images
UN
UN
ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား
ေအာင္ၾကည္ညြန့္(တကၠသိုလ္) Monday, 09 January 2017
စာေရးသူတို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးထား၍ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို ႐ိုေသေလးစားဆည္းကပ္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏အဆံုးအမတရားေတာ္မ်ားကိုလည္း ဘုရားသားေတာ္၊သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားထံမွ တစ္ဆင့္နာယူမွတ္သားၾကရပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ တရားပြဲမ်ားတြင္ ေလာကီေရးရာႏွင့္ေလာကုတၱရာေရးရာ ႏွစ္ျဖာတို႔ကို လူထုအမ်ားနားလည္လြယ္ေစရန္ ဇာတ္၊ ပံုျပင္၊ နိပါတ္၊ သာဓက စသည္ျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူ ၾကပါသည္။
စာေရးသူငယ္စဥ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ ကပင္ ဆရာႀကီးဦးေဇာ္ဝင္း၏ ေခၚေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ေက်ာင္း သို႔မၾကာခဏဆိုသလိုေရာက္ရွိပါသည္။ ဆရာတို႔ မိသားစု၏အလွဴအတန္းဆိုလွ်င္လည္း ခ်မ္းေျမ့ ေက်ာင္းတြင္ လွဴဒါန္းပါသည္။
ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား၊ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ားျပဳစုေရးသား ေတာ္မူသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္၏တရားကို မၾကာမၾကာ နာခြင့္ရပါ သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေလာကီ-ေလာကုတ္ ႏွစ္ျဖာအရာရာအသံုးဝင္ေသာ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း တရားကိုအလ်ဥ္းသင့္တိုင္းတရားလက္ေဆာင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့သည္ကို မွတ္သားမိပါသည္။
ဆရာေတာ္၏ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း တရားေတာ္ကို မိမိနာယူမွတ္သားထားသည့္အတိုင္း ျပန္လည္မွ်ေဝ ပါသည္။ ဆရာေတာ္က လူအမ်ားမွတ္သားနာယူ ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာေဆာင္ပုဒ္ကဗ်ာေလးမ်ားျဖင့္ ေဟာ ေတာ္မူပါသည္။
မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္ ျဖဴေအာင္စိတ္ကိုထား
မေကာင္းမႈဟူသည္မွာ မိမိသို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါး ကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အေျပာအဆို၊ အမူအရာ၊ အျပဳအမူ၊အေတြးအေခၚပင္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္တရား ၁ဝ ပါးရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
၁။ သူတစ္ပါးအသက္သတ္ျခင္း၊
၂။ သူတစ္ပါး၏ ပစၥည္းဥစၥာကိုမတရားယူျခင္း၊
၃။ ကာမဂုဏ္၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္း၊
၄။ မမွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း၊
၅။ ကုန္းေခ်ာရန္တိုက္စကားေျပာဆိုျခင္း၊
၆။ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားေျပာဆိုျခင္း၊
၇။ အက်ဳိးမရွိ အႏွစ္မပါေသာ စကားကိုေျပာ ဆိုျခင္း၊
၈။ သူတစ္ပါး၏ပစၥည္းကို ရလိုသမႈ ေရွး႐ႈၾကံ စည္ျခင္း၊
၉။ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစလိုျခင္း၊
၁ဝ။အသိအျမင္အယူဝါဒလြဲမွားေနျခင္း၊
သုစ႐ိုက္ ၁ဝ ပါးမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒုစ႐ိုက္ ၁ဝ ပါး၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ပင္ျဖစ္သည္။
မေကာင္းမႈ ၁ဝပါးကိုေရွာင္၍၊ ေကာင္းမႈ ၁ဝပါးကိုေဆာင္ထားကာ မိမိ၏စိတ္ကိုျဖဴစင္ေအာင္ ေမြးျမဴၾကရေပမည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ်
