images
UN
UN
ဆန္ျပည္ပတင္ပို့ျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္း ယခုလတြင္ဖြင္႕လွစ္မည္
ေဝေဝၿဖိဳး Wednesday, 11 January 2017
ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားရွား ပါးလာေသာေၾကာင့္ ဆန္ျပည္ပ တင္ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းကိုယခု လတြင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္ေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို ယခုလ ၂၈ရက္မွစတင္၍ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တို႔ မွ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသင္တန္းတြင္ဘဏ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆို ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေရာင္း အဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ဘဏ္ စနစ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သင္ခန္း စာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အျပင္ အလုပ္ အကိုင္လိုအပ္သူမ်ားကိုလည္းစီစဥ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။