ့သည္။ စစ္ တကၠသိုလ္မွ ဗိုလ္ေလာင္းေတြကို သတိရေနေသာ ဦးျမင့္ၾကည္သည္ တပည့္ေတြအတြက္ ခံစားၿပီး ''ေနာက္တစ္ေခတ္၏ေအာင္စစ္သည္''သီခ်င္းကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသီခ်င္းကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ မွာပင္ စႏၵရားနီနီအဖြဲ႕ႏွင့္ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ဆရာ ကိုယ္တုိင္သီဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဓာတ္ျပားမရ သျဖင့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ မက်န္ခဲ့ေခ်။ ဤ သီခ်င္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လိုသျဖင့္ ဆရာ့ထံခြင့္ ေတာင္းကာ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။ ဂီတသေကၤတ ကိုပါ ပူးတြဲေပးထားပါသည္။
သီခ်င္းစာသားမွာ
ေနာင္တစ္ေခတ္၏ေအာင္စစ္သည္.. မ်ဳိးဇာနည္ ဂုဏ္ေရာင္.. ရဲရဲေတာက္သည္.. တို႔ျပည္ ေထာင္စုအတြက္ အသက္နဲ႔လဲကာတိုက္မည္.. ေနာင္တစ္ေခတ္၏ေအာင္စစ္သည္.. မ်ဳိးဇာနည္ ဂုဏ္ေရာင္..ရဲရဲေတာက္သည္..တို႔ျပည္ေထာင္စု အတြက္အသက္ နဲ႔လဲမည္...
လြတ္လပ္မႈအဆင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ..ထိန္းသိမ္းရ မည္ (ထိန္းသိမ္းပါမည္)၂ ေလးခ်က္ ျမတ္ သစၥာကိုအတည္...ေစာင့္သိရမည္ (ေစာင့္သိ ပါမည္)၂ ကမၻာတိုးတက္ကာ အင္အားျပည့္ဖို႔ ရည္..စိတ္ၾကံရည္..အဓိ႒ာန္သည္..စစ္သည္ ေတာ္ ဂုဏ္ေရာင္ကို..တပ္မေတာ္ဂုဏ္ေရာင္ ကို...တို႔တစ္ေတြ ေဆာင္ပါမည္။
ရဲ...ရဲ...ရဲတဲ့ဇာနည္ ဇြဲ..ဇြဲ..ဇြဲနဲ႔လာပါၿပီ.. ေနာင္အဆင့္ေအာင္မည္.. ေနာင္ေရွ႕ေအာင္ မည္.. က်ားျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သား တို႔မ်ား စစ္သည္...တိုင္းျပည္အတြက္ အျမဲအသင့္ရွိ သည္။ (ဘယ္ညာ)၂ ခ်ီတက္ၾကစို႔ တို႔ညီညီ.. ရန္သူဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုလာပါေစ..တို႔လက္နဲ႔ အျပဳတ္တိုက္မည္..တိုးတက္ဖို႔စိတ္ၾကံမည္.. အမ်ဳိးအတြက္ဖို႔ အဓိ႒ာန္သည္..လာၿပီ..ဇာနည္ တိုင္းျပည္အတြက္ သယ္ပိုးထမ္းရြက္မည္ (ေအာင္ၿပီ)၃ က်ား
ကြၽန္ေတာ္သည္ အမွတ္စဥ္(၅၃) ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း (ဒုတိယႏွစ္) ေမလ ၇ရက္ေန႔ ည ၇နာရီ၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေဆာင္တြင္ စစ္တကၠသိုလ္ အစဥ္အလာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအေၾကာင္း ေဟာ ေျပာခဲ့သည္။
ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)က 'လက္ေဆာင္နဝရတ္' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဟာသ၊ ရသ၊ သုတစုံလင္စြာ ပညာ ေပးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။
ေမလ ၉ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွာ အမွတ္စဥ္(၅၄) ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ပထမသင္တန္းသား အင္အား ၁၅ဝဝခန္႔ကို ကြၽန္ေတာ္က ပထမႏွစ္သင္တန္းသား မ်ားကို စိတ္အားမငယ္၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြရန္တိုက္ တြန္းအားေပးစကားေဟာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)က ဟာသေရးရာ သုတပညာစုံလင္စြာ ျဖင့္ 'ရည္မွန္းခ်က္ရွိမည္'ကို ဖြင့္ဆိုရွင္းျပခဲ့သည္။
ေမလ ၉ ရက္ ည ၇ နာရီမွာ ကြၽန္ေတာ္က အမွတ္စဥ္(၅၂) တတိယႏွစ္ဗိုလ္ေလာင္းအင္အား ၃ဝဝဝခန္႔ကို 'စစ္တကၠသိုလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့ ကဗ်ာ' ရြတ္ဆိုျပရင္း ယခုအမွတ္စဥ္(၂၂) ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ အပါအဝင္ တုိင္းမွဴးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ ေနၾကပုံ ေစ့ေစ့စုံစုံ ဂုဏ္တင္အားတက္ဖြယ္ရာ ေဟာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)'လူျဖစ္ ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုတ၊ ရသ၊ စာေပစကားမ်ား အားပါးတရ ေဝငွေဟာေျပာခဲ့ၾက ပါသည္။
ေမလ ၁၁ရက္ နံနက္ပိုင္း ယခင္ကြန္ပ်ဴတာ ေကာလိပ္ေနရာ ခန္းမေဆာင္မွာ မဟာသိပံၸသင္တန္း တက္ေနသည့္ အရာရွိအင္အား ၈ဝဝခန္႔ကို နံနက္ ၈နာရီတြင္ စတင္ေဟာေျပာၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ က 'စာေပျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေလ့လာေရး'ႏွင့္ ဆရာ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)က 'စကားလက္ေဆာင္' ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ စာေပလက္ေဆာင္ ျဖန္႔ခ်ိေဝငွေဟာေျပာခဲ့ ၾကပါသည္။
