images
UN
UN
ဘာသာစကား အေလးထား
ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) Tuesday, 29 November 2016
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ကမၻာသံုးဘာသာစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္စာကို လည္း အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔လိုပါသည္။ မိခင္ဘာသာ စကားျဖစ္ေသာျမန္မာစာကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္ ဖုိ႔လုိပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကိုလိုနီ အေမြဆိုးအျဖစ္ သေဘာထားသည့္ အဆိုးျမင္ အယူအဆမ်ားလည္း ေပ်ာက္သင့္ပါၿပီ။
ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးခင္ေအး
(ျမန္မာစာအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္)
Myanmar Post Global ၂ဝ၁၄ ေမ
အရည္အေသြး
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္စာေပေဟာေျပာပြဲ မ်ားဆိုလွ်င္ စာေရးသူသည္ အဂၤလိပ္စာ၊ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္းအရည္အေသြး ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ျမႇင့္တင္ေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေဟာေျပာေလ့ရွိပါ၏။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အေျခခံပညာ၊ ဆရာဆရာမမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း အဂၤလိပ္စာအထိအေတြ႕ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအားနည္းၾကသည္။ ဝန္ထမ္းေလာက တြင္လည္း အဂၤလိပ္လိုေရးရမည္၊ ေျပာရမည္ဆို လွ်င္ တြန္႔သည့္သူ၊ ရြ႕ံသည့္လူကမ်ားေနသည္။ အသက္ ၃ဝ၊ ၄ဝအရြယ္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႕ အစည္းအေဝးတို႔၊ ေဆြးေႏြးပြဲတို႔၊Workshop အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲတို႔သြားၾကရၿပီဆိုလွ်င္ မေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ဆရာစာေမးမွာကို ေၾကာက္ သျဖင့္ ေခါင္းငံု႕ေနရေသာေက်ာင္းသားေလးမ်ား သဖြယ္မ်က္ႏွာပ်က္ေနတတ္ပါ၏။ ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မိမိႏုိင္ငံကဘာသာရပ္ကို ႏိုင္ နင္းကြၽမ္းက်င္ပါေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာအေျပာ အဆို၊ အေမးအေျဖမေရလည္သျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္း သေလာက္ခရီးမေပါက္။ (လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ မည္မွ်ခရီးေရာက္ေနၿပီလဲေတာ့မသိပါ) အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္လည္း အားရပါးရေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိ၊ မီဒီယံျဖစ္ေသာအဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ထိေတြ႕ကြၽမ္းက်င္မႈ၊မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မ်ားတြင္ စင္ကာပူ၊မေလးရွား၊ဘ႐ူႏိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ ႏိုင္ငံမွလူေတြႏွင့္ကြာျခားေနသည္။ လာအို၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ တုိ႔မွာမူ ပိန္မသာလိန္မသာရွိေနၾကပါေသး။တစ္ခါ တစ္ရံထိုႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ျပန္၊ အဂၤလန္ျပန္ အသက္ ၂ဝ၊ ၃ဝ အရြယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မိမိတို႔ျမန္မာအသက္ ၄ဝ၊ ၅ဝ မ်ားထက္ပင္ ႏႈတ္ သြက္လွ်ာသြက္ပို၍ ရွိေနပါေသး။
ျပည္တြင္း ျပည္ပေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲအေတြ႕အၾကံဳေပါင္းမ်ားစြာကို လြန္ခဲ့ ေသာအႏွစ္ ၂ဝမွစတင္ျဖတ္သန္းေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးၿပီ။
ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔လိုေန
ဆႏၵစြဲျဖင့္ တင္ျပေနျခင္းမဟုတ္။ ျမန္မာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အေျပာ၊ အဖတ္၊ နားေထာင္စြမ္းရည္ကို ယခုအေျခအေန ထက္ ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီ။ ပကတိအရွိတရား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုရင္းတိုရွင္း ေဖာ္ျပ ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တုိင္က ႀကိဳးစား အားထုတ္ရမည္။
မည္သူမည္ဝါ၏ အျပစ္ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ဘာ ဘာညာညာ အက်ဳိးမရွိေသာ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း မ်ဳိးမျပဳပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါက ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ လက္ရွိပညာေရးက နိမ့္က် ေနရသည္။ ဘာဘာညာညာ ပုတ္ခတ္ထိုးႏွက္ ျခင္းမ်ဳိးမေျပာပါ။ အခ်ည္းႏွီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္ၿပီး အရည္မရ၊ အဖတ္မရ အတိတ္ကိုေဒါမန ႆသဟဂုတ္၊ ဥာဏဝိပၸယုတ္ျဖင့္ တူးဆြေအာ္ ဟစ္ ေရးသားေနၾကသူမ်ားကိုလည္း ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ဖတ္ရပါ၏။ ေတြ႕ရ၏။ အၾကံ ေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္း၊နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ဂဃနဏ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သူက ေတာ့နည္းေသး၏။ ပစၥဳပၸန္မွာ ဖန္တီးၾကရမည္။
စာေရးဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္အစိုးရဌာန ႐ုံးအခ်ဳိ႕ကလည္း စာေပေဟာေျပာပြဲဖိတ္သျဖင့္ သြားေရာက္ေဟာေျပာဖူးပါ၏။ တကၠသိုလ္အခ်ဳိ႕ တြင္လည္း စာေပေဟာေျပာပြဲ(အခ်ဳိ႕တကၠသိုလ္ ဆိုလွ်င္ သုံးႀကိမ္ေလးႀကိမ္)ေဟာေျပာဖူးပါ၏။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူ တကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းသမဝါယမတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္၊ ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသိုလ္၊ ကေလာ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္၊ မဂၤလာဒုံတပ္မေတာ္ေဆး တကၠသိုလ္၊ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးပညာ တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၂)၊ သြား ဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ရန္ကုန္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊
ထားဝယ္ပညာေရး ေကာလိပ္၊ ျပည္ပညာေရးေကာလိပ္၊ ပုသိမ္ႀကီး သမဝါယမေကာလိပ္၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာ လိပ္။ (တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္ တြင္ မိမိက ႏွစ္ ၂ဝ ေလာက္ သြားေရာက္ေဟာ ေျပာခဲ့ဖူးပါ၏။) ဖိတ္ၾကားလာသမွ် မျငင္းခဲ့ပါ။
မေျပာမျဖစ္ ေျပာမိေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာ 'အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အေျပာ၊ အဖတ္၊ နားေထာင္ စြမ္းရည္ (ၤFour Skill) ကို ကိုယ္တုိင္ႀကိဳးႀကိဳး စားစား အားထုတ္ျမႇင့္တင္ၾကပါ'ဆိုေသာ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ နားဝင္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျဖစ္ရပ္သာဓက ဟာသမ်ားလည္း ဥပမာေဖာ္ ေဆာင္ၿပီး တင္ဆက္ပါ၏။ ရယ္ေမာရလွ်င္ ေပါ့ ပါးသြားၿပီး စိတ္မတင္းက်ပ္ေစရေအာင္ ျဖစ္ပါ ၏။ ပရိသတ္ေပ်ာ္ပါေစ။
