images
UN
UN
ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္၍ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါစို့
ေအာင္ၾကည္ညြန့္(တကၠသိုလ္) Sunday, 27 November 2016
'ျပည္ထဲေရး၊ ဝမ္းေရးထက္လြမ္းေရးခက္' ဆို ေသာစကားသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေခတ္တြင္ က်န္ရစ္ ခဲ့ၿပီထင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ယေန႔အခ်ိန္ အခါတြင္ လြမ္းေရးကို ခက္မေနေစေတာ့ဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေနာက္တန္းပို႔ ကာ ျပည္ထဲေရး၊ ဝမ္းေရးတို႔ကို ေရွ႕တန္းပို႔သင့္ပါ သည္။
ယခင္အပတ္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း၊ နယ္စပ္ခ်င္းထိေနေသာ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံ အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အထူးသတိျပဳသင့္ သည္မွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကားေရာက္ရွိ ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ျမန္မာျပည္သူ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူလတ္ မေရြးသိသင့္ပါ သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းဆရာ၊ ကုန္သည္ ပြဲစား၊ စာေရး စာခ်ီကအစ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပါ သိရွိနားလည္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ပ်ဳိတိုင္းႀကိဳက္ သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္အင္အားစုတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို မ်က္စိက် သည္။ သူတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဗ်ဴဟာက် ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းအေပၚတြင္ မီွခိုေနရ ျခင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ ႀကီးမားတတ္သည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ႏွင့္သာမကအေနာက္ ႏွင့္ပါ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း၊ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ တို႔၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သိရွိရမည္၊ ေလ့လာ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာသိရွိၿပီးပါက မည္သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို အေျဖထုတ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊ မင္းေရးက်ယ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္ေလးနက္သိမ္ေမြ႕ ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးအတြက္ အေရးပါ၍ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ကမၻာ့အေရးသည္လည္း ျမန္မာ့အေရးျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးအက်ပ္အတည္းအျဖစ္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ေဒၚလာအတက္အက်ျမန္၍ မတည္မၿငိမ္မႈ ေၾကာင့္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၏လုပ္ငန္းအရပ္ ရပ္ ကသိကေအာက္ျဖစ္ၾကရပါသည္။ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေန သည့္သတင္းမ်ား ၾကားသိေနရပါသည္။
ျမန္မာျပည္သူတို႔၏စိတ္တြင္ ယခင္က ျမန္မာ ျပည္သို႔လာေရာက္ခဲ့ဖူးသူဟီလာရီကလင္တန္သမၼတ ျဖစ္မည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႕ အႏိုင္ရသြားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးမည္သို႔မည္ပံု ေျပာင္းသြားႏိုင္သနည္းဟု စိတ္ပူပန္သူမ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းလည္း စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး အစစအရာရာ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ သင့္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္ကထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ (G.D.P) အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္
ေတာင္ကိုရီးယား ေဒၚလာ ၁၃၇၈ ဘီလီယံ
ထိုင္း ေဒၚလာ ၃၉၅ ဘီလီယံ
မေလးရွား ေဒၚလာ ၂၉၆ ဘီလီယံ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒၚလာ ၆၅ ဘီလီယံ
သာရွိပါသည္။
လူတစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ (Per Capital Income)ကို ၾကည့္ပါက
စင္ကာပူ ၅၂၈၈၉ ေဒၚလာ
ေတာင္ကိုရီးယား ၂၇၂၂၂ ေဒၚလာ
မေလးရွား ၉၇၆၆ ေဒၚလာ
ထိုင္း ၅၈၁၆ ေဒၚလာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၂ဝ၄ ေဒၚလာ
ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ကို မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
ေတာင္ကိုရီးယား ေဒၚလာ ၆၄၇ ဘီလီယံ
စင္ကာပူႏုိင္ငံ ေဒၚလာ ၅၁၇ ဘီလီယံ
ထိုင္းႏုိင္ငံ ေဒၚလာ ၂၇၃ ဘီလီယံ
မေလးရွား ေဒၚလာ ၂၁ဝ ဘီလီယံ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံ
ခန္႕သာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီးဝင္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္
စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၉၇၈ ဘီလီယံ
ထိုင္း ေဒၚလာ ၁၇၅ ဘီလီယံ
ေတာင္ကိုရီးယား ေဒၚလာ ၁၇၄ ဘီလီယံ
မေလးရွား ေဒၚလာ ၁၁၈ ဘီလီယံ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒၚလာ ၂ဝ ဘီလီယံ
ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းစီးဝင္လာမႈမွာ မ်ားစြာနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ပညာေရးတြင္လည္း အသက္အပိုင္းအျခား အလိုက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းထားမ်ားကို ၾကည့္မည္ ဆိုပါက အထက္တန္းပညာသင္ယူႏႈန္း
စင္ကာပူ ၉၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေတာင္ကိုရီးယား ၉၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း
ထိုင္း ၇၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း
မေလးရွား ၆၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၄၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
တကၠသိုလ္ပညာအဆင့္တြင္ သင္ယူႏိုင္ေသာ ႏႈန္းမွာ
ေတာင္ကိုရီးယား ၉၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
မေလးရွား ၃၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ထိုင္း ၅၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ကိုေလ့လာၾကည့္ရာတြင္
စင္ကာပူ ၁၅၃၆ ေဒၚလာ
ေတာင္ကိုရီးယား ၁၂၅၇ ေဒၚလာ
မေလးရွား ၆၁၄ ေဒၚလာ
ထုိင္းႏိုင္ငံ ၂၈၇ ေဒၚလာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၉ ေဒၚလာ
ခန္႔သာရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းပညာေရး အသံုး စရိတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးအေျခ အေန လြန္မင္းစြာနိမ့္က်လ်က္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ ပါသည္။
ထို႔အတူ လူတစ္ဦးစီ၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ မွာလည္း
စင္ကာပူ ၂၇၅၂ ေဒၚလာ
ေတာင္ကိုရီးယား ၂ဝ၆ဝ ေဒၚလာ
မေလးရွား ၄၅၆ ေဒၚလာ
ထုိင္းႏုိင္ငံ ၃၆ဝ ေဒၚလာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ဝ ေဒၚလာ
ခန္႕သာ ရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။
ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတို႔သည္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးအညႊန္းကိန္းဗဟုသုတတို႔ကို ေလ့လာဆည္းပူး ကာ မိမိတုိင္းျပည္မိမိလူမ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ႏိုင္ပါေစသတည္း။ ျမန္မာတြင္မက ကမၻာ့အျမင္ႏွင့္ပါ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကပါေစတည္း။
ရည္ညႊန္း။ သံအမတ္ႀကီးဦးလွေမာင္
ေဟာေျပာခ်က္