images
UN
UN
ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဒသခံတစ္ဦးတုိ့ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Friday, 25 November 2016
ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေသာင္းႏွင္႕ေတြ့ဆံုျခင္း
ဆရာတို႔ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈ ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ခုေလာေလာ ဆယ္အေနအထားအရ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈရွိရင္ သိခ်င္ပါတယ္။
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္ေအာင္ဆိုတာကေတာ့ ေဒသခံအဖြဲ႕နဲ႔ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ သြန္သင္ ဆံုးမတာေတြကိုေတာ့ လုပ္ေနၾက ပါတယ္။ ဒီဟာႀကီးကို လံုးလံုး ပေပ်ာက္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ အေနအထားတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကြက္ ကြက္ကြင္းကြင္းလုပ္လို႕ရမွာမဟုတ္ ပါဘူး။ ဆက္စပ္တဲ့ နယ္ေျမေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆက္စပ္နယ္ေျမေတြနဲ႕ အားလံုး ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က လည္းတာဝန္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသကလည္းေပါင္း စပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းလာ မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးေပါ့။ ပေပ်ာက္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစား ၾကရမယ္။ ဒါေပမဲ့ၿပိဳင္တူလုပ္မွပဲ ေပ်ာက္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္း သြားကြက္လုပ္ေနလည္းဒီၿမိဳ႕နယ္ ကေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုရင္လည္း ေနာက္တစ္ႏွစ္က် ျပန္စိုက္ၾကမွာ ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္ လိုပဲရွိေနပါေစ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး စိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ အတြက္ နယ္ေျမက်ဥ္းက်ဥ္းလာ ေအာင္ ေဒသရဲ႕ဓေလ့အရတျဖည္း ျဖည္းနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္မယ့္ အေနအထားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး ေနပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပင္ေလာင္း ေဒသတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္း ဝယ္ေနျခင္းကို ရပ္ရြာျပည္သူ လူထုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ထားတာရွိရင္သိခ်င္ပါတယ္။
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုတာေတြ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအခ်ိန္ ၾကာလာခဲ့ၿပီ။ မ်ားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးတာ ကေန ဒီေန႔အထိ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔က်ဥ္းလာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ပါတယ္။
မူးယစ္ေဆးဝါးကေတာ့ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ကေတာ့ ရွိေနၾကတာအမွန္ပါပဲ။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္း က႑ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ အား လံုးသိေနၾကတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပအိုဝ္းကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သံုးၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္တဲ့ဆက္စပ္တဲ့ ဧရိယာထဲမွာ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမူးယစ္ ေဆးဝါးကိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဓေလ့ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အေရး ယူတာလည္းတစ္ပိုင္း၊ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူတာလည္း တစ္ပိုင္း ေပါ့။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထိန္း ခ်ဳပ္တာကေတာ့ အခုမွထိန္းခ်ဳပ္ တာမဟုတ္ဖူး။ အဲ့ဒါကိုကြၽန္ေတာ္ တို႔ကျပန္ေဖာ္တာ ဆိုလိုတာက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေနတဲ့ သူေတြ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲေနတဲ့သူေတြကိုပထမအႀကိမ္ သတိေပးတယ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ သတိေပးတယ္၊ တတိယအႀကိမ္ လည္း လူမႈေရးအရ သတိေပးပါ တယ္။ သြန္သင္ဆံုးမလို႔မွမရဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဥပေဒအျပင္ဘက္ကေတာ့ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြကို သက္ ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ သတင္းသြား ေပးတာတို႔၊ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးတာ တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အေနအထား ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ရပ္ရြာအတြင္း မူးယစ္ေဆး ဝါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ ရြက္မႈမွာ ဘာသာေရးအရ ဆရာ ေတာ္ေတြနဲ႔ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္း အထက္မွာ ဆရာေျပာသြားတာ ၾကားသိရပါတယ္။ အဲ့ဒါဘယ္ လိုလည္းဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ဘာသာေရးနဲ႔ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ေတြကို ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါ မင္းတို႔ငါ့ကို ေက်ာင္းအပ္ရင္ ရြာထဲမွာမူးယစ္ ေဆးဝါးေရာင္းတာ ငါမျမင္ခ်င္ ဘူး။ မင္းတို႕ဝိုင္းဝန္းၿပီး ထိန္း ခ်ဳပ္ၾကဆိုၿပီးေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔နယ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ တယ္။ ေနရာအႏ႔ွံေတာ့ ဆရာ ေတာ္ေတြကလည္း အဲ့ဒီလိုေလး ေတြပါလာတယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ခဲ့တယ္။ ထိုက္သင့္
