images
UN
UN
ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕လတ္တေလာေခါင္းခဲေနေသာ ထီးနန္းအေမြဆက္ခံမႈျပႆနာ...
ေဒါက္တာခင္ျမင္႕ဦး Friday, 04 November 2016
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္တစ္ဦးတည္းေသာ သားေတာ္ေလးမဟာဝါဂ်ရာေလာင္ကြန္ ကေတာ့ လာမည့္ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ နန္းတက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ဒီလိုမစီစဥ္ရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာ ဘုရင္ႀကီးႀကိဳေတြးခဲ့၏။ ေလာင္ ကြန္ေလးဘုရင္ျဖစ္လာဖို႔ကို လက္ရွိထိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းခဲေနတာအမွန္ပါပဲ။ ထီးေရးနန္းေရးစိတ္မဝင္စား၊ေပ်ာ္သလို ေနသူ ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အသက္က ခုဆိုရင္ ၆၄ ႏွစ္ ရွိၿပီ။ ဘုရင့္သားေတာ္ တစ္ပါးအေနႏွင့္ ၆၄ ႏွစ္ဆိုတာ အရြယ္ ေကာင္းပါပဲ။
သူ႕အေၾကာင္းေျပာရရင္၊ သူနဲ႔ပတ္ သက္ရင္အေျပာမ်ားတာ သူ႔အိမ္ေထာင္ ေရးဇာတ္ေၾကာင္းေလးေတြပါပဲ။သံုးႀကိမ္ ကြာရွင္းသူျဖစ္ၿပီး ကေလးခုနစ္ေယာက္ အေဖဆိုတာေတြ...။ သူ႕ကို Playboy Prince လို႔ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာထက္ မွာေခၚတာေတြ...။
ဘုရင္ႀကီး နတ္ျပည္လားခါနီး သူ႔ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာကေန သြားေရာက္ေခၚယူခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ မွာ အိမ္ေရွ႕စံသည္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ ဘဲ မိန္းမငယ္တစ္ဦးႏွင့္အတူရွိေနၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးသား ဝတ္စားဆင္ယင္ထား သည္က ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္း ေဆးမင္ ေၾကာင္တက္တူးေတြအျပည့္ထိုးထားၾက ၿပီး အေပၚပိုင္းသာ လံုျခံဳေသာအတြင္း ခံဆင္တူဝတ္ထားၾက၏။ ဂ်င္းေဘာင္း ဘီဆင္တူကိုယ္စီ...။
ဖခင္ဘုရင္ႀကီး နတ္ျပည္လားလား ခ်င္းအိမ္ေရွ႕စံမဟာဝါဂ်ရာေလာင္ကြန္က ျပည္သူေတြႏွင့္အတူ ပူေဆြးလိုပါသျဖင့္ သူ႕ထီးနန္းဆက္ခံမႈကို တစ္ႏွစ္ေရႊ႕ဆိုင္း ဖို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္ေသာအခါ ကမၻာ ႏွင့္ခ်ီအံ့အားသင့္ကုန္ၾက၏။ ဖြဲ႕စည္းပံု အရ တာဝန္ယူသင့္သူက တာဝန္ယူထား ေသာ္လည္း ထိုကတည္းက အိမ္ေရွ႕စံ မဟာဝါဂ်ရာေလာင္ကြန္သည္ ကမၻာ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာထက္သို႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။သူ႕ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးအ႐ႈပ္ အေထြးေတြလူသိခဲ့သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဘုရင္စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္းထန္ခဲ့ရာ အိမ္ေရွ႕စံ၏သတင္းတို႔ လူသူသိပ္မသိဘဲ ေကာလာဟလအျဖစ္ သာရွိေနခဲ့သည္။
အိမ္ေရွ႕စံသည္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ ကင္ဘာရာ ေတာ္ဝင္စစ္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံစစ္တပ္ တြင္ အရာရွိျဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႕စံသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႕ တြင္ စစ္ပညာကိုေကာင္းစြာသင္ယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးမီပိုင္းေလာ့ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၇ဝျပည့္ႏွစ္ကြန္ျမဴနစ္ တို႕ကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ အေရးပါစြာပါ ဝင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၇ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္ကြန္ကို မိဘတို႔က မိခင္ဘက္မွႏွမတစ္ဝမ္းကြဲ ေတာ္စပ္သူ မင္းသမီး ဆြန္ဆာေဝလီႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးခဲ့သည္။ သမီး ေလးတစ္ေယာက္ရခဲ့၏။ ထိုကာလမွစ၍ ေလာင္ကြန္သည္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ပိုပရာ ဆာ့သ္ႏွင့္အတူေနထိုင္ခဲ့သည္။ ကေလး ငါးေယာက္ရခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ ပထမ ဇနီး ေတာ္ဝင္မင္းသမီး ဆြန္ဆာေဝလီ က ကြာရွင္းေပးရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျငင္း ဆန္ခဲ့သျဖင့္ေလာင္ကြန္သည္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ တြင္ တရား႐ံုး၌ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းခံ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ဇနီးမယားတာဝန္ဝတၱရား မေက်ပြန္ဟုစြပ္စြဲကြာရွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ပိုပရာဆာ့သ္ႏွင့္စတင္ ရည္ငံစဥ္ကပိုပရာဆာ့သ္သည္ မင္းသမီး ျဖစ္ခ်င္ေနသူမွ်ျဖစ္သည္။
ပိုပရာဆာ့သ္ႏွင့္ကာလၾကာ လက္ တြဲခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္တြင္ သားေတာ္ ေလးတစ္ဦးေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။သားေတာ္ သံုးပါးႏွင့္သမီးေတာ္ေလးတစ္ပါးထပ္မံ ရရွိသည္။ ေလာင္ကြန္ႏွင့္ ပိုပရာဆာ့သ္ တို႔သည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွာ ေတာ္ဝင္အခမ္း အနားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ ၿပီးေသာ္ ပိုပရာဆာ့သ္သည္သူမ၏အမည္ ကို ေတာ္ဝင္မိသားစုဟု ထင္ေပၚရေစရန္ မိခင္ ဆူဂ်ာရီနီ မဟီေဒါလ္အယုဒၶယဟု ေခၚတြင္ေစသည္။ ထို႔တူစြာ သူမသည္ ေတာ္ဝင္ ထိုင္းတပ္မေတာ္တြင္ ေမဂ်ာ အဆင့္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ ေလာင္ကြန
ႏွင့္တြဲဖက္၍ ပြဲတက္ဇနီးမယားအျဖစ္ပြဲ လယ္တင့္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၇၉ခုႏွစ္ သူတို႔လက္ထပ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဆူဂ်ာရီနီကို ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသို႕ပို႔ပစ္ခဲ့သည္။ ဘုရင့္နန္းေတာ္ တစ္ခုလံုးထဲမွာ ေလာင္ကြန္၏စြပ္စြဲခ်က္ သည္ကား ဆူဂ်ာရီနီသည္ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္အရြယ္ ေလတပ္အရာရွိ မာရွယ္ တစ္ဦးကို လူမဆန္စြာႏိွပ္စက္သည္ဟုဆို သည္။ ဆူဂ်ာရီနီႏွင့္သားမ်ားအားလံုးကို ေတာ္ဝင္ဘြဲ႕႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ပစ္သည္။သမီးတစ္ေယာက္ ကိုမူ ေလာင္ကြန္က သူႏွင့္အတူေခၚထား ၿပီး ေတာ္ဝင္မင္းသမီးအျဖစ္ထားရွိသည္။ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္တြင္ဘြဲ႔ အမည္ကို ဆူဂ်ာရီနီ ဝီဝခ်ာရာဝန္ဆီဟု မွည့္ေခၚသည္။
