images
UN
UN
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သီးသန့္ျဖစ္ျခင္းသေဘာ
ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) Monday, 09 January 2017
မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေလးအိမ္စုဟူေသာ ကရင္ရြာတစ္ရြာရိွပါသည္။ ထိုရြာသည္ တုိင္းရင္း သားကရင္လူမ်ဳိးမ်ားခ်ည္းစုေဝးေနထုိင္သည့္ ရြာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရြာႏွင့္တစ္မုိင္၊ ႏွစ္မုိင္မွ်သာကြာ ေသာ ေခ်ာင္းကမ္းေဘး၌ပင္ အတူတည္ရိွေန ေသာ ထနီးအမည္ရိွ ေက်းရြာကမူ ဗမာတုိင္းရင္း သားအမ်ားစုေနထုိင္ၾကေသာ ရြာျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလဆီကပင္ ေလး အိမ္စုရြာသို႔လည္း ေရာက္ဖူးခဲ့သည္။ ထနီးရြာကို လည္း မိမိကေရာက္ဖူးခဲ့သည္။ လယ္သမား၊ ျခံသမားရြာမ်ားပါ။
ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္ မ်ားရွိထားၾကသျဖင့္ အားေပးရန္ စာေပေဟာ ေျပာပြဲေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ေလးအိမ္စုေက်းရြာ ရိွမဂၤလာစာၾကည့္တိုက္ဆိုလွ်င္မၾကာမီ လအနည္း ငယ္အတြင္း ၂၅ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မည္။ ေငြ ရတုအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝျခင္း၊ စာေပဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား အမွတ္တရက်င္းပ ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္က်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းေနၾကေလ သည္။ အစစအရာရာ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
ေလးအိမ္စုေက်းရြာမွာ ထူးျခားခ်က္မ်ားရိွ ခဲ့ပါသည္။ ကရင္ရြာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဝက္ခန္႔ရိွသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ ဝက္ရိွသည္။ ဘာသာတရားမတူျငားလည္း ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္းေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ ခ်စ္ခင္ၾက သည္။ စည္းလံုးၾကသည္။ ေသြးမကြဲေခ်။ ဗုဒၶ ဘာသာပြဲလမ္းသဘင္မွာလည္း ခရစ္ယာန္ေဆြ မ်ဳိးေတြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကစျမဲ။ ခရစၥမတ္ပြဲ စသည့္ခရစ္ယာန္ဘာသာပြဲလမ္းသဘင္ဆိုလွ်င္ လည္း ဗုဒၶဘာသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြက ဝိုင္းဝန္းကူညီေလ့ရိွစျမဲ။ စည္းလံုးညီညြတ္ၾက သည့္ေနရာတြင္ စံျပဳအတုယူေလာက္၏။ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားက လာေရာက္စည္း႐ံုးရာတြင္လည္း ပါတီဝင္ခ်င္ရာဝင္၊ မဲထည့္ခ်င္ရာထည့္၊ ရြာသူ ရြာသားေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းကား ခ်စ္ ခင္စည္းလံုးမႈမပ်က္။ ပဋိပကၡမရိွ။ ဝိေရာဓိမရိွ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ေျခာက္ဆယ္ က ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ ဦးႏု ႏွင့္ မန္းဝင္းေမာင္တို႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ကရင္ ဗမာေသြးစည္းညီညြတ္ေရးလူထုညီလာခံႀကီးတစ္ခု ကို မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ေလးအိမ္စုရြာ၌ ႀကီးက်ယ္ခန္း နားစြာ က်င္းပခဲ့ဖူး၏။ ျပည္သူလူထုေထာင္ ေသာင္းမ်ားစြာ စုေဝးတက္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ဤ လူထုစည္းေဝးပြဲႀကီး ဝွဲခ်ီးက်င္းပခဲ့ရာ သမုိင္း ဝင္ေနရာတြင္ ေလးအိမ္စုအစိုးရအထက္တန္း ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ စည္းလံုးျခင္းသမုိင္း ဝင္လကၡဏာ၊ ရြာလယ္မွာရိွေသာ မဂၤလာကိုယ့္ အားကိုယ္ကိုးေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္သည္ ႏွစ္ ကာလ ၂၅ႏွစ္ၾကားကို ျဖတ္သန္းရွင္သန္ကာ စာ အုပ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနပါ၏။ စာဖတ္သူမ်ားလည္း တကၠသိုလ္ေကာလိပ္အသီးသီးအထိ ပညာလို လားႀကိဳးစားၾကၿပီး ဘြဲ႕အသီးသီးရခဲ့ၾကပါ၏။ အသိပညာအလိမၼာတုိးခဲ့သျဖင့္ ရြာမွာအရက္ဆုိင္ မရိွ။ အရက္ပုန္းဆုိင္မရိွ။ အျခားရြာမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အေသာက္အစားမရိွ။ အမူးအ႐ူးမရိွ။ စာေပေက်း ဇူးျဖင့္ ယဥ္ေက်းၾက၏။