သေလာက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္တယ္ လို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ဘာသာေရးဖိအားေၾကာင့္ ရြာသား ေတြက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း ဝယ္သူေတြကို ဝိုင္းဖမ္းၿပီးေတာ့ ရဲကိုအပ္ေပးလိုက္တာမ်ဳိးေတြ ရွိ ခဲ့ပါတယ္။
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႔
ေဒသခံတစ္ဦးႏွင္႕ေတြ႔ဆံုျခင္း
အစ္မတို႔ ပင္ေလာင္းေဒသခံ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုလိုစိုက္ ပ်ဳိးေနတဲ့အေပၚ သက္ဆိုင္ရာေတြ က ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ ပါသလဲ။
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြ က အစားထိုးသီးႏွံခ်ေပးတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ အဲ့ဒီလို အစားထိုးသီးႏွံခ် ေပးရင္ေတာင္မွ အဲ့ဒီဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး တဲ့ေနရာမွာ အျခားဘာသီးႏွံမွစိုက္ လို႔မရဘူး။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ ကေန ကပ္သြားရတာဘိန္းစိုက္ တဲ့ ေတာင္သူပင္ေလာင္းမွာ ကိုး အုပ္စုရွိတယ္။ အုပ္စုအလိုက္ တြက္မယ္ဆိုရင္ ပ်မ္းမွ် ရြာေပါင္း ၂ဝဝ မစိုက္တဲ့ ရြာေလးငါးဆယ္ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၅ဝ ေလာက္ ဖယ္လိုက္ က်န္တဲ့ရြာေတြက စိုက္ တဲ့ရြာေတြပဲ။ က်န္တဲ့ရြာ ၁၅ဝ က ဘိန္းစိုက္တဲ့ရြာေတြခ်ည္းပဲ။ ငတ္ မယ္ဆိုရင္ ရြာ ၁၅ဝလံုးငတ္မယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေလး တစ္ခုခုေပါ့ေနာ္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ နယ္ကို အျခားနည္းလမ္းနဲ႔လုပ္ လို႕ရတာေပါ့။ ေျမသိမ္းထားတာ ေတြျပန္ေပးတာေလးေတြမ်ဳိးေပါ့။ ေျမျပန္ရလို႔ရွိရင္ က်န္တဲ့သူေတြ ကလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေလးေတြျပန္ရလာတာေပါ့။ ဘိန္းစိုက္တဲ့ ေနရာေတြဆိုတာ ကား၊ ဆိုင္ကယ္သြားမရဘူး၊ လူ ေတာင္ ကုတ္ကပ္တက္ရတဲ့ေနရာ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ဘိန္းစိုက္တဲ့ေနရာ ေတြကေတာ့ပင္ေလာင္းနဲ႔ဆို ေလး နာရီေလာက္ဆိုရင္ သြားလို႔ရပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုနေျပာသလို လူ ေတာင္ကုတ္ကပ္တက္ရတဲ့ အေန အထားမ်ိဳးမွာ ဆိုင္ကယ္လမ္း ေတာင္ေဖာက္လို႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္ အာလူး စိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ တစ္ေခါက္ကို ပလိုင္းတစ္လံုး အျပင္သယ္လို႔မရပါဘူး။ အဓိက က ေျမေနရာေတြလိုအပ္တာေပါ့။
အစ္မတို႔က ေဒသခံတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ေရာင္းဝယ္ေနမႈ အေျခအေနအားလံုးနဲ ့ပတ္သက္ ၿပီး သိသေလာက္ ေျဖေပးေစလို ပါတယ္။
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲကဘိန္း စိုက္ေတာင္သူေတြက အရင္က ေတာ့ ဝယ္လက္ေတြရွိပါတယ္။ အခုဝယ္လက္ေတြကို လံုးဝပိတ္ လိုက္တယ္။ ဝယ္လက္ေတြမရွိ ေတာ့တဲ့အခါက်မွ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕ကဘိန္းနဲ႕ ဒဗလွ်ဴဝိုင္နဲ႔ အလဲ အလွယ္လုပ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို သူတို႔ကအဓိကလုပ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီေဆးျပားရဲ႕ေစ်းႏႈန္းက အရင္ ကက်ပ္ ၂၅ဝဝ ကေန အခု ၅ဝဝ ျဖစ္သြားၿပီ။ တစ္ျပားတေလ ဝယ္ ရင္လည္း ၅ဝဝပဲ။ ဆယ္လိုက္ယူ ရင္ ၃ဝဝ ထက္မပိုေတာ့ဘူး။ ကေလးပါ ေခြးပါဝယ္စားႏိုင္တဲ့ အဆင့္ျဖစ္သြားၿပီ။ ဘိန္းကိုေဆး ျပားနဲ႔လဲတဲ့စနစ္ကိုလည္း သူတို႔ ပဲဖန္တီးလိုက္တာ။ ဖ်က္ဆီးေတာ့ လည္း သူတို႔ပဲဖ်က္ဆီးတာ။ အခု ဘိန္းျခစ္တဲ့ ရာသီေရာက္ပါၿပီ။ သူတို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ ေတြေတာ္ေတာ္နစ္နာတယ္။တခ်ိဳ႕ ဆိုျခစ္ေတာင္ မျခစ္ရေသးဘူးလ႔ို သိရပါတယ္။ သူတို႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ တယ္။ အခြန္ေကာက္ေတာ့လည္း သူတို႔ပဲေကာက္တာ၊ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ပဲ အခြန္ေကာက္ယူတာ။ အခြန္ေကာက္ယူတာ တစ္ႏွစ္ကို သိန္း ၉ဝဝဝ နီးပါးေလာက္ရရွိ တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဘာေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔တိုက္ တြန္းခ်င္ပါသလဲ။
အခုလို ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕မွာ ခိုးဆိုးလုယက္တိုက္ခိုက္တာေတြ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈျမင့္မားလာ တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဲ့ဒါေတြ ေလွ်ာ့က်ဖို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္သူေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ ယူၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။