images
UN
UN
ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင္႕မဆံုး႐ံႈးေစေရး ေကာ္မရွင္မွအသိေပးေၾကညာ
အင္းသားႀကီး၊မင္းဟိန္း Friday, 02 December 2016
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္တြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္၊ ျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္း မ်ားရွိ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္မဆံုး႐ံႈးေစရန္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအမွဴးမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ မတ္ ၃ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ရက္တြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆႏၵျပဳၿပီး ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ပါစာအိတ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ ညေန ၄ နာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေရာက္ေပးပို႔သြားရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။
ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးအမွဴးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ရက္ကို မိမိတို႔ဌာနတည္ ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ အနည္းဆံုး သံုးရက္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား၍ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ရဲအခ်ဳပ္စခန္း၊ အက်ဥ္း စခန္းမ်ားတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသရသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။