images
UN
UN
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
P.T.K Friday, 25 November 2016
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္ တိုင္း႐ုံးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား အဖြင့္ အစီအစဥ္၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္း ႏြယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း တို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ၾကၿပီး အစုအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးအမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အခန္းက႑ကိစၥမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ေရႊျမင့္၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ေဒၚအိအိလႈိင္၊ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ေဒၚဇာၾကည္ျမင့္တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ ေဆြး ေႏြးပြဲအား ညေန ၄ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။