အိမ္ေရွ႕စံမဟာဝီ ဂ်ာရာေလာင္ကြန္ သည္ ထပ္မံအိမ္ေထာင္ျပဳျပန္သည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္၁၉၉၂ခုႏွစ္ ကတည္းက နန္းတြင္းအမႈထမ္းလည္းျဖစ္ၿပီးကိုယ္ဟန္ ျပမယ္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆိုေသာ ရွရီရပ္စမီဆူ ဝါဒီႏွင့္လက္ထပ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္း ျပည္သို႔ ၂ဝဝ၅ႏွစ္ဦးပိုင္းအထိ ေၾကညာ ျခင္းမျပဳခဲ့။ ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သားေတာ္ေလးတစ္ဦးေမြးဖြားသည္။ ေမြး စကတည္းကပင္ မင္းသားဘြဲ႕အပ္ႏွင္း ခံရၿပီး ဒီပန္ကြန္ရပ္စ္မီဂ်ိဳတီမင္းသားဟု ဘြဲ႕အမည္တြင္သည္။ ထိုကာလမဂၢဇင္း တစ္ေစာင္၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေလာင္ ကြန္ေျပာၾကားသည္မွာ သူ႕မိသားစုဘဝ အေျခက်လိုၿပီဆို၏။
သို႕ေသာ္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ေလာင္ကြန္ သည္ အတြင္းေရးဝန္ႀကီးအဖြဲ႕သို႕ စာ တစ္ေစာင္ပို႕ခဲ့သည္။ ေတာ္ဝင္မင္းသမီး ရွရီရပ္စမီ ( အာကာရာေဖာင္ပရီခ်ဳိ)ကို ေတာ္ဝင္ဘြဲ ့႐ုပ္သိမ္းၿပီး သူမ၏မိသားစု ဝင္ခုနစ္ဦးကို အလြဲသံုးစားမႈ၊ လာဘ္ စားမႈတို႕ျဖင့္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ေနာက္ တစ္လအၾကာမွာပင္ ေတာ္ဝင္ဘြဲ႕အားလံုး ကို႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ တရားဝင္ ကြာ ရွင္းသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ဒသမ၅သန္းေပးသည္။ သူတို႕ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း ၁၃ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ သည္။
ျပႆနာထဲမွာ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ဝိကီလိခ္ လည္းပါသည္။ေလာင္ကြန္မွာေခြးကေလး ဖူးဖူးဆိုတာရွိသည္။ သူ႕ေခြးေလးကို သူ အလြန္ခ်စ္သည္။ ဖူးဖူးကို ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္လဲဆိုရင္ ဖူးဖူးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေလတပ္မွာ Chief Marshal ျဖစ္သည္။ ဖူးဖူးအတြက္ျပဳလုပ္ေသာပါတီတစ္ခုမွာ ေတာ္ဝင္မင္းသမီးရွရီရပ္စမီသည္အေပၚ ပိုင္းဗလာျဖင့္ဧည့္ခံခဲ့သည္ဟု ဗီဒီယိုဖိုင္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ထိုဗီဒီယိုထဲမွာပဲ အျငင္းပြားဖြယ္ ပါရွိေနသည္က ထိုင္းႏိုင္ငံထီးနန္းကို မဟာဝါဂ်ရာေလာင္ကြန္ နန္းတက္ရရွိ ေသာ္လည္းသူနတ္ျပည္လားပါက မဟာ ခ်က္ကရိသီရိဒံုသည္သာ ဘုရင္မျဖစ္ရ မည္ဟု အဆင့္ျမင့္စစ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္ေနသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစမဟာဝါဂ်ရာေလာင္ ကြန္လာမည့္ဒီဇင္ဘာ၁ရက္မွာ နန္းတက္ ေတာ့မည္။ ခမည္းေတာ္နတ္ျပည္လား လားခ်င္းထီးနန္းလႊဲအပ္သင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၾကာျမင့္ခဲ့ သည္။ ကမၻာ့သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေလာင္ကြန္သတင္းေတြ ႀကိဳင္လိႈင္ေနခဲ့ သည္။
မၾကာမီ သူသည္ အမွန္တကယ္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေတာ့မည္။ သူ႕ဖခင္ အ႐ိုက္အရာကို သူဆက္ခံေတာ့မည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူေတြ အျမင္မွာေတာ့ သမီးေတာ္သီရိဒံုကိုၾကည့္လိုက္ရင္ အျမဲ ကင္မရာလြယ္လ်က္မွတ္စုစာအုပ္လက္ထဲ ကမခ်၊ခမည္းေတာ္အလုပ္ေတြအျမဲကူညီ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ေလာင္ကြန္ကေတာ့ ထီးနန္းကိုစိတ္မဝင္စားဟု ထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာင္ကြန္သည္ သူ႕ဖခင္ကိုခ်စ္ ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူတို႔အလိုက်ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္သူ ဘုရင္တစ္ပါးဧကန္ျဖစ္ မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။