images
UN
UN
စီးပြားေရးဆုိင္ရာေဖာ္ထုတ္ခ်က္ ျပည္သူတို့ေမွ်ာ္လင္႕လ်က္
မ်ိဳးဇာနည္ Wednesday, 11 January 2017
မၾကာေသးမီကာလႏွင့္ လတ္တေလာအေျခ အေနမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာရဲ႕ တန္ဖိုးကျမင့္ တက္ေနလို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြ ကြာဟေနမႈက အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို လိုက္ပါႀကီးျမင့္ေစတဲ့အတြက္ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မမွ်တဲ့အက်ဳိးဆက္ကို ခံစား ေနၾကရပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းအျဖစ္နဲ႔က်န္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈကို အခံစားရဆုံးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြ အဖို႔ အေျခခံစားေသာက္ကုန္နဲ႔ လူသုံးကုန္ေတြ အထိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္တဲ့ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚၿပီး အမ်ားျပည္သူေတြၾကားမွာ အသံဗလံေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ျဖစ္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာရဲ႕အခ်ိန္က ကုန္ ဆုံးခဲ့ပါၿပီ။
လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္မွစၿပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၂၄ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္း ၿပီး တစ္ေဒၚလာေငြက်ပ္၁၄၄ဝအထိ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္လာကာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းက သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ပါ တယ္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားတဲ့စီးပြားေရး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းေတြ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာေလ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးကက်ဆင္းလာေလျဖစ္တာေၾကာင့္ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈေတြ ျဖစ္လာေလေလလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ ေပမယ့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရွိၿပီ ဆိုတဲ့တြက္ခ်က္မႈကေတာ့ေပၚထြက္မလာပါဘူး။
ျမန္မာက်ပ္ေငြအားနည္းတာက ပို႔ကုန္ေတြကို အားေကာင္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ ျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ေတြေလ်ာ့က်ေနမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အႏုတ္လကၡဏာဘက္ကို ေရာက္ေစမွာျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္က တုိင္း ျပည္ရဲ႕ ြီဏ အခ်ဳိးနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ အားေပ်ာ့မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈေတြက ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မွာေရာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိအေျခ အေနထက္ ပိုဆိုးႏုိင္သလားဆိုတာ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အေသအခ်ာသိခ်င္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မနက္ျဖန္ သည္ ယေန႔ထက္ေကာင္းေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြ၊ထြက္ေငြ၊ ကေလး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပင္စင္ယူသြားလွ်င္ စသည့္ေသာကမ်ားျဖင့္ မေရမရာရင္ဆုိင္ျဖတ္ သန္းေနၾကရတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုေမွ်ာ္လင့္သည္ မွာ လြတ္လပ္ခ်င္စိတ္၊ ျပည့္စုံခ်င္စိတ္၊ ဘဝ အဆင္ေျပခ်င္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ဆိုသည့္ ျပည္သူ မ်ားက အမ်ားစုျဖစ္တယ္။
''အမ်ားစုမဲဆႏၵျဖင့္တက္လာသည့္ အစိုးရ ကလည္း မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႕ကို လူေတာ္လူေကာင္း မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လူနည္းစု(အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္မရ သည့္အုပ္စုႏွင့္ ထိုသူတို႔ကိုေထာက္ခံသည့္ျပည္သူ မ်ား)ကိုပါ အကာအကြယ္၊ အခြင့္အေရးတန္းတူ ေပးရသည့္သူမ်ားျဖစ္လာတယ္။ လူနည္းစုကို ငါႏွင့္မတူ၊ ငါ့ရန္သူသေဘာမ်ဳိးထားပိုင္ခြင့္ မည္ သည့္အစိုးရတြင္မွ မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ အတုိက္အခံ အျဖစ္ရပ္တည္ခြင့္၊ ေဝဖန္ခြင့္မ်ားကိုပါ လူနည္းစု အတြက္ေပးရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရ မ်ားျဖစ္တယ္''လို႔ ဒီမိုကေရစီပါရာဒိုင္းတြင္ ဆရာ တင္ညြန္႔က ဆိုထားသည္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။
မွန္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ မူဝါဒသေဘာတရားမ်ားအေပၚ ႀကိဳက္သည္လည္းရွိမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေပၚ ႏွစ္သက္သည္လည္းရွိေကာင္းရွိႏုိင္ တယ္။ ကတိမ်ားေပးတတ္ၿပီး ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိ ေကာင္းသိမယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္ မွာ ကတိအမ်ားႀကီးထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္း ေလးသာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သည္ အတိတ္ကိုျပန္ေျပာင္းတမ္းတရန္မဟုတ္။ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္၏ သာယာလွပေသာ ဘဝ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵမဲျဖင့္တက္လာသည့္အစိုးရ သစ္သည္ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာ ေလ့ဆိုေလ့မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးဘက္ကိုသာ ေဇာင္း ေပးေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသည္ အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံသာ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးသည္ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရသစ္သည္ ''အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကိုထိေရာက္စြာတိုက္ဖ်က္ မည္''ဟုစီးပြားေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထား သလို'ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း'တြင္လည္း အဂတိကင္းစင္ေသာလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ယခုအခ်က္သည္ စီးပြားေရးေနာက္က်ရျခင္း ၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားဟု အစိုးရသစ္ပါတီက ေထာက္ျပထားသည့္အေၾကာင္းရင္း သံုးရပ္ အနက္တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကင္းမဲ့ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း ဟူေသာ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္သက္ဆိုင္တယ္။ ဆိုရရင္ ၿဴီ သည္အာဏာရလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အဂတိကင္းစင္ မည္ျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚ လာလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ တယ္။
အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္-ခိုင္-ၿဖိဳးပါတီသည္ ယေန႔ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးပိုမိုတုိးတက္ေစခ်င္သည့္ သေဘာထားရွိသည္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏အႀကီး မားဆံုးႏွင့္ အဓိကအက်ဆံုးဆႏၵသည္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးအျပည့္အဝေပးႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအေျခ အေနပိုမိုေခ်ာင္လည္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတစ္ခုကို ေမွ်ာ္လင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း''
''အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး ရွစ္လနီးပါး ၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ျခင္း၊ မေျပ လည္ျခင္း၊ အဆင္ေျပျခင္း၊ မေျပျခင္းတို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေနသလိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူထား သည့္ ပါတီႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ တာဝန္ယူ ထားသည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တိုင္က 'စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ဘူးဆိုသည္ကို လူသိရွင္ၾကားဖြင့္ဟဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း'
''ဒီေနရာမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္မွာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႐ုတ္ျခည္းတိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိပါးလာသည့္အေန အထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုအေနအထားတြင္ အမ်ဳိး သားေရးကို ဦးထိပ္ထားသည့္ မိမိတို႔အမ်ဳိးသား ေရးပါတီႀကီးအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘဝလုံျခံဳေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို ေရွး႐ႈၿပီး ဒီကေန႕ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း'' ေျပာၾကားခဲ့တာေတြ႕ရတယ္။
မွန္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ၾႈဃဃ -ႈႈ ၌ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ''မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈအား တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ခ်င္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ပထမ ေျခာက္လအတြင္း မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မႈမရွိတာကို မိမိအေနျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဝန္ခံလိုပါေၾကာင္း'' ဝန္ခံေျပာ ၾကားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဆိုရရင္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရး အၾကံေပးေကာင္စီဖြဲ႕ စည္း၍ အၾကံÓဏ္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆိုသည္မွာ ႀကိဳဆိုဖြယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္နည္းသည့္အတြက္ ရသမွ် ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး တြင္ သံုးသင့္ရာ ျပင္ပရွိ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကို မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္အၾကံÓဏ္ ထုတ္ရာတြင္ေခၚယူအသံုးခ်သင့္ပါတယ္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ခံယူခ်က္က ကိုယ္ကအတိုက္ အခံျဖစ္လာတဲ့အတြက္ တရားဝင္တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ လုပ္သမွ်ကန္႔လန္႔တိုက္တဲ့အခါမ်ဳိးေတာ့ မသြား ဘူး။ ဘယ္အေပၚမွာပဲ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္မလဲ ဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥေပၚမွာပဲ အခိုင္အမာ ရပ္တည္မယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ လံုျခံဳေရး၊ အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္နဲ႔ပတ္သက္လာ မလာ၊ ေနာက္တစ္ခါအမ်ဳိးသားေရးလို႔ေျပာရင္ ေတာ့ အကုန္ပါတာေပါ့။ ယဥ္ေက်းမႈေတြေရာ အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ေတြေရာ၊ ေနာက္တစ္ခါ အမ်ဳိးသားေရးအခန္းမွာ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး အကုန္ပါတယ္'' စသည္ျဖင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက လူထုပံုရိပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရတယ္။
ဒီေနရာမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ၁၉-၁၁-၂ဝ၁၆ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမွ ေပၚထြက္လာတဲ့ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို သတိျပဳမိတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ ကေတာ့
(၁)ႏိုင္ငံေတာ္ကိုတာဝန္ယူရမည့္အစိုးရ တစ္ရပ္သည္လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာမူဝါဒႏွင့္ အစီအမံေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအစိုးရသည္ ပိတ္ဆို႔မႈအခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ပင္ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ပင္စင္လစာမ်ားတိုးေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ သည့္ ႏႈန္းကိုႏႈန္းရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး၊ရဲဝံ့ စြန္႔စားစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းတို႔အျပင္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တယ္လီ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတို႔ကို ျပည္သူအားလံုးခံစား ႏိုင္ေအာင္တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
