images
UN
UN
တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ေရလက္ၾကားအတြင္းသို႔တ႐ုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) တပ္လွန္႔
အလင္းသစ္ Wednesday, 11 January 2017
တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ေရလက္ၾကား ေျမာက္ပုိင္းအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ေလ ယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စုဝင္ေရာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) အစိုးရက တုိက္ေလ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရတပ္စစ္သေဘၤာ မ်ားကုိ အသင့္ျပင္ဆင္ကာ တပ္ လွန္႔ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုျဖစ္ရပ္သည္တ႐ုတ္အစုိးရ ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) တုိ႕အၾကားတင္းမာမႈျမင့္ တက္လာေစခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ ရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Liaoning ဦးေဆာင္သည့္ စစ္သေဘၤာအုပ္စု သည္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)ေရပုိင္နက္ အတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)၏ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္ပိုင္ နက္၏အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ဝင္ ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းတ႐ုတ္(တိုင္ေပ) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)စစ္တပ္တုိက္ ေလယာဥ္ႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားကို ေရလက္ၾကား၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းသြား ေနသည့္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာအုပ္စု ေနာက္မွ လုိက္ပါေစာင့္ၾကည့္ရန္ အသင့္ခ်ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)၏တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာထိပ္တန္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ႏွင့္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပန္လည္စတင္ရန္ တုိက္ တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။တ႐ုတ္အစုိးရသည္တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) ႏွင့္ တရားဝင္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ကုိယမန္ႏွစ္ဇြန္လအတြင္းမွ စတင္ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)သမၼတဆုိင္အင္ဝမ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ခံ သမၼတသစ္ေဒၚနယ္ထရန္႕တုိ႕ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္သည္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)အေပၚသံသယျဖင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ေနခဲ့ကာတင္းမာမႈမ်ား ပိုမို ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။