images
UN
UN
ပီမုိးနင္း၏ ဘဝႏွင့္စာေပ
Saturday, 12 November 2016
ပီမိုးနင္းသည္ ေခတ္ေပၚျမန္မာဝတၴဳ ေခတ္ကုိ စခဲ့သူမွ်မက ေနာက္လူတို႔ အေပၚတြင္ ၾသဇာႀကီးသည့္စာေရးဆရာ ျဖစ္သည္။
ပီမိုးနင္းသည္ ျမန္မာစကားေျပ အေရးအသား၌ ေရွ႕ေဆာင္သူျဖစ္သည္။ စာေပလမ္းသစ္ကုိ ထြင္သူျဖစ္သည္။ အေဟာင္းမွ လမ္းခြဲထြက္သူျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ဝတၴဳတိုေရးနည္းကုိ လမ္းျပခဲ့ သူျဖစ္သည္။
ပီမိုးနင္းသည္ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈ ေခတ္တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ဝံသာႏုလႈပ္ ရွားမႈကုိ အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့ေသာ ဝံသာႏု စာေရးဆရာႀကီးျဖစ္သည္။
ပီမိုးနင္းသည္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမိုင္း တြင္ ပထမဆံုးဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာျဖစ္ သည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္သူလည္းျဖစ္႐ံုမက စာေရးဆရာမ်ားထဲက ပထမဆံုး႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ခဲ့သည္။
ပီမိုးနင္းသည္ ေလာကီႀကီးပြားတုိး တက္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းအက်ဳိးျပ၍ နည္းေပးလမ္းျပလႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့ေသာ က်မ္းျပဳဆရာလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ပီမိုးနင္း၏ အထူးျခားဆံုးလက္ရာမြန္ မွာ ႏိုင္ငံေရးအေျချပဳက်မ္းပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဤက်မ္းသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္တြင္ ေမာ္ကြန္းဝင္၊ ေမာ္ ကြန္းတင္ခဲ့သည္။
ပီမုိးနင္းက ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုသည္ မွာ ဤသို႔ဖြင့္ဆုိခဲ့သည္-
''ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုသည္မွာ လူ သတၱဝါတို႔ စုေဝးေနထိုင္ေသာတိုင္းျပည္ ၏ အေျခအုတ္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနည္း လမ္းစနစ္တို႔ကုိ ၫႊန္ျပေသာပညာျဖစ္ ေလသည္။''
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၏အဓိပၸာယ္ကုိဖြင့္ပံုမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။
''အမ်ဳိးသားအားလံုးတို႔၏ စည္းလံုး ေသာစိတ္ဆႏၵသည္ တိုင္းျပည္ဟုေခၚဆုိ အပ္ေသာ သတၱဝါအေကာင္အထည္ႀကီး ၏ အသက္ျဖစ္၏။ ထိုအသက္သည္ အခါခပ္သိမ္းထင္ရွားျခင္းသို႔မေရာက္ ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၌ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕သည့္အခါ ထိုအသက္သည္ ထင္ ရွားစြာလႈပ္ရွားေပၚေပါက္လာတတ္သည္။
ေခတ္စမ္းစာေပမေပၚမီ ေခတ္စမ္း စာေပေခတ္ေရာက္ေအာင္ လမ္းတည့္ေပး ခဲ့ေသာ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ပီမိုးနင္း၏ဝတၴဳမ်ားသည္ သ႐ုပ္မွန္ သည္။ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ ေတြ႕က်သည္။ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးÓဏ္ ျဖင့္ တီထြင္ေရးသားႏိုင္သည္။
ပီမိုးနင္းသည္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား ျမန္မာစာေပကုိေလ့လာရန္၊ ျမန္မာစာေပ ကုိကမၻာ့စာေပအဆင့္သို႔ဝင္ဆံ့ရန္၊ သိရွိ နားလည္ေလ့လာၾကေစရန္ေစ့ေဆာ္တုိက္ တြန္းခဲ့သူျဖစ္သည္။
ပီမိုးနင္းငယ္စဥ္ဘဝမွသည္