စာေပေဟာေျပာပြဲ၏ သေဘာသဘာဝက စာေဟာဆရာလို ေဟာရျခင္းမဟုတ္။ ကြက္စိပ္ ဆရာလိုေျပာရျခင္းႏွင့္လည္းမတူ။ ဘုန္းႀကီး တရားေဟာပုံႏွင့္လည္း ကြဲျပား၏။ ႏိုင္ငံေရး တရားေဟာျခင္းႏွင့္လည္းျခားနား၏။ စာေၾကာင္း ေပေၾကာင္း စာေပအေၾကာင္းကို မူလဝင္႐ိုးျပဳရ၏။ စာေပပရိသတ္စိတ္ဝင္စားေအာင္ဆြဲေဆာင္၍ အႏု ပညာရသပါေအာင္လည္းေဟာေျပာရ၏။ ပရိသတ္ ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊လုိလားခ်က္၊ေတာင့္တခ်က္ႏွင့္ လတ္တေလာထက္သန္ေနေသာ ဆႏၵအစရွိသည္ တုိ႔ကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္ဝေအာင္ျဖည့္ဆည္းရ၏။ အႀကိဳက္လည္းက်ေစရမည္။ အက်ဳိးလည္းရွိေစ ရမည္။ စာေပတန္ဖုိးျဖင့္ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏုိင္ရန္ အဓိကထားရ၏။ (ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕က အသုံးခ်ခဲ့တာလည္းရွိ၏။)
ဘာသာစကား
စာေပ Literature အေၾကာင္းေျပာရလွ်င္ ဘာ သာစကားLanguage အေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္ ႏႊယ္ၿပီးထည့္သြင္းေဟာေျပာေလ့ရွိၾကပါသည္။ သံေနသံထား၊ စကားအျဖတ္အေတာက္၊ အတင္အခ်မဆီေလ်ာ္သျဖင့္ ရယ္စရာျဖစ္တတ္ပုံမ်ားကုိ လည္း အခ်ဳိ႕စာေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာမမ်ားက ပြဲက်ေအာင္ေျပာတတ္ၾကပါသည္။ (ဟာသေျပာ တာခ်င္းအတူတူ လူရႊင္ေတာ္ပ်က္လုံးရယ္ရပုံႏွင့္ စာေရးဆရာေျပာသျဖင့္ ရယ္ေမာရပုံခ်င္းအရသာ မတူပါ။ အတိမ္အနက္အထူအပါးကြာျခားတတ္ ပါ၏။)
စကားလုံး၊ သတ္ပုံ၊ ဝါက်သဒၵါ၊ အသံထြက္ မွားတတ္ပုံေလးမ်ားကိုလည္း ေဟာေျပာပြဲမ်ား တြင္ၾကားရတတ္ပါ၏။ ျမန္မာစာျမန္မာစကား မွာပင္ သတိထားစရာမ်ားစြာရွိပါ၏။ ေက်ာင္း ဆရာမလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္ ၏ ဝတၴဳအမည္တြင္အေရွ႕တံခါးေပါက္အဝင္ဟု ေရးသားသည္ကိုေတြ႕ရဖူး၏။ အေရွ႕အေနာက္ဟူ ေသာအရပ္ကိုသူကဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲအေဆာက္ အအုံ၏ေရွ႕တံခါး၊ ေနာက္တံခါး(Front Door and Back Door) ကိုသာဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝတၴဳ ဖတ္ၾကည့္မွသိရ၏။ အေရွ႕အေနာက္ (East and West) ႏွင့္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၊ ေနာက္ေဖးေပါက္ ဟူေသာ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ကိုပင္ သဲသဲကြဲကြဲမသိျခင္း အတြက္စိတ္မေကာင္းပါ။ မိမိတုိ႔စာေရးဆရာမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားကေတာ့ အမွားနည္းပါးေအာင္ ပိုၿပီးဂ႐ုစုိက္သင့္ၾကေပသည္။
အဂၤလိပ္စာႀကိဳးစားၾကပါဟု စာေပေဟာ ေျပာပြဲအခ်ဳိ႕တြင္ထည့္သြင္းေဟာေျပာလာခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ကာလၾကာလွပါၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ကယ္ ေခ်ာင္းႏွင့္ေခါင္းေလာင္းထုိးသကဲ့သုိ႔ အသံတုိး ညႇင္းေနေသးပုံရပါ၏။ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ ဆရာ၊ စာနယ္ဇင္းအယ္ဒီတာမ်ား၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤ လိပ္စာအရည္အခ်င္းျမင့္လာေအာင္(မိမိအပါအဝင္) ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိေနပါသည္။
အေလးထား
မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဂၤလိပ္စာသင္ၾကား ရာတြင္ ယခုထက္ပိုမုိထိေရာက္ကြၽမ္းက်င္စြာ သင္ျပတတ္ၾကေစရန္ သက္ဆုိင္ရာမွျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးေစလုိပါသည္။ ဆရာဆရာမမ်ားကိုယ္ တုိင္ကလည္းသသခၤရိက(စိတ္ပါလက္ပါ) ဆည္း ပူး ျဖည့္တင္းၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာအပိုင္း၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာ လိပ္မ်ားမွ ပါေမာကၡ၊ ကထိက၊ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ ျပဆရာဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမႇင့္ တင္ေရးကိုလည္းသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ ရွိသူမ်ားက ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေစလို ပါသည္။ ဆရာႀကီးဆရာမႀကီးတို႔ကလည္း နည္း မွန္လမ္းမွန္ အဆင့္အတန္းရွိေသာ အဂၤလိပ္စာ ေတာ္သည့္တပည့္တပန္းမ်ားထြက္ေပၚလာေအာင္ ေစတနာထားကာ ႀကိဳးပမ္းၾကေစခ်င္ပါသည္။ တံတားထိုးျခင္းမဟုတ္ပါလား။