ေလးအိမ္စုရြာသို႔ ဆရာလယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၊ ဆရာေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳတို႔ႏွင့္အတူ မအူပင္မွ တစ္ဆင့္ ေရလမ္းစက္ေလွျဖင့္ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၅ႏွစ္ က ပထမအႀကိမ္ မိမိစာေပေဟာေျပာပြဲေရာက္ ဖူးခဲ့၏။ ေလးအိမ္စု ဆရာေတာ္ဦးဝိစိတၱသာရ၏ ဦးေဆာင္စီစဥ္မႈျဖစ္ပါ၏။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္က ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲဆို လွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ေလးအိမ္စု ရြာသို႔ ေရာက္ရိွျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဆရာျမင္းမူ ေမာင္ႏိုင္မိုးႏွင့္ ဆရာေကာင္းသန္႔တို႔ႏွင့္အတူ ျဖစ္ ၏။ ယခုအေခါက္တြင္ ရန္ကုန္မွ ရြာထဲအထိ ကားလမ္းေပါက္ေနၿပီ။ ရြာလယ္မွာ ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းထားၿပီ။ ဆားမေလာက္ မအူပင္လမ္း ဘက္မွ ေကြ႕ဝိုက္ၿပီးသြားေနစရာမလိုေတာ့ဘဲ တြံေတးတံတားအနီးမွ ျဖတ္လမ္းအေျဖာင့္ေဖာက္ ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ၃၆မုိင္မွ်သာ ေဝးေတာ့၏။ ကားလမ္းေကာင္း၏။ အခ်ိန္တိုတို ႏွင့္ ေရာက္ႏိုင္ေနၿပီ။
ေလးအိမ္စုရြာဓမၼာ႐ံုႀကီးမွာ ဆရာေကာင္းသန္႔ က ပထမေဟာေျပာသည္။ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေလးအိမ္စုေက်းရြာအထကမွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္နားေထာင္ၾကပါသည္။ စာေပ ျမတ္ႏိုးသူ ၁ဝဝဝခန္႔ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ ရြာသူ ရြာသားမ်ားလည္း လာေရာက္အားေပးၾကပါ သည္။
ဆရာေကာင္းသန္႔က'နည္းပညာႏွင့္လူငယ္' ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လက္ ကိုင္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာ နက္၊ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအရ ေန႔ စဥ္ထိေတြ႕ေနၾကရေသာ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးမ်ား ကို လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္သာဓကမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာ ခဲ့ပါ၏။ အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍ ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးသင္ယူႏိုင္ပံု၊ စာအုပ္မ်ားအခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ ပံု၊ တကၠသိုလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ ထားရယူႏိုင္ပံု၊ တကၠသိုလ္အမ်ဳိး မ်ဳိးဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး တက္ခြင့္ရႏိုင္ေၾကာင္း စသည့္ အဖိုးတန္ေသာဗဟုသုတမ်ား ေဟာေျပာပါ၏။
ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ခ်က္တင္ေျပာဆိုၾကၿပီး လူခ်င္းမသိဘဲ သံေယာဇဥ္ၿငိတြယ္ရာမွ ဘဝ နစ္မြန္းရေသာအသက္ ၃ဝ အရြယ္ ဆရာမတစ္ ေယာက္၊ ၁၆ ႏွစ္သမီးေက်ာင္းသူေလးတစ္ ေယာက္တို႔၏ ေရစုန္ေမ်ာခဲ့ရပံုတို႔ကို ပရိသတ္ ပါးစပ္အေဟာင္းသား အံ့အားသင့္ထိတ္လန္႔ ေလာက္ေအာင္ ေဟာေျပာသြားခဲ့ေလ၏။ ဘဝ သင္ခန္းစာပါေပ။
ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ပညာေရးမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုး ကို ျပ႒ာန္းခ်က္ဖတ္စာစာအုပ္တစ္မ်ဳိးတည္း၊ တညီတညာတည္း ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေသာစနစ္ ကိုပင္ ဆန္႔က်င္ကာ ဤကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သိန္းသန္းဦးေရကို စာအုပ္သင္႐ိုး တစ္မ်ဳိးတည္းပံုေသကားက် ေလွနံဓားထစ္သင္ ၾကားေနသည့္စနစ္မွ တစ္ဦးခ်င္းစီတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သီးျခားသီးသန္႔ရွိေနေသာ ပကတိအတိုအရွည္၊ အႏုအရင့္၊ အားသာခ်က္၊ အားနာခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာနားလည္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္သည့္သင္ခန္းစာ အဆင့္ဆင့္ကို သင္ၾကားျပသရန္ေဆာ္ၾသေဝဖန္ ေနၿပီဟုဆို၏။ Phenomenological Approach.