ညီငယ္ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္(၂၂) ေမာ္ကြန္းအသစ္ထူခဲ့ၿပီ
စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္(၂၂)သည္ 'စစ္ တကၠသိုလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့' ကဗ်ာတြင္ ေနာင္ေတာ္(၂၁)သည္ ညီငယ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ အမွတ္စဥ္(၂၂)(၂၃)တို႔သည္ 'ေနာင္ေတာ္ မ်ားအားတက္ေလာ့' အားေပးစကား တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားခဲ့ၾကၿပီး 'စစ္တကၠသိုလ္အေမဂုဏ္ယူေပေလာ့' ဟူ၍ စစ္တကၠသိုလ္အေမကို ဂုဏ္ျပဳကန္ေတာ့ပန္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္(၂၂) ညီငယ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ာ ေအာင္အပါအဝင္ တိုင္းမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ကိုယ္စီ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကို ဂုဏ္ယူဖြယ္အမွတ္တရ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျမတ္ခြန္ဓမၼာ႐ုံတြင္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္(၂၂) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားက စစ္တကၠသိုလ္ မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားအား အမွတ္တရ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ ၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာစာ နည္းျပတာဝန္ျဖင့္ အမွတ္စဥ္(၂၂) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
စစ္တကၠသိုလ္အမွတ္စဥ္(၂၂)မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လွျမင့္ေဆြႏွင့္အေကာက္ခြန္ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစံေသာင္း(ၿငိမ္း)တို႔က အထူးအားေပး ဂုဏ္ျပဳကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲဆိုေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွၿငိမ္း (ၿငိမ္း)စာေပၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူကပထမအႀကိမ္မဟုတ္ပါေၾကာင္းစစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္တို႔ အဖြဲ႕က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွၿငိမ္း၊ ဦးမ်ဳိးတင့္ေဆြ၊ ေဒၚျမျမစန္း၊ ဦးတင္ေငြေလးတို႔အား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔အတူ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ၊ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ အမွဴးျပဳေသာ ဆရာႀကီး ဆရာမ ႀကီး စုစုေပါင္း ၃ဝ ခန္႔တို႔အားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို ၾကားသိရပါသည္။
ပါေမာကၡဦးသိန္းဦးေစာ၊ဆရာမႀကီးေဒၚလွလွၫြန္႔ ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ဦးတင္ခတို႔က စာေပအေတြ႕အၾကံဳ မေမ့ႏိုင္ပံုကို ျပန္လည္ၿပီး မုဒိတာစကားေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလ့လာေရးတာဝန္ခံ တပ္ခြဲမွဴးတာဝန္ယူခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာခင္စိုး (ၿငိမ္း)၊ ဗိုလ္မွဴးကံႀကီး(ၿငိမ္း)တို႔က အမွတ္စဥ္(၂၂) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ၾကပံုမ်ားကို အားပါးတရေျပာျပၾက သည္မွာ ပီတိဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မႈမွာ ေဖာ္မျပႏိုင္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အမွတ္စဥ္(၂၂) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ ညီငယ္ဘဝမွာ ေနာင္ေတာ္ (၂၁) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား 'ေနာင္ေတာ္မ်ား အား တက္ေလာ့ စစ္တကၠသိုလ္အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ' ဟူ၍ အားေပးဂုဏ္ျပဳစကား ေၾ<ြကးေၾကာ္ေမာ္ကြန္း တင္ေပးခဲ့ၾကေပၿပီ။
ယခုအခါသူတို႔အားလံုးသည္ 'စစ္တကၠသိုလ္ အေမ ဂုဏ္ယူေပေလာ့'ဟု ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေျပာ ၾကားႏိုင္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကပါ 'ညီငယ္ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ ေမာ္ကြန္းအသစ္ထူခဲ့ၿပီ'ဟု မုဒိတာစကားကို ဆရာ ဆရာမ်ားကိုယ္စား ေျပာ ၾကားဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။