images
UN
UN
တစ္ခုေသာ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသိုလ္) Friday, 02 December 2016
ျမန္မာမႈတြင္ အထူးရိွခိုး ပူေဇာ္ ထိုက္သူ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးရိွပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာႏွင့္ မိဘတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဝါလကင္းလြတ္ သီတင္းကြၽတ္တန္ေဆာင္မုန္းကာလအခါ သမယတြင္ ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲမ်ားဟူ၍ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းစသည့္ေနရာဌာနမ်ား တြင္ ခမ္းခမ္းနားနား ဆင္ယင္က်င္းပ ၾကပါသည္။
စာေရးသူတို႔က်င္းပေသာ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲမွာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္း ပူေဇာ္ပြဲမဟုတ္ဘဲ 'စာတတ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကူညီေရးအဖြဲ႕'၏ နာယကႀကီးသံုးဦးကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ သည့္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ နာယကႀကီး သံုး ဦးမွာ အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းဦး၊ အၿငိမ္း စားပါေမာကၡဆရာမႀကီး ေဒၚခင္သိန္း ႏွင့္ အၿငိမ္းစားကထိက ဆရာမႀကီး ေဒၚလွျမင့္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲကို ေအာက္တုိဘာ လ ၁၃ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ သာဓု ေက်ာင္းတုိက္ ဓမၼပါလေက်ာင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼပါလ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုးဘြဲ႕ရ နယ္လွည့္ဓမၼကထိကရွင္ပါကဋာလကၤာရ ကအဖြင့္မုဒိတာစကား ျမက္ၾကားေပး ေတာ္မူပါသည္။
စာေရးသူတို႔အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဦးသန္းဦးႏွင့္ ဆရာမႀကီး ႏွစ္ဦးတို႔ကို ကန္ေတာ့ခ်ဳိးႏွင့္ ကန္ေတာ့ၾကပါသည္။
ကန္ေတာ့ခံ ဆရာ ဆရာမႀကီးမ်ား ကိုယ္စား ဆရာႀကီးေဒါက္တာဦးသန္းဦး က ဆုေပးပါသည္။
ယခုပူေဇာ္ပြဲတြင္ အပူေဇာ္ခံေသာ နာယကဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေသာ 'အသံုးလံုး'ေခၚ စာတတ္ေျမာက္ ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ေလွ်ာက္လံုး က်ရာေန ရာမွ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ သည္။ ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးသည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္ မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူ ေဇာ္ရျခင္းအေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၉ဝ ျပည့္သည့္ တုိင္ေအာင္ ျမန္မာ့ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ဘဝကိုျမႇဳပ္ႏွံထား သည့္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းဦး၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈကို တင္ျပလိုပါသည္။
ဆရာႀကီးသည္ ပညာေရးနယ္ပယ္ တြင္ 'ေနတစ္ဆူ လတစ္ပါး'ကဲ့သို႔ ထင္ ရွားလူသိမ်ားေသာ ပညာေရးပညာရွင္Educationist သက္ေတာ္ရွည္ပညာရိွ ကဝိတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ပညာေရး ျမန္မာ့ပညာေရးကို အထူးႏွံ႕စပ္ကြၽင္းက်င္ သူလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဆရာႀကီးကို ၁၂၈၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္း တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္၉ရက္(ေသာၾကာေန႔) တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ က ျပည္ၿမိဳ႕အမ်ဳိးသားအထက္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တန္းျမင့္ေက်ာင္း တို႔တြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။
၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ဘီေအ(အီးဒီ)ဘြဲ႕ကို ဂုဏ္ ထူးႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ပထမရရိွေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘီအီးဒီဘြဲ႕ ကို ပထမရ၍ ေရႊတံဆိပ္ဆုရခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ M.Ed ဘြဲ႕ကို အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ ဟာဝိုင္ရီတကၠသိုလ္မွရရိွခဲ့ သည္။
ဆရာႀကီးသည္ယခုအသက္အရြယ္
၉ဝ အတြင္းေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ပါရဂူ တန္းႏွင့္ M.Ed သင္တန္းမ်ားတြင္ စာေပ ပို႕ခ်ေဟာေျပာလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။
ဆရာႀကီး၏ပညာေရးဝန္ထမ္းဘဝ ရက္စြဲမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ၁၉၆၃ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး(ပညာမင္းႀကီး႐ံုး)၊ ၁၉၆၄ ပုသိမ္ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္ပညာ ေရးသုေတသနအရာရွိ၊ ၁၉၆၈ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးသုေတသနအရာရွိ၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၁၉၇၆-၁၉၇၇ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး သုေတသနဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ၁၉၇၇ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္တာဝန္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။
အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာ ေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာ တတ္ေျမာက္ေရးအေထာက္အကူျပဳပင္မ ဌာန Myanmar Literacy Resource Centre(MLRC)ကို စတင္တည္ေထာင္ ၍ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကိုေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဆရာႀကီး၏လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ပါဝင္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုးဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ ဝင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုေတသနအသင္း ဗဟို အဖြဲ႕ဝင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္းဗဟိုေကာ္ မတီဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး(၁၉၆၄-၁၉၈၈) ျမန္မာႏုိင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳပင္မဌာန၏ဥကၠ႒၊ ပညာတန္ေဆာင္မဂၢဇင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ရာထူးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာ ေရးဌာနသမိုင္းစာအုပ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသား စာေပဆုရရွိခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္းကန္ေတာ့ခံ စာေပပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္ သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္စာေပပါရဂူဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟာဝုိင္ရီတကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တစ္ ခ်ိန္က တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ အသံုးလံုးလုပ္အားေပး ဆရာဆရာမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္ စြာ ျမန္မာစာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ဘဝတစ္သက္တာလံုးဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးႏွင့္ နာယက ဆရာမ ႀကီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမပ်က္မကြက္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးတို႔ကလည္း အသက္ရာေက်ာ္သည္အထိ ျမန္မာ့ ပညာေရးကုိ အားေပးႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္။