(၃) ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ျခင္း၊ ျမန္မာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းအား ဗဟိုဘဏ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ တာဝန္ပံုခ်မထားဘဲ အစိုးရ မွလည္း ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားေလ်ာ့နည္းတင္သြင္း ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားကို စိစစ္သံုးစြဲျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားအေလအလြင့္မရွိေစရန္ၾကပ္မတ္ ျခင္း၊ တရားမဝင္ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားေလ်ာ့နည္း ေစရန္ ၾသဘငူန ႊနော ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးရမည္။(၄)အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာ ျခင္းသည္ ေအာက္ေျခစားသံုးသူျပည္သူလူထုကို အဓိကထိခိုက္ေစသျဖင့္ ယခင္အစိုးရကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို 'ျပည္ေထာင္စုကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ'ဖြဲ႕စည္း၍ ဌာနဆိုင္ ရာမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္အသင္းခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ကုန္ေစ်း ႏႈန္း ထိန္းေက်ာင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ (ယခင္အစိုးရကေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။)
(၅)အေျခခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းသည္ လူထုကို တိုက္႐ိုက္ထိခုိက္ျခင္းျဖစ္၍ 'ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးအရ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိုထိန္း၍မရ'ဟု ေခါင္းမေရွာင္သင့္ပါ။ အစိုးရမွ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္း၍ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ လိုအပ္ပါ ကဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၆) ယခင္အစိုးရလုပ္ကိုင္ခဲ့သမွ်အား စိတ္ ခံစားခ်က္ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ရပ္ပစ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားတိုး ပြားလာေစသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္ မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း အေျခခံကုန္စည္မ်ားေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းသည္ ဆက္စပ္ေန သည္။ထို႕ေၾကာင့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ မၾကည့္ ဘဲခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။
(၇) စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည္။ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ေပးေသာစိုက္ပ်ဳိး ေရးစရိတ္ကိုဆပ္ရန္ပင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ယခင္အစိုးရေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြထုတ္ေပးၿပီး ဆန္စပါးဝယ္ယူသည့္ေစ်းႏႈန္းကို ျပန္ျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(၈) အေမရိကန္မွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈရပ္ ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ျမန္မာ့စီးပြားေရးခ်က္ခ်င္းမတိုးတက္ ႏိုင္ပါ။ ပိတ္ဆို႔မႈ၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာစြာ ကုစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္သို႔ ပို႔ကုန္သည္ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္၏ သုည ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ မိမိကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးျမင့္ ေအာင္ႀကိဳးစားရန္အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
(၉) ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားမွအၾကံေပးမ်ားေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္ ၍မရပါ။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေျပာမွ မွန္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွလာလုပ္ေပးမွ ေကာင္းသည္ ဆိုသည့္အယူအစြဲမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ အျမဲတမ္းအလုပ္ မျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာမ်ားရခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ကာကြယ္ေရးဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုး သပ္တတ္ရန္လုိသည္။
(၁ဝ) ယခင္အစိုးရသည္ ေနာက္အစိုးရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား ကုိသံုးစြဲရမည့္ေငြေၾကးႏွင့္တကြ ျပည့္ျပည့္စံုစံုလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မိမိတာဝန္ယူသည့္ ကာလတြင္ ပို၍ေကာင္းေအာင္လုပ္ျပရန္လိုသည္။ မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျပသရန္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ ေဖာ္ထုတ္ ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈကို တားဆီးႏိုင္မႈတို႔ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္တယ္။
အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ႏွင့္ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေစ ေရးအတြက္ မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရး (ၾငခမသ ႏခသညသာငခ ဏသူငခပ) ျဖင့္ စီးပြားေရးျမင့္တက္လာေစ ရန္အတြက္ အေျခခံပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္ တီးေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး (ႊမေိန) ႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ (ႈညလန်အာနညအ) တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။
ဆိုရရင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ီသငညါ ႀက်ငညန်် ၂ဝ၁၇ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ရန္အေကာင္းဆံုးႏ