ခုလည္းခ်မ္းသာ၊ ေနာင္ခ်မ္းသာ ျမတ္စြာေဟာ မိန္႔ၾကား။
ဤသုိ႔က်င့္လွ်င္ ယခုပစၥဳပၸန္လည္း ခ်မ္းသာ၊ ေနာင္တမလြန္လည္းခ်မ္းသာ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈျပဳသူမ်ားမေကာင္းမႈခံစားရ၍ ေကာင္းမႈ ျပဳသူမ်ား ေကာင္းမႈခံစားရမည္မွာ ဓမၼတာသေဘာ တည္း။
ေျပာျပဳေတြးလွ်င္၊ သတိယွဥ္
ဆင္ျခင္Óဏ္ေရွ႕သြား။
ကာယကံ၊ဝစီကံ၊ မေနာကံဆုိသည့္ ကံသုံးပါး စလုံးျပဳမည္ဆုိလွ်င္ မိမိသို႔မဟုတ္သူတစ္ပါး အက်ဳိး ရွိမည္လား။ အက်ဳိးယုတ္မည္လား။ မျပဳမီ၊ မေျပာမီ၊ မလုပ္မီ၊ မေတြးမီကပင္ စဥ္းစဥ္းစားစား ခ်င့္ခ်င့္ ခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ျပဳမူသင့္ေၾကာင္းသတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။
မိမိတို႔သတၱေလာကႀကီးတြင္ လူတခ်ဳိ႕သည္ မိမိတုိ႔စိတ္ထင္တုိင္းၾကဲ၍၊ မေျပာသင့္သည္မ်ားကို ေျပာ၍မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တာေတြကိုလုပ္၍၊မေတြး သင့္မေတြးအပ္သည္တုိ႔ကိုေတြး၍ လူမႈျပႆနာ မ်ားေပၚေပါက္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စိတ္ထားေျဖာင့္မွန္၊ ခြင့္လႊတ္ရန္ သည္းခံေမတၱာ ပြား။
မိမိတုိ႔၏စိတ္အစဥ္ကုိၾကည္လင္ေစရန္၊ စိတ္ကုိ ျဖဴေအာင္ထားရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈကိုေစာင့္ထိန္းမႈသည္ အလြန္ အေရးပါလွပါသည္။ သတိႏွင့္ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ စိတ္ အစဥ္သည္ ကုသိုလ္စိတ္သာရွိေပေတာ့သည္။
ကုသိုလ္စိတ္ပြားမ်ား၍ စိတ္ထားျဖဴစင္ေန ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ တစ္ဖက္သား၏ခ်ဳိ႕ ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားေတြ႕လွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ခြင့္လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေပမည္။ သည္းခံၿပီးျဖစ္ေလသည္။
ရန္အေပါင္းကုိ ေအာင္ေစေသာ လက္နက္မွာ ေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ေအာင္ခဲ့ျခင္း ဆိုင္ရာမဟာသာဓကျဖစ္သည္။ ေမတၱာတရားပြား မ်ားလာလွ်င္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တရားမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားႏုိင္ပါသည္။ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ားေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
လုံ႕လႏွင့္ဇြဲ မေလ်ာ့ဘဲ
အျမဲတင္းတင္းထား။
ေလာကီေရးရာအျဖာျဖာကုိ တုိးတက္ႀကီးပြား လုိပါလွ်င္ေလာကုတၱရာ အလုပ္ကိုေအာင္ျမင္ႀကီးပြား ေစပါလွ်င္ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယမေလ်ာ့ဘဲ တင္းထားရန္ (လြန္ဆြဲပြဲဥပမာ)အေရးႀကီးပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္
'အရာရာတြင္ အသုံးဝင္
ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား'ဟူ၍ ဆရာေတာ္ ဆုံးမေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ 'ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား'အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ-
- မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္ စိတ္ကုိ ျဖဴေအာင္ထား။
- မေျပာခင္၊ မျပဳခင္၊ မေတြးေတာ ခင္၊ ဆင္ျခင္Óဏ္ေရွ႕သြား။
- စိတ္ထားေျဖာင့္မွန္၊ ခြင့္လႊတ္ရန္၊ သည္းခံ ေမတၱာပြား။
- ဇြဲႏွင့္လုံ႔လ၊ ဝီရိယ၊ ထာဝရတင္းတင္းထား။
ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဦးခိုက္ပူေဇာ္မိပါသည္။