images
UN
UN
အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ေညာင္ရမ္းေခတ္လက္ရာကို အပ်က္အစီးမရွိေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလာကဒုႆမာန္ေအာင္ေစတီေတာ္
တိမ္တမန္ Friday, 25 November 2016
ဗားကရာေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အေနာက္ဘက္ရွိ ေစတီမ်ားမွာ လက္ရာေျမာက္ၿပီး တနဂၤေႏြမင္း တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေစတီမ်ားမွာ ဝကၤ ပါေစတီ၊ ေတာင္ေလးလံုးေစတီ၊ ေလာကဒုႆမာန္ေအာင္ေစတီ၊ ေဇယ်မာန္ေအာင္ေစတီ၊ ျမတ္မာန္ ေအာင္ေစတီ၊ မဂၤလာမာန္ေအာင္ ေစတီတို႔ျဖစ္သည္။ ေစတီမ်ားကုိ ထူးျခားေသာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ထားၿပီး တစုတေဝးတည္း ရွိေနသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္႐ႈခင္းမ်ား ႏွင္႔အတူ ခရီးသြားဧည္႔သည္မ်ား အထူးသေဘာက်ေသာ ေစတီမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ထိုေစတီမ်ားထဲတြင္ ေလာကဒုႆမာန္ေအာင္ေစတီမွာ ေညာင္ရမ္းေခတ္ပန္းေတာ့လက္ရာ စစ္စစ္မ်ားကို အပ်က္အစီးမရွိ ေလ့လာႏိုင္ေသာေစတီျဖစ္သည္။ ေလာကဒုႆမာန္ေအာင္ေစတီမွာ ေတာင္ေလးလံုးေစတီအေနာက္ဘက္ တြင္တည္ရွိသည္။ ေထာင့္ခ်ဳိးမ်ား စြာရွိေသာ ေစတီပင္ျဖစ္သည္။
ပန္းတင္ေထာင့္ ရွစ္ေထာင့္ တြင္ ျခေသၤ့ရွစ္ေကာင္ရွိသည္။ ပန္းတင္ခံုမွစ၍ အထက္ၾကာ ေမွာက္ၾကာလန္အထိ ရွစ္ေထာင့္ပံု အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေလာက ဒုႆမာန္ေအာင္ေစတီမွာေညာင္ရမ္း ေခတ္ လက္ရာေစတီမ်ားတြင္ အပ်က္အစီးမရွိဘဲ မူလလက္ရာ အတိုင္း က်န္ရွိေသာေစတီဟုဆိုၿပီး သမိုင္းတန္ဖိုးျမင္႔မားစြာရွိေနေသာ ေစတီပင္ျဖစ္သည္။ ေစတီေရွ႕တြင္ ေလာကဒုႆမာန္ေအာင္ဟူေသာ ဘြဲ႕ကမၸည္းေက်ာက္စာရွိသည္။ ေလာကဒုႆမာန္ေအာင္ေစတီကို တနဂၤေႏြမင္း၏ မိဖုရားစႏၵာေဒဝီ က သကၠရာဇ္ ၁ဝ၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ေလာကဒုႆ မာန္ေအာင္ေစတီမွာ ေညာင္ရမ္း ေခတ္ ပန္းေတာ႔လက္ရာစစ္စစ္ကို မပ်က္မယြင္းေလ့လာႏိုင္ေသာ ေစတီတစ္ဆူအျဖစ္တည္ရွိသည္။