images
UN
UN
အေလ့အထေကာင္းမ်ား
ခ်စ္ႏုိင္(စိတ္ပညာ) Thursday, 03 November 2016
အၿပိဳင္အဆုိင္
လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ ျပည့္စုံရမည့္အခ်က္မ်ားကုိရွာေဖြေလ့လာမည္ဆုိ လွ်င္ ပါရမီဆယ္ပါး၊ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၊ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းလကၡ ဏာခုနစ္ပါးစသည့္အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေရွးေဟာင္းစာေပမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေလသည္။ သိ႐ုံသက္သက္မွ်ထက္ေက်ာ္လြန္၍ လက္ေတြ႕ ဘဝ၌လုိက္နာက်င့္သုံးၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ က်င့္သူ သည္က်င့္သေလာက္အမွန္တကယ္ထိေရာက္သည့္ ေကာင္းက်ဳိးတုိ႔ကိုရႏုိင္ေပသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ကား ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာသည္ လက္ေတြ႕ေလ့လာခ်က္သုေတသန မ်ားႏွင့္ပိုမိုထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔လာသည္ဟုဆုိႏုိင္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္စသည္တုိ႔တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရသျဖင့္ ဤဘာသာရပ္ အေပၚတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ လည္းပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္းေတြ႕ၾကရပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းမွ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ယူႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွာ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍အႏုိင္ရမွ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းက ဆက္ လက္ရွင္သန္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ ဆုိင္မႈျပင္းထန္ေသာ (၂၁)ရာစုကာလတြင္ ေခါင္း ေဆာင္မႈပညာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားလည္း ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ အေရအတြက္မ်ားစြာ ထြက္ခဲ့ၾက ေလသည္။
လတ္တေလာထြက္ရွိေနေသာ စာအုပ္စာရင္း ႏွင့္စာအုပ္ဆုိင္မ်ားမွာ သီးသန္႔ျပသထားသည့္ ယခုလထြက္ရွိစာအုပ္မ်ားကုိ စာေရးသူသည္ စာအုပ္ဆုိင္သုိ႔ေရာက္တုိင္းေလ့လာၾကည့္၏။ ဆရာ ေမာင္ေပၚထြန္း၊ ဆရာေမာင္ျမင့္ၾ<ြကယ္၊ ဆရာဦး လွမင္း၊ ဆရာျမတ္ၿငိမ္း၊ ဆရာတင္ေမာင္ျမင့္၊ ဆရာညီညီႏုိင္၊ ဆရာမင္းဗထူးစသည္တုိ႔ဘာသာ ျပန္ေသာစာအုပ္မ်ဳိးကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်စုေဆာင္း ဝယ္ယူပါ၏။ အခ်ိန္ရသမွ်ေလ့လာမွတ္သားပါ ၏။ မူရင္းတစ္အုပ္တည္းကို ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ႏွစ္ေယာက္သုံးေယာက္ျပန္လွ်င္ ထိုမူႏွစ္မ်ဳိးသုံး မ်ဳိးကိုဝယ္ဖတ္၏။ စာမူခေလးေတြလစဥ္ရသမွ် စာအုပ္ဖုိးႏွင့္ကုန္သြားေလ၏။ ရွာရတာေပ်ာ္ သည္။ ဖတ္ရတာၾကည္ႏူးသည္။ ဝါသနာ။
ေနဝင္ဆည္းဆာ
တကယ္ေတာ့စာေရးသူတုိ႔အရြယ္သည္ ၆ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ဘဝတစ္ခုကိုေန႔ရက္၏ပထမဆုံးကူး ေျပာင္းစ၊ ညဥ့္သန္းေခါင္ေက်ာ္မွစတင္ေရတြက္ ကာတစ္ရက္ ၂၄နာရီသတ္မွတ္ပါက(၈ဝသက္ တမ္းမွာ ၆ဝေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ညေန ၆နာရီ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ)ေနဝင္႐ိုးရီေမွာင္လုၿပီ။ တိမ္ေတာက္ခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ေနလုံးလည္းကြယ္ခဲ့ၿပီ။ မၾကာမီ ေမွာင္ပါေတာ့မည္။
ဘဝ၏ေန႔အလင္းေရာင္ကာလမ်ားကုန္လြန္ ၍သြားခဲ့ၾကပါၿပီ။ မိမိအတြက္အေမွာင္ထုအတြင္း အိပ္စက္အနားယူရင္းဇာတ္သိမ္းသြားဖုိ႔သာျဖစ္ပါ ၏။
ဒါျဖင့္ဘာလုိ႔ ဒါေလာက္စိတ္ပါလက္ပါစာ ေတြကိုဖတ္ေနေရးေနရတာလဲဟု ေမးစရာရွိပါ၏။