ဆရာေကာင္းသန္႔ကိုယ္တိုင္ ပညာေရး တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာအတတ္ သင္မွာ လက္ေထာက္ကထိက၊ အစရွိသည့္ ပညာေရးေလာကသင္ၾကားေရးဘဝအေတြ႕အၾကံဳ ၁၉ ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေလ၏။ လက္ရွိပညာ ေရးထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ေသာေစတနာ ထက္သန္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္၏။
စာသင္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွာရွိေသာ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းကို တိတိက်က်ထဲ ထဲဝင္ဝင္သိျမင္နားလည္ေအာင္ခ်ဥ္းကပ္စစ္ေဆး သံုးသပ္ၿပီးသူႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား ကို ဆရာကသင္ျပရမည္ကို ပ်က္ကြက္ၿပီး စာ သင္သား ၄ဝ စလံုးအတြက္ တညီတညာတည္း ေသာျမန္မာစာဖတ္စာ၊အဂၤလိပ္စာဖတ္စာ၊ သခ်ၤာ သင္ခန္းစာစသည့္တို႔ကို Uniform ညီတူညာတူ သင္ျပျခင္းအမွားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားမွာ နစ္နာ ေနပါၿပီဆိုၿပီး ေက်ာင္းကို တရားစြဲေသာေရွ႕ေန တစ္ဦးေတာင္ေပၚေပါက္ေနၿပီဆိုပါလား။ဥေရာပ မွာပါ။
စာေပေဟာေျပာပြဲလာေရာက္နားေထာင္ေနၾက ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားကမူ အံ့ၾသၾကပံုရေလသည္။ ထူးဆန္းလွ ေခ်တကား။ ဘယ္လုိလူလဲ။ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေန ၾကပါလိမ့္။ အလြန္တရာထူးဆန္းေသာအျမင္ပါ တကား။ ေဟာေျပာပြဲပရိသတ္ကို စဥ္းစားမိေစရန္ ဆရာေကာင္းသန္႔က ထည့္သြင္းေဟာေျပာျခင္း ျဖစ္ပံုရပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ ပညာေရး စနစ္အေနႏွင့္ကား ထိုျပႆနာမ်ဳိးႏွင့္အေတာ္ အလွမ္းေဝးလွပါေသး၏။ သို႔ရာတြင္ ေနာင္အႏွစ္ သံုးဆယ္ေလးဆယ္ေလာက္တြင္ မုခ်ရင္ဆိုင္လာ ရမည့္ျပႆနာမ်ဳိးေတာ့ျဖစ္ပါ၏။ ႀကိဳၿပီးသိျမင္ ထားသင့္ပါ၏။
လူလူခ်င္းမတူ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ကြဲျပား ျခားနားေနၾကေသာ အရည္အေသြး၊ အထံု၊ ပါရမီ၊ ဝါသနာ၊ စ႐ိုက္၊ အႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္၊ အားသာ ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ ထူးခြၽန္မႈ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ ထူးျခားထက္ျမက္မႈ၊ ခ်ဳိတဲ့မႈမ်ားရွိေနၾက ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာျပဳစုေလ့လာၿပီးမွ သူ၏ သီးျခားတည္ရွိမႈ ပကတိအေျခအေန အဆင့္အတန္းကို ဗဟိုျပဳၿပီး (Learner Centered Tecehing Method)စာသင္သားကိုဗဟိုျပဳေသာ သီျခားသင္ၾကားပံု စနစ္ီသို႔ သြားၾကရမည္မဟုတ္လား။ ေျပာင္းေတာ့ ေျပာင္းလဲၾကရပါမည္။ တေရြ႕ေရႊ႕ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲ ၾကရမည္ကား ေသခ်ာေပသည္။ မထူးဆန္းေခ်။
မၾကားဖူးသျဖင့္ ဆရာေဒါက္တာညီဝင္းမွန္ ထိုေန႔က သင္ၾကားျပသေသာ Phenomenology ဖန္ေနာ္မင္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီဆိုသည့္ သေဘာ တရားကို အံ့အားသင့္မိေလသည္။ ဆရာက စိတ္ေရာဂါကုပညာ Psychiatry ကို တာဝန္ ယူၿပီး ပို႔ခ်ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။
