images
UN
UN
ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ လူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဆုိင္ရာကဗ်ာမ်ား
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသိုလ္) Tuesday, 27 December 2016
ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိဝံသသည္ ကေလးသူငယ္ပညာေရးကုိအထူးအေလး ေပးလ်က္ကေလးသူငယ္မ်ားလိမၼာေရးျခား ရွိေစရန္ရည္သန္၍ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ကေလးသူငယ္ပညာေပး စာေပမ်ားျပဳစု ခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။
ဆရာေတာ္၏ 'အုိးမဖုတ္ခင္'ကဗ်ာ ကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာၾကည့္ပါ။
''အုိးမဖုတ္ခင္ အုိးလုပ္စဥ္ဝယ္
အိုးတြင္ ႏွိပ္ခတ္ တံဆိပ္မွတ္ကား
မျပတ္မစဲ အုိးပင္ကြယ္လည္း
အျမဲတေစ တည္ရွိေနသုိ႔
ေထြေထြေသြးသား ကေလးမ်ား၌
ဘုရားတံဆိပ္ ဘာသာစိတ္ကုိ
ခတ္ႏွိပ္ႏုိင္မွ သက္ဆံုးက်ေအာင္
ဗုဒၶဝါဒီ စြဲ၍တည္မည္
ကုိယ္စီခတ္ႏွိပ္ေစသတည္း။''
ဟူ၍ သီကံုး စပ္ဆုိေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ကေလးသူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိယဥ္ေက်း လိမၼာေစရန္ငယ္စဥ္အခါကပင္ရာသက္ပန္ စြဲျမဲသြားေစရန္ ဘုရားတံဆိပ္၊ ဘာသာ စိတ္ကုိခတ္ႏွိပ္ႏုိင္ရန္ အထူးပင္အေရးႀကီး လွပါသည္။
ကေလးအရြယ္မွာပင္လိမၼာယဥ္ေက်း ပါမွ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးျဖစ္လွ်င္ သားထူး၊ သားျမတ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တုိင္းျပည္တုိး တက္ႀကီးပြားေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္ မည္။ ထုိအေရးကိုေတြးၿပီး ဆရာေတာ္က
''ကေလးအရြယ္လိမၼာပါမွ
ႀကီးရင့္ကလိမၼာမည္။
မလိမၼာျပည္ေထာင္စုၾကလွ်င္
ေကာင္းမႈမတည္။
ကေလးတုိ႔ေနျပည္
တည္ေစဖုိ႔စိတ္ေစာ။
နံနက္မဂၤလာႏွင့္
ေန႔မကြာ ညဥ့္ပါသံုးလုိ႔ရယ္
ျပံဳးၾကေစသား''
ဟူ၍ ဆရာေတာ္က ၾသဝါဒကဗ်ာဖြဲ႕ခဲ့ ပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားလိမၼာယဥ္ေက်းေစ ရန္ ကေလးလကၤာ၊ ကေလးကဗ်ာမ်ားကုိ ေရးဖြဲ႕ရာတြင္ဆရာေတာ္သည္ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္း၊ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈမွစ၍ အထူးဂ႐ုျပဳေတာ္မူေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ ရွိရပါသည္။
'အုိးတန္ဆန္ခတ္'ဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္း ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ အရြယ္ကုိလုိက္၍ ဥာဏ္ရည္ကုိခ်င့္ ခ်ိန္၍ 'စကားႀကီး၊ စကားက်ယ္' တုိ႔ကုိ ေရွာင္ပါသည္။ ပါဠိပါ႒္သားကုိဖတ္၍ သိလြယ္၊ ဖတ္လြယ္၊ မွတ္လြယ္၊ နားဝင္ ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဆရာေတာ္သည္ ပညာ ေပးစာရိတၱေရးကဗ်ာလကၤာတုိ႔ကုိသီကံုး ေတာ္မူပါသည္။
''အလိမၼာစာမွာရွိတယ္
အို...ကေလးမ်ားရယ္၊
နားေထာင္ၾကပါကြယ္
ဘုန္းဘုရားေျပာျပမယ္''
