images
UN
UN
ဆူညံသံမ်ား မၾကားလိုပါ
ညြန့္လႈိင္ဝင္း(ကြမ္းျခံကုန္း) Tuesday, 29 November 2016
ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလွဴမဂၤလာပြဲ မ်ားမွ ရြတ္ဖတ္ေဟာေျပာသံမ်ား၊ သီခ်င္း သံမ်ားကို ေန႔ညမျပတ္ ၾကားရေတာ့၏။ အလွဴခံမ႑ပ္မ်ားတြင္လည္း အသံခ်ဲ႕ စက္မ်ားကိုက်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ၿပီး ေရာက္ တတ္ရာရာေဟာၾကေျပာၾက၏။ရပ္ကြက္ မ်ားအတြင္း ထီလက္မွတ္ေရာင္းသည့္ လွည္းမ်ား၊ ႏုိ႔ေအးေခ်ာင္းေရာင္းသည့္ လွည္းမ်ားကလည္း(Sound Box) မ်ား အသုံးျပဳကာ ပူပူဆူဆူသီခ်င္းမ်ားကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ဖြင့္ၾက၏။ တရားေခြ လွည့္ လည္ေရာင္းခ်သည့္ ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ေဆး ေရာင္းခ်သည့္ ယာဥ္ငယ္မ်ားကလည္း (Sound Box) မ်ားဖြင့္ကာ ေဟာေျပာ ေရာင္းခ်ေနၾက၏။ ယုတ္စြအဆုံး ဘဲဥ ျပဳတ္၊ ၾကက္ဥျပဳတ္ေရာင္းသူမ်ား၊ မုန္႔ ဖတ္ထုပ္ေရာင္းသူမ်ားကပါ လက္ကိုင္ ဟြန္းငယ္မ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေရာင္းခ်ေန ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ဒဂုံတြင္ အသံ ခ်ဲ႕စက္သံ မၾကားရေသာေန႔ မရွိပါဟု ဆုိလွ်င္ လြန္အံ့မထင္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားမွ သီခ်င္းသံမ်ား ၾကားရသည္မွာ သဘာဝက်ပါ၏။ သုိ႔ ေသာ္ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ၾကားႏုိင္႐ုံ မဟုတ္ဘဲ ေအာ္လံဟု အရပ္ကေခၚေသာ ေလာ္စပီကာမ်ားအသုံးျပဳကာ စူးရွက်ယ္ ေလာင္စြာ ဖြင့္ၾကသည့္အခါ ၾကားရသူတုိ႔ နားမခံႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ရ၏။ ပုိဆုိးသည္မွာ ညလယ္ပိုင္းအထိ အထိန္းအကြပ္မရွိ ဖြင့္ ၾကေသာအခါ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ မ်ားအတြက္ နားေနခြင့္မရၾကဘဲ က်န္း မာေရးထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာ၏။ ေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္လည္း ေက်ာင္းစာမ်ား ဖတ္မွတ္တြက္ခ်က္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ပညာ ေရးအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာေတာ့၏။
က်ယ္ေလာင္သည့္ သီခ်င္းသံမ်ားကဲ့ သို႔ လူေတြကို စိတ္ညစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ ေသာ အသံတစ္မ်ဳိးရွိေသး၏။ ထိုအသံမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သံျဖစ္၏။ စာေရးသူ ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္းမွာ ပင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရွိ၏။ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚသာမက လမ္းႀကိဳး လမ္းၾကားအထိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေအာင္သြားလာေနၾကသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ရံ မလပ္ၾကားေနရ၏။ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ား သည္ မူလကပင္ ၾကားရလွ်င္ နားဝ မသက္သာေသာ ဆိုင္ကယ္သံကို ပိုမိုစူးရွ ျမည္ဟိန္းသြားေစရန္ အိတ္ေဇာပိုက္ျဖဳတ္ ထားျခင္း၊ အျခားနည္းျပဳျပင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနၾကရာ ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ၾကရ၏။ ဆူညံသံတို႔ ဒုကၡ ေပးပုံကား မ်ဳိးစုံလွပါ၏။
အသံသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း သည့္အရာျဖစ္ၿပီး အလင္းႏွင့္အပူတို႔ကဲ့သို႔ လႈိင္းလႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္သည္။ စကားေျပာ သံ၊ တူရိယာတီးမႈတ္သံ၊ အရာဝတၴဳခ်င္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပြတ္တိုက္ထိ႐ိုက္မိသံ၊ ေပါက္ကြဲသံ စသည္တို႔အားလုံးသည္ အသံခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ အလင္းသည္ တစ္စကၠန္႔တြင္ မိုင္ေပါင္း ၁၈၆ဝဝဝ ခန္႔ သြားႏိုင္၍ အသံသည္ တစ္စကၠန္႔တြင္ေပ ၁၁ဝဝ သာသြားႏိုင္၏။ အသံကိုျဖစ္ေပၚ ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ တုန္ခါမႈပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တုန္ခါမႈရွိတိုင္းအသံ ကို ၾကားရသည္မဟုတ္။ တုန္ခါမႈကို ေလက သယ္ပို႔ေပးၿပီး လူ၏ေကာင္းမြန္ က်န္းမာေသာ နားကလက္ခံမွသာ အသံ ကိုၾကားႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ နားသည္ တုန္ခါ သည့္အႀကိမ္ေပါင္း ၁၆ ႀကိမ္မွ အႀကိမ္ ၄ဝဝဝဝ အတြင္းရွိ
တုန္ခါမႈမ်ားမွ ေပၚ ထြက္လာသည့္အသံကို ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါ၏။
အသံတြင္ စမ္းေရစီးသံ၊ ေစာင္းခတ္ သံ၊ ဆည္းလည္းသံ၊ ေၾကးငွက္ျမည္သံ စသည့္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္အသံမ်ား ရွိသလို မီးရထားသံ၊ ကားဟြန္းသံ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သံ၊ အသံခ်ဲ႕စက္သံ စသည့္ ဆူညံသံမ်ားရွိ၏။ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိး ကို အဆင့္ခြဲျခားရာတြင္ ဒက္စီဘယ္ (Decible) ေခၚယူနစ္ျဖင့္ တိုင္းတာရ၏။ လူတို႔ ပံုမွန္စကားေျပာသံသည္ (60-65 dB)၊ တယ္လီဖုန္းျမည္သံသည္(80 dB)၊ ကားစက္သံသည္ (85dB) ၊ ေပ ၂ဝဝ အကြာအေဝးမွ မီးရထားသံသည္ (95dB) ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သံသည္ (100 dB)၊ အသံခ်ဲ႕စက္သံသည္ (120dB) ၊ ေရာ့ခ္ ဂီတသံသည္(150dB) စသည္ျဖင့္ တြက္ ခ်က္သတ္မွတ္မႈမ်ားရွိ၏။ (90 dB) မွ (95 dB)အတြင္းရွိ အသံကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာၾကားေနရပါက အၾကားအာ႐ုံခ်ဳိ႕ယြင္း ပ်က္စီးသြားသည္အထိျဖစ္ႏိုင္၏။ ေနာက္ ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာမ်ားထိခိုက္ၿပီး စိတ္က်န္းမာ ေရးကိုပါ ခ်ဳိ႕ယြင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။
ယေန႔ကာလအေျခအေနကို ေလ့လာ ပါက ဆူညံသံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မ်ားမွသည္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ႀကီးစိုး လႊမ္းမိုးေနပါ၏။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ၾကားေနရသည့္ အသံမ်ားျဖစ္၍ နားယဥ္ေနျခင္း၊ဆူညံသံမ်ား၏အႏၲရာယ္ ကို သတိမျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံသံ မ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈကို ခံေနၾကရသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါ၏။ ဆူညံသံတို႔သည္ လူတို႔ ၏ပေယာဂေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆူညံသံ၏ အႏၲရာယ္ကို မွန္ကန္စြာသိျမင္ၿပီး ဆူညံ သံမ်ား လႊမ္းမိုးမခံရေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။ မဂၤလာပြဲ မ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေအာ္လံဟုေခၚေသာ ေလာ္စပီကာမ်ား မသံုးၾကဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားၾကား ႏိုင္ေလာက္သည့္ (Sound Box) မ်ားကို သာ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတို႔ကလည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေစ ရန္၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာေရး အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ စြာ လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ေစရန္အတြက္ ဆူညံ သံမ်ား လႊမ္းႏွိပ္စက္မႈ မျပဳႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။