ဘာသာစကားတက္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္မႈရွိ ျခင္းမရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးပါခ်ီၿပီး ျမင့္မား တိုးတက္ေစျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေစျခင္း အထိ အေရးႀကီးလွပါသည္။
သူတစ္ပါးႏိုင္ငံမွာ ေရြ႕လ်ားစက္ေလွကားမ်ား၊ ဓာတ္ေလွကားမ်ား အသံုးျပဳ (လ်င္ျမန္)ေနခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ျမန္မာမ်ား ကားရင္းေထာင္၊ရင္းဆြဲ၊ဝါးေလွကားေလး ခေနာ္နီ ခေနာ္နဲ႔ႏွင့္ တစ္ထစ္ၿပီးတစ္ထစ္ (ေႏွးေကြးစြာ) တက္ေနၾကျခင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္႐ႈျမင္ၾကည့္ၾကပါ။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ။
ျဖစ္ရပ္သာဓက
ၾကားဖူးေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တင္ျပပါရေစ။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္မ်ား က ျမန္မာျပည္သို႔ထိုးစစ္ဆင္ဝင္ေရာက္လာကာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို ေခြးေျပး၊ ဝက္ေျပး ေျပးသြားေအာင္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္း ေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္လည္း ဂ်ပန္တပ္ မေတာ္ႀကီးႏွင့္ပါလာသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု သားမ်ားက သေျပပန္းမ်ားကမ္းလင့္ကာ ႀကိဳဆို ခဲ့ၾက၏။ (ေက်ာမခ်ေသးခင္ဓားျပမွန္းမသိ)
ဂ်ပန္စစ္အစိုးရက အဂၤလိပ္တို႔႐ုံးထိုင္ခဲ့ေသာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားမွာေနရာယူၿပီး ျမန္မာျပည္ကိုဂ်ပန္ ေခတ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံတက်သြင္းရန္ စိုင္းျပင္း ေနေပၿပီ။ ၁၉၄၂ ခု ဇူလိုင္လအတြင္း ဂ်ပန္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပညာ ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇ ႏႈိင္းလ်က္အစည္းအေဝးတစ္ခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာျပဳ လုပ္ပါသည္။
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေနရသူ တာဝန္ခံမွာ တာဆူအိုတကာမီ (Tat Suo Tagmi) ဆိုသူျဖစ္၏ မစၥတာ တကာမီသည္တိုက်ဳိဘုရင့္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအီဒါး (General Iida) ၏လက္ ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းေနသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာင္းေပါင္း ၇ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ေသာေက်ာင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ ဘာသာျဖင့္သင္ေက်ာင္းေပါင္း ၂၆ဝ ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာသည္သင္ၾကားေရး မ႑ိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အမ်ားစုက အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေနေသာ ထိုေက်ာင္း ၂၆ဝ တြင္ (အျခား ေက်ာင္း ၆၇ဝဝ နည္းတူ) အဂၤလိပ္စာကို မသင္ ေတာ့ဘဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရန္ ဆႏၵရွိၾကေလ၏။ အဂၤလိပ္စာလံုးဝမသင္ရ။ (ရန္သူ အဂၤလိပ္၏ စာႏွင့္ စကားကိုေခ်မႈန္းရန္အခြင့္အေရးရျခင္းပဲ)
တကာမီအျမင္
