images
UN
UN
ဥႆာမဂၤလာေရကန္သန္႔ရွင္းသာယာေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား
ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း) Thursday, 17 November 2016
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕မွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာေႏြရာသီ၌ ေရမ်ားခန္း ေျခာက္ကာ ေသာက္သုံးေရ ျပတ္လပ္ရွားပါး ျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရၿပီး ပဲခူး ၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္ ဥႆာႏွင့္ ဥႆာ သီရိအၾကားရွိ အရွည္အက်ယ္ေပ ၁၆ဝဝ ခန္႔ရွိဥႆာမဂၤလာေရကန္အတြင္းမွေသာက္ သုံးေရမ်ားအား နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္အတြင္း မွ ဥႆာသီရိ အင္းဝင္း၊ အလင္းေရာင္၊ ျမင္ေတာ္သာ၊ ၾကည္ေတာ္ကုန္း၊ ဗိုလ္ႀကီး ကုန္း၊ စက္ပိုင္း စသည့္ရပ္ကြယ္ငယ္မ်ား၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္ႏွင့္ကတြင္းျခံေတာင္သူစု ေက်းရြာမ်ားရွိ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္း ေသာက္သုံးရန္ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။
ယခုအခါအဆိုပါေရကန္၏ေဘးပတ္ပတ္ လည္တြင္ ခ်ဳံႏြယ္ေပါင္းပင္ျမက္ပင္မ်ား ထူ ထပ္စြာေပါက္ေရာက္ေနသည့္အျပင္ ေရကန္ အတြင္းရွိ ေသာက္သုံးေရမ်ားသည္လည္း ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနရန္လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ဥႆာမဂၤလာေရကန္ႀကီး ေရရွည္တည္တ့ံ ႏိုင္ရန္ေသာက္သုံးေရမ်ား အျမဲၾကည္လင္ သန္႔ရွင္းၿပီး ေသာက္သုံးသူျပည္သူမ်ား စိတ္ ခ်မ္းသာစြာ ေရာဂါဘယကင္းေဝးစြာအသုံး ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိဌာန မ်ားမွ ေပါင္းျမက္မ်ား ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဝက္ စသည့္တိရစၧာန္မ်ားဝင္ ေရာက္ကာ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔ပစ္မႈမရွိႏိုင္ ေရးအတြက္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးရန္ ေသာက္သုံးသူျပည္သူမ်ားမွ လိုလား ေတာင့္တလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။