သားေတြေျမးေတြ၏ေခတ္မွာ မိမိတို႔ျဖတ္ သန္းခဲ့ရသည့္အခ်ိန္ကာလထက္ ပိုမိုလွပသာယာ ေသာအေျခအေနေလးကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစခ်င္ သည္။ ေရာက္ရွိေစခ်င္သည္။ အခ်မ္းသာႀကီး ကမၻာ့ထိပ္တန္းမဟုတ္ေတာင္ ဆင္းဆင္းရဲရဲမြဲမြဲ ေတေတေတာ့မနိမ့္က်ေနေစခ်င္။ ႐ုန္းရင္းကန္ရင္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္းက လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံစာရင္းထဲဝင္လာလွ်င္ပဲ အသက္ ႐ွဴေတာ္ေတာ္ေခ်ာင္လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ႐ုပ္ဝတၴဳ ပစၥည္းေတြက ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဘုံေပါက္သလို ေပၚေပါက္လာေအာင္ တည္ေဆာက္၍ရပါသည္။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အထိ ၁ဝႏွစ္တာေလာက္ အတြင္း စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ကုန္ သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး စသည့္ဘက္ ေပါင္းစုံတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ထိုးထြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျ့မင္ရ၏။
ႏိုင္ငံ့စြမ္းအင္
ႏိုင္ငံတကာကပင္ တအံ့တၾသ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾက ရပါ၏။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ပိတ္ ဆုံးမွ အေျပးအလႊားျဖတ္ေက်ာ္တက္လာပုံ အရွိန္ အဟုန္အား အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကရ၏။ ဥပမာ-၂ဝ၁ဝ က ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မရွိခဲ့ေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း အသုံးျပဳႏုိင္သူဦးေရသည္ ၂ဝ၁၅ မွာ ၈၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္မွ ၉၃ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခုန္ပ်ံၿပီးေရာက္ရွိ သြားေလ၏။
ေခါင္းေဆာင္မႈပညာပုိမုိထြန္းကားၿပီး ထိပ္ ပိုင္းမွေအာက္ေျခအထိ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္ အေသြးမ်ား ျပည့္ဝရန္ လိုအပ္၏။ ဌာနဆုိင္ရာ ညႊန္ခ်ဳပ္မွ ညေစာင့္အထိ ေခါင္းေဆာင္မႈကို သိရ မည္။ က်င့္ရမည္၊ မွ်ေဝရမည္။ တိုးတက္ေန ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမည္။ သမၼတမွဆယ္အိမ္မွဴး အထိ သိရမည္။ က်င့္ၾကရမည္။
ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အတတ္ပညာ၊ အႏု ပညာ။ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ မရွိမျဖစ္အႏွစ္သာရ တစ္ခုမွာ စံနမူနာျပသႏိုင္ရမည္။ မွန္ေသာအလုပ္ ကို ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္တတ္ရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ က ဘာလုပ္ရမွာလဲဆိုသည့္အခ်က္ကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးပါက လက္ေအာက္ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္သည္ မိမိတို႔ဘာကိုလုပ္ရမည္။ ဘယ္ လိုလုပ္ရမည္တို႔ကို သိျမင္ထားၾကရမည္။
ေခါင္းေဆာင္ကWhat to do လမ္းညႊန္မည္။
စီမံသူမ်ားက How to doဆာင္ရြက္ ရမည္။
အေလ့အထ
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကWhat to do ကို သိရလုပ္ရမည္။Why to do ကို နားလည္ သိျမင္ၾကရပါမည္။
