images
UN
UN
ပုလဲစံျပေက်းရြာႏွင့္ဝန္းက်င္ေနျပည္သူမ်ားအား တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး
ၾကည္စိုးလြင္(သုံးခြ) Sunday, 27 November 2016
ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရိွရာ ယခုလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ပုလဲစံျပေက်းရြာေျမာက္ေက်ာင္းဓမၼာ႐ုံႀကီး၌ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သံုးခြ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ ပုလဲစံျပေက်းရြာ ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအား တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါမ်ားကို က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသို႔ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသေပးရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ ေဒါက္တာသိန္းျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးမွဴးအဆင္႔(၁) ဦးေအာင္ေဇာ္ထက္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါမ်ားကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း ကုသ(အခမဲ့)ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ကုသလူနာ ၁၇၅ ဦးကို က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးၾကာင္းသိရသည္။