images
UN
UN
(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပ
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား) Wednesday, 04 January 2017
(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီျခံဝင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းကက်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားကို အပိုင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲ၍က်င္းပခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္းအလံတင္အခမ္းအနားကို နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယပိုင္းအခမ္းအနားကို နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားဒုတိယပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေပးပို႔ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔သဝဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ဒုတိယသမၼတက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားရာတြင္ ''ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္ပါေသာ တုိင္းရင္း သားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ျပည္ ေထာင္စုသားအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား- ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္၏ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္ လပ္ေရးေန႔ျဖစ္ေသာ ဤေန႔ထူးေန႔ ျမတ္အခါသမယတြင္ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္း သား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ ျပည္ ေထာင္စုသားအားလုံး ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ ႏွမမ်ား ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္စြာ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ သမုိင္း ေၾကာင္း အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ရွိသည့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ကုိယ့္ ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္ တြင္ ဝင့္ထည္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္း ကုိလုိနီစနစ္လႊမ္းမုိးလာသည့္ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္လည္း ကုိလုိနီႏုိင္ငံဘဝ သို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးေနခ်ိန္တြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားအေပါင္း တုိ႔သည္ ခုိင္မာေသာျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္၊ ကုိယ့္တုိင္းျပည္၊ ကုိယ့္ လူမ်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား လုိေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ တို႔ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ကိုစုစည္းညီညြတ္ စြာ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကရာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ ခဲ့ၾကေပသည္။ ယေန႔ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္မွာ(၆၉)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ခဲ့ေပၿပီ။
လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ အတိတ္သမုိင္းတြင္ မိမိတို႔ တုိင္း ရင္းသားညီရင္းအစ္ကုိေမာင္ရင္းႏွမ မ်ားအၾကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ သံသယမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ပင္လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ္ျငား လည္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသေနရာ အခ်ဳိ႕တြင္ လြတ္လပ္ေရး၏ အသီး အပြင့္ကုိ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ခံစား ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ အနာဂတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကာအေမွာင္ဖုံးခဲ့ရသည္ မွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ သံသယႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စစ္မွန္ေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ အားလုံးက နည္းလမ္းေပါင္းစုံ ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစု ပင္လုံ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္နက္ ကုိင္နည္းလမ္းသည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖ ရွင္းႏုိင္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိဘဲ လက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ရွည္ၾကာေစ ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားလည္း ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္ကိုဆယ္ စုႏွစ္မ်ားစြာ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စုေပါင္းေတြ႕ဆံု၊ စုေပါင္း ေဆြးေႏြး၊ စုေပါင္းအေျဖရွာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံုကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးက မ်က္ေမွာက္ ျပဳၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးလွေပ သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္ေထာင္စု၏ နယ္ေျမေဒသ အားလံုးတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ ၿပိဳင္တည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ၏ စားဝတ္ေနမႈ ျပည့္စံုလံုျခံဳေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္လည္း ေတာင္ ေပၚေျမျပန္႔၊ ျပည္နယ္ ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ မိမိက်ရာအခန္းက႑မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္ လုိအပ္လွေပသည္။
တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္ လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္ရွိ သည့္ အမ်ဳိးသားေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ ေဆာက္ေရး မလြဲမေသြေအာင္ျမင္ ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈသႏၷိ႒ာန္ ျဖင့္-
- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု တြင္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ဘံုသေဘာတူ ညီခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အနာဂတ္ တြင္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ သြားႏုိင္ေရး၊
- ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ ျမဲေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္း သားအားလံုး စုစည္းထိန္း သိမ္းကာကြယ္ေရး၊
- ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚ ေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊
- ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘက္ ညီမွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစမည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ားရရွိ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ဟူေသာ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အမ်ဳိး သားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ခံယူၿပီး တိုင္း ရင္းသားအားလံုး ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ ေသြးစည္းညီ ညြတ္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခါသမယ တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါ သည္''
ဟု ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား အား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးေၾကာင္း အခမ္းအနားမွဴးက ေၾကညာကာ အခမ္းအနားကို ရပ္နားခဲ့သည္။
ယေန႔က်င္းပေသာ (၆၉)ႏွစ္ ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္း အနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္အႀကီး အကဲမ်ား၊ အစိုးရအရာထမ္း၊ အမႈ ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။