ထိုအယူအဆကုိ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ဆန္႕က်င္ပယ္ခ် ခဲ့သူမွာ မစၥတာတကာမီျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္စာသည္ အသိပညာဖလွယ္သည့္ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အတြက္ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ ၾကားေရးကုိ မပယ္ဖ်က္ပါႏွင့္။ မူလအတိုင္း ဆက္လက္သင္ၾကားၾကပါေစ။
အကယ္၍ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ အဆင့္ ျမႇင့္ခ်င္လွ်င္ ဂ်ပန္စာပါသင္ေသာေက်ာင္းမ်ား သီးျခားဖြင့္သင့္သည္ဟု သူက အဆိုျပဳေလသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ ျမန္မာျပည္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္သင့္ မသင္သင့္ အျငင္း ပြားေသာ ဤကိစၥသည္ အထက္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ေရာက္သြားရာ ေနာက္ဆံုး၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအီဒါး က(တကာမီတင္ျပေသာ)အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္း ၂၆ဝ ဆက္သင္ၾကပါေစ။ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ကိုးေက်ာင္းလည္း စဖြင့္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္ပညာေရးသည္ ဂ်ပန္ေခတ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ ငါးႏွစ္တာကာလမွာပင္အဂၤလိပ္စာ အဆက္မျပတ္ခဲ့ရေပ။
ၾကည့္ပါ။ ထိုအခ်ိန္က အသက္ ၃၈ ႏွစ္မွ် သာရွိေသးေသာ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္တက္ဆုအိုတကာ မီ၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားျခင္း၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာျပည့္ဝျခင္း၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာဆံုးျဖတ္ တတ္ျခင္း၏ေက်းဇူးကုိ အသိအမွတ္ျပဳစရာ (အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီးဦးသက္ထြန္း၏ ကုိယ္ တိုင္ေရးအတၴဳပၸတိၱစာအုပ္မွ)ေကာက္ႏုတ္၍ အႏွစ္ ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရပါ၏။
ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္ ထိပ္တိုက္စစ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ရန္သူျဖစ္ေသာအဂၤလိပ္ ၏ အဂၤလိပ္စာကုိမသင္ရန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမားေတြက ေျပာဆိုၾကသည္။ မစၥတာ တကာမီ ကမူ ဂ်ပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္စစ္တိုက္ေနၾကသည္က တစ္က႑၊ ကမၻာေပၚမွာ အဂၤလိပ္စာ၏အေရး ပါမႈက တစ္က႑ ခြဲျခား႐ႈျမင္ႏိုင္ခဲ့၏။ ရန္သူ ၏ စာစကားစု တစ္ဖက္သတ္မျမင္။ ရန္သူ၏ စာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ဆက္သြယ္ ရာ၌အသံုးဝင္သည့္အဂၤလိပ္စာကုိ ဆက္အားေပး ဖို႔ အခိုင္အမာေထာက္ခံရပ္တည္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ စာေရာ၊ ဂ်ပန္စာပါ အဆင့္ျမင့္ဖို႔လိုအပ္သည္ဟု သူက ခံယူထားေလသည္။ ဘာသာစကား အေလးထားသင့္သည္မဟုတ္လား။
ခ်စ္စြာေသာစာဖတ္သူမ်ားစဥ္းစားၾကပါ။
နိဂံုး
ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၇၅ဝဝ ရွိေနပါသည္။ ပကတိအရွိတရားအရ ကမၻာေပၚ ရွိ လူသားေပါင္းသန္း ၁၅ဝဝ က အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားအား အသံုးျပဳေရးသားေျပာဆိုေန ၾကပါ၏။ လူအားလံုး၏ ငါးပံုတစ္ပံုဆိုပါစုိ႔။ အကယ္၍ သင္သည္ အဂၤလိပ္စာကုိသာ ေရး တတ္၊ ေျပာတတ္၊ ဖတ္တတ္၊ နားေထာင္၍ ေကာင္းစြာနားလည္တတ္ၿပီဆိုလွ်င္ လူျဖဴ၊ လူမည္း၊ လူဝါ စုစုေပါင္းသန္း ၁၅ဝဝ(တစ္ ေထာင့္ငါးရာ)ႏွင့္ အလြယ္တကူဆက္ဆံဆက္ သြယ္ႏိုင္ေသာ ၾကားခံMedium ဘာသာကုိ ပိုင္ဆိုင္သြားပါၿပီ။ ဤမွ်အဖိုးတန္ေသာ အခြင့္ အလမ္းမ်ဳိးကုိ ဘာလို႔မႀကိဳးစားရမွာလဲ။
ႀကီးပြားလိုလွ်င္ ဘာသာစကား အေလး ထားၾကပါကုန္။