images
UN
UN
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္ ဦးစားေပးတည္ေဆာက္မည္
NG Friday, 18 November 2016
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ျမန္မာ့မီး ရထား႐ံုးခ်ဳပ္ ေျမေနရာေဟာင္း ေပၚတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ မစ္ ဆူဘီရွီ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းစုက တည္ေဆာက္မည့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္ ဦးစား ေပးေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ၿင-ုုနင သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
အဆိုပါအိမ္ရာစီမံကိန္းကို မစ္ဆူဘီရွိအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ကာ ၄ဟက္ တာက်ယ္ဝန္းေသာေျမေနရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အိမ္ရာစီမံ ကိန္းအား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ စီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ကာ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ခန္း မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီဟိုတယ္ တစ္ခုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းမ်ား ပါဝင္သည့္အေဆာက္အအံုႏွစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။ စီမံကိန္းကို ၂ဝ၂၁ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ကာ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၏ အခ်က္အခ်ာက် ေသာေနရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။စီမံကိန္း တြင္ပါဝင္ေသာ အေဆာက္အအံု မ်ားကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ငလ်င္ ဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္က်ယ္ ဝန္းသည့္ကားပါကင္စနစ္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။