images
UN
UN
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာအခန္းသစ္မ်ား ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ေဆာက္လုပ္မည္
ေမလြင္ Tuesday, 27 December 2016
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တြင္ အခန္းဝယ္ယူရန္ စုေဆာင္းေငြလာေရာက္အပ္ႏွံထားသူမ်ား အတြက္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာအခန္းသစ္မ်ားကုိ လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွသာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု အဆုိပါ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အခန္းတန္ဖုိးလာေရာက္ ထည့္သြင္းၾကသူမ်ားကုိ အသစ္ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည့္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္း ၈ဝဝဝ ထဲမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
''ေျမဧက ၂ဝဝေက်ာ္မွာ တန္ဖုိးနည္းအခန္း ၈ဝဝဝ အျပင္ တန္ဖုိး သင့္နဲ႔ တန္ဖုိးျမင့္လည္းပါဝင္မယ္''ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁၂၆ဝႏွင့္ သန္လ်င္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၁၇၂ဝ စသည့္ႏွစ္ခုအတြက္ တင္ဒါေခၚစိစစ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ စတင္ေဆာက္ လုပ္ခုိင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ခန္းလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ ဝန္းက်င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားဝယ္ယူႏုိင္ စြမ္းနည္းပါးေနေသးေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။
အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝယ္ယူခြင့္မ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘဏ္၌ ေငြစုေဆာင္းထားသူမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ပံုမွန္ေငြစုသူတုိင္း အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ကာ ေနာက္ထပ္ ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အိမ္ရာမ်ားလည္း ထပ္မံတည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ံုး တြင္ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီးသတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္သူတုိင္းကုိ ဝယ္ယူခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။