images
UN
UN
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ အေဆာင္ေနထိုင္လိုသူမ်ားထဲအနက္ နယ္မွလာေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိဦးစားေပးမည္
မိစုမြန္ Tuesday, 20 December 2016
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ အေဆာင္ေနထုိင္လိုသူမ်ား အနက္ နယ္မွလာေရာက္ေက်ာင္းတက္ေသာ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။
နယ္မွ လာေရာက္စာသင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းအတြက္ တက္ ေရာက္ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္တန္းမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုပဲ ဦးစား ေပး ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဆာင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယခုလ ၂၅ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ျခင္းျဖစ္ကာ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္၊ စတုတၴႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ ယူမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ပထမႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္းႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ဂုဏ္ထူးတန္းတက္ေရာက္ မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း မ်ားႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ပါဝင္ ေလွ်ာက္ထားမည္။
အေဆာင္ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ျပင္ပႏွင့္ တျခား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ေနထိုင္သူမ်ားကို သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေက်ာင္းအေဆာင္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီမႈရွိသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။