ပီမိုးနင္းငယ္မည္မွာ 'မုိးနင္း'ျဖစ္ သည္။ ဆရာႀကီးအားဖြားျမင္ေသာေန႔ သည္နံနက္ျဖစ္သည္။ ႏွင္းမ်ားထူထပ္ စြာက်ဆင္းေနသည္။ ၁၂၄၅ခုႏွစ္ တန္ ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၆ရက္၊ (တနလၤာေန႔) နံနက္ ၉နာရီမွ ၁ဝနာရီအထိတုိင္ေအာင္ ေနေရာင္ျခည္ကိုေကာင္းစြာမျမင္ရ။ ယင္း ကဲ့သို႔မုိးႏွင္းမ်ားထူးျခားစြာက်ေနသည့္ ရက္မွာေမြးျခင္းကိုအစြဲျပဳ၍ မုိးနင္းဟု အမ်ားကအမည္ေပးေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။
ဇာတာ၌အမည္မွာ တနလၤာသားျဖစ္ ၍ ေမာင္ေက်ာ္ညြန္႔ျဖစ္၏။ ေမြးစဥ္ကာလ ၏ထူးျခားခ်က္ကို အစြဲျပဳနာမည္မွာ မုိး နင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘုန္း ႀကီးျဖစ္စဥ္က (Phillip) ဖီးလစ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လာတင္ဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အဂၤလိပ္နာမည္ႏွင့္ ခပ္ ေယာင္ေယာင္ဆင္တူယိုးမွားတပ္လုိက္ သျဖင့္ ဖီးလစ္(Phillip) အမည္မွာ ေရွ႕မွ
ပီ(P) ျဖင့္စရာ ႏွစ္မ်ဳိးကိုတစ္မ်ဳိးေပါင္း၍ ပီမိုးနင္းဟူ၍ အမည္တပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆရာႀကီးပီမုိးနင္းသည္ အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အေျပာ၊ လာတင္ဘာသာအေရး၊ အေျပာ၌အလြန္ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္၏။ ပေလာပီနံသိပၸံ၌ေနစဥ္က လာတင္ဘာ သာျဖင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားစြာေရးခဲ့ဖူး သည္။ ညဥ့္အခါတြင္ မိမိထက္ငယ္သူ မ်ားအား လာတင္ပုံျပင္မ်ားကို လာတင္ ဘာသာျဖင့္ေျပာျပခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးသည္ လာတင္ဆရာျဖစ္ေန ေသာ္လည္း စာေပ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားေရး ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ပညာ့အလင္း မဂၢဇင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။ လယ္တီ ပ႑ိတဦးေမာင္ႀကီး၏ အေၾကာင္းျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ပညာ့အလင္းမဂၢဇင္းမွပညာ့ အလင္းသတင္းစာဟူ၍ဆက္ထြက္ခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးသည္ ပညာ့အလင္းမဂၢ ဇင္းမွ ပညာ့အလင္းသတင္းစာ၌ ပုိက္ဆံ ႀကီးအမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ ေနရီရီ၊ ပြဲစားႀကီးသားအဖႏွင့္ ျမျမဟူေသာ ဝတၴဳရွည္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။
ပထမဆုံးဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ
ၿဗိတိသွ်ဘားမား႐ုပ္ရွင္၌ သားျဖစ္ သူေမာင္ေက်ာ္စုိးသည္ 'တစ္ကိုယ္ေတာ္' ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးခဲ့စဥ္ကလည္းဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းသည္ မ်ားစြာကူညီခဲ့ရသည္။ သားအေပၚအားကိုးအားထားျပဳ၍ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ႀကီးမားခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်ဘားမား႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ၌ဝတၴဳမ်ား ေရး၍အားတက္ေနစဥ္ '၁ဝနာရီ'ေခၚ ဇာတ္ကားကုိ႐ိုက္ကူးေနေသာ သားျဖစ္ သူ မင္းသားေက်ာ္စုိးသည္ ရန္သူ႕ဓား သြား၌အသက္ပါဆုံး႐ႈံး၍ ႐ုပ္ရွင္အလုပ္ မွတစ္ပါတည္းထြက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့အလင္းမွထြက္ၿပီး 'ေအာင္ ေတာ္မ'ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အပတ္စဥ္ ဝတၴဳကေလးမ်ား ထုတ္ေဝသည္။ ဤသို႔ ထုတ္ေဝျခင္းမွာလည္း စာေပကိုယ္စား လွယ္ႀကီးမ်ား အားပါးတရ အျမတ္ရစား ေသာက္ၾက႐ုံမွအပ ဆရာႀကီးသည္ ဆင္း ရဲျမဲဆင္းရဲေနသည္။ သူမ်ားအက်ဳိးကို သက္သက္ေဆာင္ရြက္၍ အလုပ္အေကြၽး ျပဳေနသလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ၁၄ေစာင္အထိ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