စိတ္ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ကုသရာတြင္ ဘာေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ဘာေဆးေပး၊ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းကုသဟု၊ ပံုေသ နည္းျဖင့္ ေလွနံဓားထစ္တရားေသမမွတ္ယူဘဲ ကိန္းအခ်င္းအရာ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို ျပည့္စံုႏိုင္သမွ်ျပည့္စံုေအာင္ စုေဆာင္းစိစစ္ ကာ ေပါင္းစုမိေသာအေျခအေနမ်ားကို သီးသန္႔ သီျခားတည္ရွိျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳခ်ဥ္းကပ္ ရန္ သင္ၾကားျခင္းပါ။
စိတ္ပညာ ဂိုဏ္းကြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂက္ရွ္ ကာ့လ္သီအိုရီကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သင္ခဲ့ရၿပီး ပါၿပီ။ တစ္ခုခ်င္းစီကို အသီးသီးခြဲျခားၿပီး စဥ္းစား ျခင္းထက္ ေပါင္းစည္းစုစည္းမႈသေဘာကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟူေသာ (Galstalt Theory) သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ ခ်င္းအျပင္ သစ္ေတာတစ္ခုလံုးကိုပါ ျခံဳငံု႐ႈျမင္ တတ္ရမည့္သေဘာ။ သမားအိုေစဆိုသည္ မဟုတ္ ေလာ။
Phenomenological Approch ကမူ ေတာကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္းေတာ၊ အင္ေတာ၊ ထင္း႐ွဴး ေတာဟု ေျပာျခင္းထက္ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းစီ ကိုပါ တိတိက်က် အေလးထားေလ့လာၿပီးမွ စဥ္းစားရမည္ဆိုေသာအျမင္ျဖစ္ေပသည္။ အသီး သီးတို႔၏ ဘယ္သူႏွင့္မွမတူႏိုင္ေသာ သီးျခား သီးသန္႔ျဖစ္မႈ၊ ျဖစ္စဥ္ကို ဦးစားေပးၿပီး စူးစိုက္ ေလ့လာရသည့္သေဘာ၊ အေလးအနက္ထားေသာ နည္းနာဟု မွတ္သားနားလည္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဖီေနာ္မင္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီကယ္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ထိုအခ်ိန္ က ဆရာႀကီးေဒါက္တာညီဝင္းမွန္သည္ ႏွစ္ခ်ိန္ သံုးခ်ိန္မွ်အခ်ိန္ေပးၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ ေအာင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ပါ၏။ မွတ္မိခဲ့ပါ၏။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ဆီကပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာန၌ အသံုးခ်စိတ္ပညာဘြဲ႕လြန္သင္ တန္း ၁၈ လတက္ခဲ့ၾကရစဥ္က ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ခါမွ မၾကားဘူးေသာေဝါဟာရျဖစ္သျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ ႏွစ္ဆီက အဆန္း။ သိရတာ ဝမ္းသာမိ၏။
ေတာႏွင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းစီ ကြာျခားမႈ။ အလံုးစံုႏွင့္ အသီးသီး၏ ကြဲျပားပံုသေဘာ။