ေအာက္ပါအခ်က္ခုနစ္ခ်က္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈယႏၲရားအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ေန ၾကေသာ လူႀကီး၊ လူလတ္၊ လူငယ္အားလုံးတို႔ တြင္ (ယခင္ကမရွိခဲ့ေသးလွ်င္ရွိေအာင္) လုပ္ ေဆာင္ေစလိုသည့္ အေလ့အထမ်ား ျဖစ္ၾကပါ သည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ ေမလက စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ကထိက ဆရာခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)ဘာသာ ျပန္ခဲ့ေသာ စတီဖင္ကိုေဗး၏ 'နိယာမဗဟိုျပဳ ေခါင္းေဆာင္မႈ'ဟူေသာစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါ၏။ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္၂ဝ ခန္႔က ဘာသာျပန္ထားခဲ့သည့္ စာအုပ္ပင္ျဖစ္ ေသာ္ျငားလည္း စတီဖင္၊ အာရ္၊ကိုေဗးStephen. R, Covey (1932-2012) ၏စာအုပ္မ်ားစြာအနက္ ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဖတ္လွ်င္လည္း ျပည္သူႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕နားလည္ေစႏိုင္မည္။ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားဖတ္႐ႈလွ်င္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစလိမ့္မည္။
စာေရးသူကမူ ေကာင္းႏိုးရာရာကို ရွာေဖြ ေကာက္ႏုတ္ၿပီး အက်ဥ္းမွ်တင္ျပ႐ုံသာ စြမ္းႏိုင္ ပါသည္။
၁။ ပထမအေလ့အထ။ ထၾကႏိုးၾကားမႈရွိရန္
ျမန္မာ့႐ိုးရာအစဥ္အလာ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ ပါးအနက္မွာလည္း ထထၾကြၾကြရွိျခင္းသည္ ပထမဆုံးေသာ အဂၤါရပ္ဂုဏ္ျဖစ္ေနပါ၏။ စတီဖင္ ကိုေဗးသည္ ျမန္မာတို႔ဆီက နာယကဂုဏ္မွကူး ယူခိုးခ်ခဲ့ပုံရပါ၏။ (ခ်စ္လို႔စတာပါ)
သူကေတာ့ ဤအရည္အေသြးကို ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္နားလည္သိရွိျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ဂ႐ုစိုက္ မိျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု ေျပာပါ၏။ အစဥ္အျမဲ ေလ့လာသင္ယူေနရမည္။ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ေလ့က်င့္ေနရမည္။ စိတ္အားထက္ သန္ေနရမည္။ တာဝန္ယူရဲရမည္။ တာဝန္ကိုေရွာင္ လႊဲျခင္းမျပဳ။ အခက္အခဲႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ရဲသည္။ အတားအဆီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ ေသာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
၂။ ဒုတိယအေလ့အထ။ စိတ္ထဲမွာရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ထားၿပီး အလုပ္ကိုစရန္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲမည္၊ ဘာလုပ္ရမည္ကိုေရြး ခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။. ဝန္ေဆာင္မႈကိုဦးတည္ရ မည္။ ပန္းတုိင္၊ လမ္းေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တိတိက်က်စဥ္းစားထားရမည္။ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ ဇြဲရွိရွိအားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ အလုပ္ တစ္ခုမဟုတ္ပါလား။ ပါဝင္ပူးေပါင္း အားေပး သူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။
၃။ တတိယအေလ့အထ။ အေရးႀကီးဆံုးအလုပ္ ကို ဦးစြာလုပ္ရန္
စိတ္စြမ္းအားျဖင့္ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြရ မည္။ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားကိစၥအေသးအမႊားမ်ား ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္မေနေစရ။ လာမယ့္ေဘးေျပးေတြ႕ လိုက္ပါ။ အညႇာအက်ဆံုးအေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံခြၽတ္ျခံဳက်ေအာင္ ဆင္းရဲမြဲ ေတေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။ လက္နက္ကိုင္ ဆူပူေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ တရား ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရင္းခံျဖစ္ ေန သည္။မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေမွာင္ခို၊ မသမာစီးပြား၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာေရးနိမ့္က်မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား နည္းပါးမႈ၊ လူသားစြမ္းရည္ အရင္းအျမစ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ စသည္ စသည္တို႔သည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အားလံုးပင္ေရျမင့္ၾကာတင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာၾကမည္။