တစ္ဖန္ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လည္းမရွိ လခစားအလုပ္လည္းမရွိ၍ ဒဂုန္မဂၢဇင္း၊ လန္ဒန္အက္မဂၢဇင္းတို႔၌ ဝတၴဳ၊ ေဆာင္း ပါးမ်ားေရးခဲ့သည္။ ထိုအတြင္း 'သစၥာ ဝါဒီသတင္းစာ'ထြက္ခဲ့ရာ၌လည္းေကာင္း၊ 'ဗႏၶဳလဂ်ာနယ္'မွ 'ဗႏၶဳလသတင္း' အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာ၌လည္းေကာင္း ပါဝင္ေရးသားခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းသည္ ျမန္မာျပည္ တြင္ ပထမဆုံး ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ လည္းျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးေရးခဲ့ေသာ ဇာတ္ညႊန္းကို 'ေမတၱာႏွင့္သူရာ'ဇာတ္ ကားအျဖစ္ ပထမဆုံး ႐ိုက္ကူးျပသခဲ့ ေပသည္။
'တစ္သက္လုံးဖုံးသမွ် ကုန္းေတာ့မွ ေပၚ'ဟူေသာဇာတ္ကားတြင္ ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းသည္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ ပါဝင္႐ိုက္ကူးခဲ့ဖူးေလသည္။
ပီမိုးနင္း၏ ပီမိုးနင္း
ဆရာႀကီးသည္ ¤င္း၏သား ေမာင္ ေက်ာ္စိုးဆိုသူအား 'ခ်စ္တဲ့သူရယ္'ဇာတ္ ကား၌ ဇာတ္လိုက္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ သည္။ ¤င္းအျပင္ မိမိ၏သားဇာတ္လိုက္ ေမာင္ေက်ာ္စိုးအား ဆရာႀကီးကိုယ္တုိင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လိုက္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ ရန္ ညႊန္ၾကားျပသလ်က္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္ တာအျဖစ္လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ စာေတြေရး၊ ဇာတ္ညႊန္း ေတြစီစဥ္၊ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာလုပ္၊ ကဗ်ာ ဆရာ၊ သီခ်င္းေရးဆရာအျဖစ္ႏွင့္ စာေပ နယ္၊ ႐ုပ္ရွင္နယ္တြင္ မည္မွ်ပင္ လက္ မလည္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာ ႀကီးသည္ ရရစားစားျဖင့္ ခ်မ္းသာသည္ မရွိခဲ့ေပ။ ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲေနသည္။ စာမူခလည္း မည္သည့္အခါကမွ် တန္ ရာတန္ဖိုး မရခဲ့ေပ။ 'ပီမိုးနင္း၏ပီမိုးနင္း' တြင္ ဤသို႔ ရင္ဖြင့္စာေရးခဲ့သည္။
ေမာင္ေက်ာ္စိုးေသသျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ဘားမားတိုက္က ထြက္ခဲ့ကတည္းက ကြၽႏု္ပ္မွာ ယခုထက္တုိင္ အတည္တက် လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္မရွိေသးေခ်။ ယခုကား ကြၽႏု္ပ္မွာ အသက္ ၅၆ႏွစ္ရွိ ေလၿပီ။ ဆင္းရဲတုန္းပင္။စာအုပ္မ်ားထြက္ ၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုယ္တိုင္အက်ဳိးမခံစား ရဘဲ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ျခင္းတည္းဟူ ေသာႏြံထဲမွာပင္တိုးလ်က္ေနရေလသည္။
မိုးႏွင္းထဲမွာ ေမြးဖြားခဲ့ေသာဆရာ ႀကီးသည္ စာေပေရးရာ၊ ေလာကီေရးရာ အျဖာျဖာတို႔၌ သူ႔ေခတ္ႏွင့္ သူ႔အခါက သူမတူေအာင္ ေအာင္လံထူခဲ့သည္။ မိုးသို႔ ျမင့္မားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုင္ သူ႔စာ၊ သူ႔ အေတြး၊ သူ႔အေရး၊ သူ႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား၊ သူ႔လုပ္ရပ္လုပ္ထံုးတို႔သည္
ျပည္သူ႔မ်က္ေမွာက္မွာေနရာယူလ်က္ရွိေန ေပသည္။