စသည္ျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ ဖြယ္၊ လိုက္နာက်င့္သံုးခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ ေအာင္ စကားကို အခ်ဳိသာဆံုးသံုးႏႈန္း လ်က္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုယ့္ဘက္ပါ ေအာင္ ဆိုေျပာနားေထာင္ရွိေအာင္ ေခ်ာ့ ေမာ့ဖြဲ႕ႏြဲ႕သည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ကေလးကိုခ်စ္ေသာ မိဘသဖြယ္၊ ရင္ ဝယ္သားကဲ့သုိ႕မျခားေသာ ေမတၱာစိတ္ မွာ အထင္းသား ေပၚလြင္ေနပါသည္။
''ဥစၥာဟူသည္ မ်က္လွည့္မ်ဳိး
ပညာဟူသည္ ျမတ္ေရႊအိုး
အားမကိုးနဲ႔ မ်က္လွည့္ေတြ
ပညာႀကိဳး ေရႊအိုးရၾကေစ''ဟူ၍ ေရႊအိုးႏွင့္တူေသာ ျမတ္ပညာကိုကေလး တို႔ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရန္တိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ရင္းဆံုးမပဲ့ျပင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
မဂၤလသုတ္ တရားေတာ္လာ လူ မိုက္ကိုမေပါင္းသင့္ေၾကာင္း၊ လူလိမၼာကို ေပါင္းသင့္ေၾကာင္း ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က
''လူမိုက္မ်ားကိုလ
ေရွာင္ရွားၾကမ်ားသူငယ္။
လူလိမၼာဟူသမွ်ကို
ေပါင္းၾကေလကြယ္။
ပူေဇာ္ဖြယ္
တကယ္လို႕ထိုက္ျငား
ထုိသူကို ပူေဇာ္စရာႏွင့္
ပူေဇာ္ကာ မဂၤလာျပဳရတယ္
ေကာင္းသူ႕စိတ္ထား''
မဂၤလာ ကဗ်ာအဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ား၊ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား မ်ားစြာေပၚထြက္လ်က္ရွိရာ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ အေျခ ျပဳမဂၤလသုတ္က်မ္းသည္ကေလးသူငယ္ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အသိပညာၾ<ြကယ္ေရး၊ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရာတြင္ အသင့္ ေလ်ာ္ဆံုးႏွင့္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။
''ၾကားအျမင္
မ်ားလွ်င္ေကာင္းတာမို႕
ေက်ာင္းမွာတဲ့စာသင္ပါ။
စက္မႈေခၚပညာရပ္ကို
တတ္ၾကေစရာ။
ဝိနည္းလည္းသင္ရမွာ
ခ်ဳိသာတဲ့ႏႈတ္ခြန္း
ေလးပါးငယ္ မဂၤလာႏွင့္
စဥ္မကြာစံုညီေရာက္ရင္လ
မယွဥ္သာ ဂုဏ္ေတာက္လိမ့္မယ္
ၿဖိဳးေမာက္လို႕ထြန္း''
အသိႏွင့္လက္ေတြ႕ တစ္ထပ္တည္း က်ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ သိ႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံု ေလာက္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာေတာ္က ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ေမာင္မယ္တို႔ကို ယခု လိုတိုက္တြန္းထားပါသည္။
''သိ႐ံုမွ်နယ္ တကယ္မေကာင္းဘူး
လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔လိုၾကတယ္။
လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္
ဆရာျမတ္သို႔
မၾကာကပ္လို႔ေမးပါကြယ္။
ေမးေသာ္ေျဖရန္
ဆရာေကာင္းလည္း
တစ္ရြာတစ္ေက်ာင္း ရွိသင့္တယ္''
ေဖာ္ျပပါကဗ်ာမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ ေသာအခါ ကေလးသူငယ္ ပညာ ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ လူ႕ေဘာင္ ထူေထာင္ရန္ ကဗ်ာ၊လကၤာ၊စာေပမ်ား ျဖင့္ မ်ားစြာေရးသားထားခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသမဟာေထရ္ ကို လက္အုပ္ခ်ီမိုး ပူေဇာ္လိုက္ရပါသည္။