images
UN
UN
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္KIA ၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA စသည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သူရေအာင္၏ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ်က္
Thursday, 08 December 2016
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္KIA ၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA စသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကိုအတည္ျပဳရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး(၁/၂ဝ၁၆) တတိယေန႔တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၆၃ မဲျဖင့္ အေရးႀကီးအဆိုကုိအတည္ျပဳခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး(၁/၂ဝ၁၆) တတိယေန႔အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္တြင္က်င္းပ ခဲ့ရာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သူ(ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)၏ 'ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ေဒသမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့KIA ၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA စသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအေပၚေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း' ဟူ၍ အေရးႀကီးအဆိုတင္ သြင္းျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယေန႔တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္တြင္ဆက္လက္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သူရေအာင္၏ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ ရွမ္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဦးစြာေမတၱာ ပို႔သဂါရဝျပဳအပ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သူရေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ (၆-၁၂-၂ဝ၁၆)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယ အႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး(၁/၂ဝ၁၆) ဒုတိယေန႔မွာ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၂)မွရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ ပိုင္း) မူဆယ္-ကြတ္ခိုင္ေဒသမွာ ျဖစ္ပြားေနေသာKIA၊ TNLA၊MNDAA(ေခၚ)ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ လူထုအေပၚ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပစ္ တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းအေရးႀကီးအဆို ကို ေထာက္ခံတင္ျပေဆြးေႏြးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား-
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) သိႏၷီ-ကြတ္ခိုင္-မူဆယ္-နမ့္ခမ္း-နမၼတူ-မံုးကိုး-ၾကဴကုတ္(ပန္ဆိုင္း)-ေဘာ္တြင္း-နမ့္ဆန္-မန္တံု စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ (၁ဝ၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တို႔တြKIA၊ TNLA၊MNDAA ေျမာက္ ပိုင္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔က (၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ မိုင္းေထာင္ မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဗံုးခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေက်ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္စီးၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ လမ္း၊ တံတား မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ကို မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိ ခိုက္ေစသည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို အဆိုရွင္ ဦးေအာင္သူက Power Point ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ေတြ႕ျမင္သိရွိၾကားသိၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။
ယခုလို အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထု အေပၚ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္က်ဴး လြန္ျခင္း၊ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ ေသာ လမ္းတံတားမ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို မိုင္း ေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းသည္ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္းCommon Article 3 ႏွင့္Protocal 2 ၏ Artical 4 တို႔ ကို ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈) အခန္း(၁)ပုဒ္မ-၂ဝ၊ပုဒ္မခြဲ(င)ႏွင့္ အခန္း(၇)၊ ပုဒ္မ-၃၃၉ ႏွင့္ ၃၄၁ အရ ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားက်ေရာက္လာလွ်င္တပ္မေတာ္ ကကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုျပ႒ာန္း ပါရွိသည့္အတိုင္း အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔ပူးေပါင္းၿပီး မိမိ ႏုိင္ငံ၊ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ား၏အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားရမည္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လံုကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ ဘာလ ၃ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပေပး ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္ သင့္မျဖစ္ေသးေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္တခဲ့ေသာ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အာ႐ုံစိုက္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေဆာင္ ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုလိုဥပေဒမဲ့ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း စေသာ ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္ပြားရျခင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ ႏွင့္အတူၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွျပည္သူ မ်ား၏ကိုယ္စားျဖစ္ေသာ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးထပ္တူ ထပ္မွ် စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္မည္ဟုလည္းယံုၾကည္ပါတယ္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မီွတင္းေနထိုင္ ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားမိဘ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ၏ဘဝမွာ က်ီးလန္႔စာစားေနရ သည္ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လံုး ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားေပး ႏိုင္မည္ဟုလည္းယံုၾကည္ပါတယ္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုလို KIA၊ TNLA၊MNDAA (ေခၚ)ေျမာက္ ပိုင္းမဟာမိတ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔၏ (၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားကို ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊ ဗံုးခြဲ မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာျခင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈရွိလာျခင္း ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၆မွ ၂၄-၁ဝ-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ငါးရက္တာ ေခတၱ ပိတ္လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ေန႔စဥ္ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္တင္ပို႔သည့္ကားစီးေရမွာ ၁ဝဝဝ မွ ၁၂ဝဝ ၾကားရွိၿပီး ေန႔စဥ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ သန္းမွ ၁၂သန္း ရွိရာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝ မွ ၆ဝ ခန္႔ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရ ပါသည္။ ၂၅-၁၁-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ္ လည္းေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားပ်က္စီး ခဲ့ရၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ စာသင္ ေက်ာင္း ၆၆ ေက်ာင္းတို႔မွာျပန္ လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း၊စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ ေသာလမ္းတံတားမ်ား၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပး ခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ သား မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုး႐ႈံးနစ္နာရျခင္း၊ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားတို႔၏ လူေနမႈဘဝလံုျခံဳေရးပ်က္ျပားလာရျခင္းေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ရပ္အေပၚ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားလည္း စက္ဆုတ္ရြံရွာလာေနၿပီ ျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး တက္ညီ လက္ညီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူးပင္လိုအပ္ေနေသာ အခြင့္ေကာင္း၊ အခါ ေကာင္းကာလျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သူ၏တင္ျပေသာ ''ရွမ္း ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ေဒသမွာျဖစ္ပြားေနေသာKIA၊ TNLA၊MNDAA (ေခၚ) ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းလက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအေပၚ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း'' အေရးႀကီးအဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။