ပီမိုးနင္း၏စာတို႔သည္ အေတြ႕အၾကံဳ အရာ၌လည္း စံခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး 'သူေတာင္းစား'အျဖစ္ကိုပင္ ကိုယ္တိုင္ ဆြံ႕အနားမၾကားသူအျဖစ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္း၍ ကိုယ္တိုင္ခံစားရဟူေသာ အသိ ျဖင့္ေရးသည္။ေစ့စပ္သည္။ ေသခ်ာသည္။
သူသည္ ႐ိုးသားလြန္းသည္။ အားနာ တတ္သည္။ ေလာကဓံ၏ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္နိမ့္က်မႈအဝဝကို ခါးစည္း၊ ရင္စည္း၍ မညည္းမညဴ စိတ္ႏွလံုးၾကည္ ျဖဴစြာခံစားသြားခဲ့သည္။
ပီမိုးနင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာလွ်င္ ဤမွ်မက မ်ားစြာေရးစရာရွိသည္။ ဆရာ ႀကီး၏ တပည့္ႀကီးငယ္ အသီးသီးတို႔က လည္း ေရးခဲ့ၾကသည္။ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ လည္း သူ႔ကိုယ္သူမညႇာမတာ 'ပီမိုးနင္း ၏ပီမိုးနင္း'ကို ေရးသားခဲ့သည္။
ပီမိုးနင္း၏ေက်ာ္ၾကားေသာ ဝတၴဳ ႀကီးမ်ားထဲမွ လံုးခ်င္းဝတၴဳရွည္မ်ားမွာ ဘားမားေဒး၊ ခင္ထား၊ ပင္လယ္ကူး ဓာတ္ပံု၊ ဘီေအေမာင္တင့္ႏွင့္ကေခ်သည္ မယ္ျမင့္၊ သဲျမညႇာ၊ ေနရီရီ၊ ပြဲစားႀကီး သားအဖႏွင့္ျမျမ၊ တစ္ျဖစ္လဲ က်ားႀကီး ရာဇာ၊ ကြၽန္းေငြေသာင္၊ တခုလတ္ႏွင့္ တလင္ကြာ၊ ဝကၤာဘာကံ၊ တို႔ေတာင္ ေပၚ၊ တက္လူကြ၊ ေယာက္်ားေကာင္း သံုးေယာက္စသည့္ ဝတၴဳရွည္ႀကီးမ်ား။
ကမၻာ့မင္တံက်မ္း၊ သခင္စိတ္၊ လက္ ေတြ႕ႀကီးပြားေရးက်မ္း၊ လူပ်ဳိစိတ္က်မ္း၊ အပ်ဳိစိတ္က်မ္း၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာနည္း၊ အခ်စ္ျဖတ္လမ္းေအာင္စိတ္၊ သားဂုဏ္ ရည္၊ သမီးဂုဏ္ရည္၊ မိန္းမစိတ္က်မ္း၊ ႀကီးပြားေရးက်မ္း၊ လြတ္လပ္မႈစသည့္ ေလာကီလမ္းၫႊန္က်မ္းမ်ား။
ငါးသမီး၊ မယားထူး၊ တို႔ဘာသာ၊ ေမွာ္ဘုရင္၊စာေရးဆရာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္စေသာ ဝတၴဳတိုမ်ားစသည္ျဖင့္ ေျမာက္ျမား ေအာင္ျမင္စြာေရးသားခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ ဆံုးပါးေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ စာမူမ်ားစြာရွိ ေသးသည္။ စာအုပ္မျဖစ္လာဘဲ စာမူ အျဖစ္ လက္လြန္က်န္ရွိေသာ စာမူမ်ား လည္း ရွိေသးသည္။
ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းကို ၁၂၄၅ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္ သံုးဆယ္ ၿမိဳ႕အပိုင္ ရြာမရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးသည္ ၁၃ဝ၁ ခုႏွစ္နတ္ေတာ္ လဆုတ္ ၁၂ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၉ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆး ႐ံုႀကီး အခန္းနံပါတ္ ၁၂၊ ခုတင္နံပါတ္ ၁၉ တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရရွာသည္။
ဆရာႀကီးေနာက္ဆံုးေနသြားခဲ့ေသာ အိမ္အမွတ္ ၄၅၊ ၁၂၆ လမ္းျဖစ္၍ ၄င္းအိမ္မွာဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့စြာျဖင့္ ငွားရမ္းေန ထိုင္စဥ္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ တြင္ စက္ဘီးအတိုက္ခံရ၍ေပါင္က်ဳိးေသာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးသည္အထိ ခံစား သြားရရွာသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပေလာက၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကတို႔တြင္ေရွးဦးစြာစံျပအျဖစ္ပါ ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာစာေပ၏မွတ္တိုင္ အျဖစ္ ေမာ္ကြန္းစိုက္ထူထားအပ္ေပသည္။