ေတာအေၾကာင္းေကာင္းစြာ သိပါၿပီဆို႐ုံမွ် ျဖင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းအေၾကာင္း နားမလည္ ေသးေၾကာင္း။ စိတ္ေဝဒနာရွင္တစ္ေယာက္ကို စိစစ္စစ္ေဆးၿပီဆိုလွ်င္ သီဝရီပံုစံခြက္ထဲထည့္၍ အမည္တပ္ရန္ ဦးစားေပးမစဥ္းစားဘဲ သီးသန္႔ ရပ္တည္ႏိုင္မႈကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ၫႊန္ ျပပါသည္။ စကီဇိုဖရီးနီးယားလား၊ ပါရာႏြိဳက္ ယားလား၊ ဒီပရက္ရွင္းလား။ အမည္တပ္ဖို႔ ေလာမႀကီးရ။
ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါျဖစ္သူခ်င္းပင္ ကုသ ရသည့္ ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းျဖစ္ခ်င္ မွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မတူကြဲျပားျခားနားစြာတည္ ရွိျခင္းသေဘာကို အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထား သိျမင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာညီဝင္းမွန္က သင္ၾကားျပသခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာစာအဖြဲ႕ဝင္ဗိုလ္မွဴးႀကီးစံလြင္ (အၿငိမ္း စား) ျပဳစုေသာ ခရီးေဆာင္အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ ဒုတိယအႀကိမ္ (၂ဝ၁၆)မွာ ေဖာ္ျပထား သည္မွာ Phenomenologyဟူေသာစကားလံုး ကို 'ေလာကကို ပကတိအတိုင္း႐ႈျမင္ရမည့္အစား စိတ္အာ႐ုံ၌ ထင္ဟပ္မႈအရ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈ ေဗဒ''ဟုဆိုပါ၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ကာလ ဆရာႀကီးေဒါက္တာညီဝင္း မွန္ သင္ၾကားခဲ့သည္ႏွင့္အနည္းငယ္ ကြဲလြဲေနပါ ၏။ အသံုးနည္းသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာ ရပ္ေဝါဟာရျဖစ္သျဖင့္ အဓိပၸာယ္ခက္ခဲနက္နဲ ပါ၏။ သီးသန္႔စီျဖစ္မႈကို စူးစိုက္ေလ့လာမႈပါ။ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါေတာ့မည္။
လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ ၃၅ ႏွစ္ဆီက တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းစာမွာ သင္ယူခဲ့ဖူးေသာ ေဝါဟာရတစ္လံုး၏ သေဘာကိုအသံုးခ်ကာ အေနာက္တိုင္းပညာေရးေလာကမွာ ေဝဖန္ ဆန္႕က်င္ေနသူ၊ တရားတေပါင္စြဲေနသူေတြပင္ ေပၚေပါက္ေနေလၿပီ။ ဥေရာပပညာေရးအေျခ အေနထက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေလးဆယ္ေလာက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနေသးေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအဖို႔မူ ကိုယ့္ေရေျမ၊ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည့္ ပကတိသီးျခားသီးသန္႔ မတူကြဲျပားတည္ရွိမႈကို ေကာင္းစြာအေလးထားသတိျပဳမိၿပီး တာဝန္ရွိသူ (အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္မ်ားက) ဘာဝါဒ၊ ညာဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဘာစနစ္၊ ညာစနစ္ပံုစံခြက္ ပံုေသနည္းအတိုင္း ေလွနံဓားထစ္လိုက္နာၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ကို ႀကိဳတင္စိုးရိမ္မိပါ၏။ သတိ ေပးလို၏။ လြယ္လြယ္ကူကူ 'ေနရာတကာ ပံုတူကူးခ်ခ်င္၍မရ'ဟူေသာ အေျမာ္အျမင္ေလး ေတာ့ ဆင္ျခင္တံုတရားေရွ႕ထားၿပီး ရွိၾကေစခ်င္ ပါ၏။ စာေရးသူ၏ ျဖဴစင္ေသာေစတနာပါ။ ထူးျခားေသာ မိမိ၏သီးသန္႔ျဖစ္တည္မႈကို နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။