တစ္ဗိုလ္တစ္မင္း၊ တစ္ေတာတစ္ၾကက္ဖ တြန္ေနၾကျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကိုင္္ေသာင္းက်န္းမႈ ရွိေနသမွ် အိတ္ေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္သကဲ့သုိ႔ ရွိေနဦးမည္။အေျခအျမစ္က်ေသာအရင္းခံျပႆ နာကို ဖံုးကြယ္ေရွာင္လႊဲမေနဘဲ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ရမည္။
သင့္ေလ်ာ္ရာပရိယာယ္ေဝဝုစ္မ်ားျဖင့္ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။ တိုက္ပြဲမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းလံုျခံဳေစရမည္။
၄။ စတုတၴအေလ့အထ။ သူလည္း အက်ဳိးရွိ ကိုယ္လည္းအက်ဳိးရွိရာေတြးရန္
လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ေနသမွ် ဆင္းရဲမြဲေတေသေၾကၾက႐ံုမွ်အပ ဘာမွ ေကာင္းက်ဳိးမရေၾကာင္း သင္ခန္းစာေကာင္းစြာ ရသင့္ၿပီ။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ။ သူႏိုင္ ကုိယ္႐ႈံး၊ သူ႐ႈံး ကုိယ္ႏိုင္၊ ရန္သူအျဖစ္ရန္မူေနၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံဆင္းရဲတြင္းနစ္ခဲ့ၿပီ။ ႊၽငည-ႊၽငည ႊ့နသမပ သူလည္းေကာင္းက်ဳိးရ၊ကိုယ္လည္းေကာင္းက်ဳိးရ စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္းကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးၾက လွ်င္ ေအာင္ျမင္ၾကပါမည္။ စိတ္ထားၾ<ြကယ္ဝ ရမည္။
အရာရာသည္ ေျပာင္းလဲေနၾကေပသည္။
အေတြးအေခၚ၊အယူအဆ၊ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ။
၅။ ပဥၥမအေလ့အထ။ ပထမဦးစြာ နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရန္၊ ထို႔ေနာက္မွ ကိုယ့္အေျခအေနကို သူနားလည္ေစရန္ အသိေပးညိႇႏိႈင္းရန္
သူ႔ဘက္ကုိယ္ဘက္အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စာနာမႈ၊ တည္ေဆာက္ၾကရမည္။တိုက္တာ၊ ခိုက္တာ၊ သတ္တာျဖတ္တာမ်ားျဖင့္ အေျဖမထြက္။ဘယ္သူ႔ဘက္မွာမွ အျမတ္မရ။ ငါဟု မစဥ္းစားရ။ ငါတို႔အားလံုးဟု ခံယူစဥ္းစား တတ္ၾကရမည္(ၿသအ ႈ) ႊၽန ဟု သံုးႏႈန္းပါ။ အားလံုးပါပါေစ။
၆။ ဆ႒မအေလ့အထ။ စုစည္းမႈစြမ္းအားကို သံုးရန္
ပဲ့ကနင္း ဦးကေထာင္၊ ဦးကိုနင္း ပဲ့က ေထာင္ဟူေသာ မညီမၫြတ္ျဖင့္ ဝါးအစည္းေျပ သလိုျဖစ္လွ်င္ အင္အားမရွိ။ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း အင္အားနည္းေနခဲ့ေသာ္ ျပင္ပမွအႏိုင္ က်င့္လိုသူမ်ား၊ ဒူးတင္ေပါင္တင္ေစာ္ကားခ်င္ သူမ်ား၊ အားရဝမ္းသာျဖစ္ၾကမည္။ မိသားစု ကဲ့သုိ႔စည္းလံုးညီၫြတ္ၾကလွ်င္ခိုင္မာႀကီးမားေသာ အင္အားထုကို ရေလ၏။ မည့္သည့္ ရန္သူမွ မက်ဴးေက်ာ္ရဲေပ။
စည္းလံုးညီၫြတ္ဖို႔က နားေထာင္တတ္ ရမည္။
သူတစ္ပါးေနရာကို နားလည္ေနရမည္။
တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရမည္။ အသစ္အသစ္မ်ား တိုးပြားေပၚထြန္းေစရမည္္။ ခ်စ္ျခင္းအရင္းခံရွိ ၾကရမည္။
အတင္းမေျပာရ။ အခ်င္းခ်င္းမေကာင္း သတင္းမေျပာဆိုရ။ သစၥာရွိရမည္။ ခ်စ္ခင္စည္း လံုးရမည္။
၇။ သတၱမအေလ့အထ။ ကိုယ့္လႊကိုယ္ေသြးရန္
အခ်ိန္တိုင္းႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေလ့က်င့္ သင္ယူေနျခင္း၊ လႊကိုေသြးသကဲ့သို႔ အရည္ အေသြးမ်ားျမႇင့္တင္ေနၾကျခင္းရွိၾကရမည္။ တိုး တက္ေနေအာင္၊ ဆန္းသစ္ေနေအာင္ တစ္ခ်ိန္လံုး တီထြင္ေနရမည္။ ရပ္တန္႔မေနရ၊ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ မေနရ။ ေမွးလိုက္မေနရ။ စြမ္းရည္စြမ္းအားမ်ား ျမင့္မားလာေအာင္ အျမဲတေစျဖည့္ဆည္းတည္ ေဆာက္ေနၾကရမည္။
အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလွစ္ဟခဲ့ ပါၿပီ။ အပ္ဖ်ားေရစက္ အနက္ပင္လယ္ျဖစ္ပါ သည္။ က်င့္သံုးပါက ႀကီးမားေသာေကာင္းက်ဳိး တရားရၾကပါလိမ့္မည္။ အသံုးခ်သူအတြက္ ပတၱျမားဆန္က်ဳိးပါ။